Administratieve Hulp

 

Iedere Nederlander, die werkt of een uitkering ontvangt, moet jaarlijks aangifte Inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst. De meeste mensen kunnen dit tegenwoordig zelf doen met behulp van hun DIGID-nummer en de software, die de Belastingdienst daarvoor ter beschikking stelt.

Echter, veel oudere senioren zijn niet zo digitaalvaardig, dus vragen dit aan hun kinderen of kleinkinderen. Maar niet iedereen kan dit of wil dit. Daarom zijn er zo’n 15 jaar geleden mensen bij de Unie K.B.O. opgestaan om met de Belastingdienst afspraken te maken, zoals ook bij de F.N.V. mogelijk is. De andere ouderenbonden zijn daarbij gekomen en zo is de Hulp bij Belasting Aangiften (HUBA’s) ontstaan.

Alleenstaande personen met een inkomen van maximaal € 35.000,-- en samenwonenden met een inkomen tot € 50.000,-- kunnen gebruik maken van de hulp van deze gekwalificeerde personen.

Wilt u de hulp inroepen van deze HUBA’s, dan vindt u onderstaand de gegevens van deze personen.

Ook voor Huurtoeslag en Zorgtoeslag kunt u een beroep op hen doen. Bent u het niet eens met een beslissing of aanslag, ontvangen van de Belastingdienst, ook dan kunt u één van deze onderstaande personen benaderen.

   

Jan van der Voorden (Zevenhuizen)                               0180-632094

Piet van der Spek (Nieuwerkerk aan den IJssel)              0180-634112

Willy Grönefeld     (’s-Avonds tussen 19.00 – 20.00 uur)  0180-314923