ledenmiddagen

   

Woensdag 10 januari.                De ons bekende Kees Terlouw uit Vianen komt

                                                   een presentatie geven met als onderwerp:

                                                   “Een avontuurlijke reis door Egypte; het land van de Farao's"

Woensdag 14 februari.               Om 14.00 uur is eerst de jaarvergadering. Daarna besteden we

                                                   aandacht aan de plaatselijke politiek.

                                                   Het onderwerp : ‘Hoe senior vriendelijk is de gemeente Zuidplas?’

                                                   wordt besproken met één of twee van onze gezagsdragers .

                                                   Na de pauze spelen we traditiegetrouw een paar rondes Bingo.

Woensdag 21 maart.                  Deze middag wordt verzorgd door de bekende organist

                                                   en dirigent Arjan Breukhoven.

                                                   Het thema : De Matthäus Passion presenteert hij interactief

                                                   met een afwisseling van informatie,

                                                   beeld en geluidsvoorbeelden.

Dinsdag 10 april .                      We gaan op pad in de polder Zuidplas en de gebieden eromheen

                                                  zoals Hitland en de Eendrachtspolder met Arend Hoogeveen.

                                                  Hij is dé man van o.a Platform Mooi Zuidplas en

                                                  Natuur-en Vogelwacht Rotta.

                                                  Hij laat zien hoe karakteristiek en bijzonder de natuur is

                                                  zo dichtbij huis.

Woensdag 9 mei                       Het thema “Het ontstaan van de Bijbel” en de komst van het geloof

                                                   zal worden gepresenteerd door Dhr. Krijn van der Ham.

                                                  Tevens brengt hij een tentoonstelling mee van 10 meter

                                                   Bijbels en enkele religie voorwerpen.

Woensdag 12 september          De buurman Jan v.d. Ent komt weer vertellen

                                                  over één van zijn vele fietsvakanties.

                                                  Ditmaal een vakantie die hij samen met zijn vrouw fietste.

                                                  De Maas-Loire route. Van Brielle, door België

                                                  de gehele Maas volgend tot zijn oorsprong in Frankrijk,

                                                 vandaar langs de Loire.

Woensdag 10 oktober              Onze dorpsgenoot Chris Vennix neemt ons mee naar

                                                 Rotterdam met: ‘Een wandeling langs de Rotterdamse haven’.

                                                 Het wordt een nostalgische middag met originele kleurendia’s.

                                                 Chris is o.a. bekend van het boek: ‘Het oude stukgoed’

Woensdag 14 november          Deze middag staat in het teken van VEILIGHEID.

                                                 Annemiek van Gennep van de RABO bank neemt

                                                 de ‘financiële veiligheid’ voor haar rekening.

                                                 Het ‘veilig wonen in uw veilige wijk of buurt’

                                                 wordt interactief gepresenteerd door wijkagent : Ton Bos.

Woensdag 12 december         De Kerstviering is dit jaar weer samen met Joke Verweerd.

                                                Als auteur van vele boeken en begenadigd spreekster

                                                kwam ze meerdere malen bij ons en

                                                nu dus weer voor de advent-kerst-viering.         

                                                                                                                                                                                                                                   

 

De middagbijeenkomsten worden gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum

in de J.A. Beijerinkstraat 53, 2912AA in Nieuwerkerk aan de IJssel.

De inloop is vanaf 14.00 uur. Het officiële gedeelte begint om 14.30 uur.

De middag sluit om ca 16.30 uur. De toegang is gratis.

In de pauze gaat de Koffiebus rond (richtlijn voor 2 consumpties en koek is € 2.50).

Iedereen is welkom!