Protestants Christelijke ouderen Bond                Perspectief   voor senioren

 

NIEUWSBRIEF                                                                                                                                                      www.pcob-nieuwerkerk.nl

NOVEMBER 2019

                                                    Afdeling ZUIDPLAS

Samenwerken 2

In oktober was ons voorwoord geweid aan de samenwerking van de KBO-PCOB

Zuidholland. Inmiddels zijn er weer ontwikkelingen geweest en is er een nieuwe versie over de samenwerking ontstaan .In grote lijnen is deze versie gelijk gebleven, in de “visie en onze doelstellingen”

Het zou ook niet logisch zijn om daar veranderingen in aan te brengen zoals we die in ons oktober nummer hebben verwoord .Het behartigen van de belangen en het ontmoeten en ook ontwikkelen en helpen bij de dienstverlening zijn goede doelstellingen.

En een niet onbelangrijk uitgangspunt is;   het respecteren van elkaars overtuiging, levensbeschouwelijke achtergrond, en de zelfstandigheid!!

Waarom schrijf ik dit?, om U niet onkundig te laten van de ontwikkelingen die er gaande zijn op het gebied van de verenigingen van de KBO/PCOB.

Het ziet er naar uit dat het platvorm er zal komen, een overgrote meerderheid heeft met algemene stemmen ingestemd en natuurlijk zijn er nog wel een aantal vragen te stellen, maar uitgangspunten liggen nu wel vast. Het   stimuleren van afdelingen indien zij dat wensen om elkaar op te zoeken. In de enquête die wij hebben gehouden was de conclusie “een mens is een mens, samen staan we sterk”, en dat met behoud van onze identiteit!. In oktober schreven we dat het samenwerken in het SVO goed is ( tussen haakjes we hebben als SVO een brief gestuurd naar alle politieke partijen en het College van B&W over de voorgenomen drastische verhoging van de afvalstoffenheffing) daarnaast kan voor de besturen van de KBO en de PCOB een goed uitgangspunt zijn de “Samenwerkingsovereenkomst Zuidplas”,

Als laatste, heeft U nog vragen ik hoor het graag!.     “ Houdt goede moed”. Johannes 16 : 33

Waarom zou je nog geloven in een wereld vol van kwaad,

Waar de laatste lichten doven en de zon haast ondergaat.

Waarom zou je nog belijden dat je God als Vader kent,

Als je ouders zijn gescheiden en je nergens welkom bent.

Waarom zou je liefde geven als de liefste je verlaat,

En de liefde in je leven, wordt gehonoreerd met haat.

Waarom zou je nog geloven, Waarom? Omdat Hij nog leeft.

Die de wereld overwonnen en de dood verslagen heeft!!!

Uw voorzitter Siem van Loon.


-2-

Woensdagmiddag 13 november, themamiddag over de visafslag van Stellendam

                     

 Jaap Tanis, een visserman met een eigen bedrijf viste al 40 jaar en Bram Breederveld is de locatiemanager van de Visafslag; ze geven u een virtuele rondleiding over de visafslag. Ze vertellen over de vissers en hun manier van werken, over hun vangst met hun kotters, eurokotters en garnalenvaartuigen. Als er is gelost aan de steiger van de visafslag, wordt het vaartuig weer gereed gemaakt voor de nieuwe vis reis met bemanning en water [ voor ijs].

Natuurlijk vertellen ze ook over de werkwijze van de visafslag, het aanmelden, sorteren, lossen ,gereedmaken voor verkoop, invoeren in de administratie. Over de kopers die via de afmijnzaal of via internet de vis kopen en de financiële afhandeling. Ook hoe supermarkten worden voorzien. U hoort ook waar de dokken zijn voor onderhoud, hoe de stroomvoorziening is aan boord en bijvoorbeeld over de schoolopleiding voor vissers. De visserij houdt contact met Rijks-Water-Staat over het onderhoud van havens, sluizen, bruggen, diepte van vaargeul en boeien in de vaarwegen. En heeft ook te maken met Scheepvaart Inspectie en NIVM. Bram en Jaap brengen ook verse vis mee [ ik moet zorgen voor 3 tafels met erop en eronder plastic] en laten netten en apparatuur zien. Dus belooft dit een heel mooie en interessante middag te worden waar u met ook andere belangstellenden hartelijk welkom bent. Inloop weer vanaf 14.00 uur en aanvang 14.30, in het HKC J.A. Beyerinkstraat 53 . In de pauze gaat de koffiebus rond voor uw bijdrage ad. € 2.50 pp.

NB Nog een bericht van Bram:” De vis die wij meekrijgen van de vissers is gratis, juist om te laten zien hoe ze na de vangst in de vis afslag te koop komen voor de handel, onder andere voor de visboer uit Spakenburg. Na de P.R. in de pauze maken we deze vis schoon. Als er garnalen zijn brengen wij die mee en proberen we die te pellen. Zijn er onder de gasten ook garnalen pellers???”

Spellenmiddag

dinsdag 26 november van 14.00-16.30 

Deze middagen zijn vooral gericht op het onderlinge contact en gezelligheid. Eerst bijpraten bij koffie of thee. We delen ervaringen bv met WMO of over de activiteiten van de PCOB en het senioren nieuws uit de politiek. Vorige maand deden we eerst geheugentraining met het boodschappenspel. Knap dat alle 12 onthouden werden door Truus. We maken een spelkeuze, sjoelen, scrabble, rummikub of triominos, klaverjassen of mens- erger- je- niet, veel is mogelijk, niets hoeft. We sluiten af met een borreluurtje [trakteren komt ook voor]. Kosten € 2.50 =inclusief toegang, koffie/thee; exclusief drankjes. PCOB-lidmaatschap is niet nodig, breng gerust uw buren, familie of vrienden mee. Gezelligheid kent geen tijd in de strijd tegen eenzaamheid!

Schaken en dammen november 2019

Een paar dagen geleden hebben we de zomertijd ingeruild voor de wintertijd. Nu weet ik niet hoe het bij u is, maar voor mij is het altijd weer even wennen. Het is van de ene op de andere dag veel vroeger donker en het wordt tijd om de winterjas, de warme sjaal en bijpassende handschoenen uit de ‘mottenballen’ te halen.

Toch verheug ik mij na de dan weer snikhete en dan weer kletsnatte zomer wel op een echte winter. Een winter met sneeuw (liever niet te veel) en mooi schaatsijs. IJs waarop na jaren weer eens een echte Elfstedentocht kan worden verreden. En ik als televisiekijker, met naast me een hapje en een drankje, genietend van de stoere mannen en vrouwen, die de vele kilometers bedwingen. Dit omlijst met prachtige beelden van het uitgestrekte Friese landschap en de schilderachtige steden. Of het ervan komt, ligt in de klimatologische toekomst verborgen, maar de gedachte alleen al is mooi. Wat we ook van de koude en donkere dagen mogen denken:

de wintertijd kent ook haar charme. Het verenigingsleven bloeit volop en brengt gezelligheid en verbondenheid. We hebben wat meer tijd en aandacht voor elkaar dan in de ‘drukke’ zomertijd. Over gezelligheid gesproken. Het is nu de tijd om een partijtje te komen schaken of dammen in de knusse Oudheidkamer van Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s-Gravenweg nummer 6.

U bent van harte welkom op de maandagmiddagen 4 en 18 november en 2 en 16 december.

We spelen van 13:30 uur tot uiterlijk 16:00 uur en per middag betaalt u € 3,00.Dit is inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers. We zien u graag ! Wilt u eerst nog iets weten ? Bel dan op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek (telefoon 0180 -318 967) of Carel Heine (telefoon 0180 - 314 957).

 

-3-

Bericht van de bestuurstafel

Zoals u weet zoeken we al geruime tijd naar versterking van het team bestuurders. We zijn blij u het volgende te kunnen meedelen : Thea v Vliet gaat de redactie van de nieuwsbrief overdragen aan Gert Bink. Thea werkt nu Gert in. Behalve het opstellen van de nieuwsbrief , zal ze Gert ook gaan voorstellen aan de drukker in Waddinxveen. Ze haalt daar altijd de gedrukte nieuwsbrieven op en brengt die vervolgens bij Nelie Lichaam die, zoals u weet de ledenadministratie en bladen distributie verzorgt. Alles doet Thea ongemerkt en nu zal Gert ook dit traject gaan overnemen. Hij gaat kennis maken met de scribenten van de nieuwsbrief en o.a. ook de adverteerders. Die advertenties vragen een bijzondere expertise en we zijn dan ook zeer verheugd dat Gert de nieuwsbrief kan overnemen. Let u dus vooral op de achterzijde van de nieuwsbrief wat betreft de redactie. We vertrouwen op uw aller medewerking in deze. We waren al bezorgd dat de nieuwsbrief zou moeten gaan vervallen!!!

- A.s. ledenvergadering in februari zal Thea niet meer herkiesbaar zijn als bestuurslid. Ze heeft het dan 4 termijnen=4x4 jaar gedaan. Of Gert ook gaat besturen, weten we nog niet. Een deeltaak vervullen hoeft niet persé in te houden dat je ook bestuurslid bent of wordt.

U weet dat we nog steeds bestuurslid- leden [ -73] zoeken die bv een bijdrage kunnen/ willen leveren aan bijvoorbeeld : -     Met de wethouder aan tafel in het SVO.-      In staat en bereid zijn bv om een [ boot of bus]dagreis te organiseren. -       Of initiatief en organisatietalent heeft voor een avond over ‘zingeving ‘ met de NPV zoals jl 15 oktober. -           Of actief wil zijn met ledenwerving,-  Of sociaal en digitaal vaardig is en op het Computer Leercentrum ondersteuning kan bieden.-            en kan bijdragen aan inspirerende P.R., ook in kranten en kerkbladen.   Bestuursleden dragen eigen verantwoordelijkheid voor hetgeen ze doen. Elkaar in het vrijwilligerswerk aanvullen, meedenken en omzien naar elkaar zijn sleutelbegrippen. En op de vraag wat het oplevert, kan ik u zeggen : Heel veel waardering en voldoening, ik voel me zinvol en het vrijwilligerswerk heeft voor mij een verrijkend effect. En wat het voorts oplevert: u maakt deel uit van een groep vrijwilligers waardoor u gratis mag meedoen met o.a. trainingen van het VIP, mee-eten bij het compliment-diner bij Valk van de gemeente en mag deelnemen aan dagen met verrijkende onderwerpen die door de landelijke KBO/ PCOB worden aangeboden. Weet u iemand of bent u zelf iemand die zijn of haar kwaliteit[en] wil inzetten? Welnu kom in actie en hou onze PCOB fier overeind!!     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0180 315839.

Nog plaatsen vrij voor computercursussen

Er zijn voor allerlei cursussen of workshops, die in november van start gaan, nog verschillende plaatsen vrij. Dit zijn: - Windows 10-start: di-mo 09.30-12.00 uur van 12 nov t/m 17 dec

- Windows 10-extra: do-mo 09.30-12.00 uur van 21 nov t/m 19 dec

- Fotoboek maken: do-mi 13.30-16.00 uur van 14 nov t/m 19 dec

- Excel: vr-mo 09.30-12.00 uur van 22 nov t/m 13 dec - WhatsApp op de IPhone: di-mi 13.30-16.30 op 12 nov of 10 dec

- WhatsApp op de Android smartphone: di-mi 13.30-16.30 uur op 19 nov of 17 dec.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:-Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur)

-Gerth Westmaas, 06-11370885 (tussen 19.00 - 20.00 uur)Voor de meest actuele informatie zie: www.pcob-nieuwerkerk.nl

 

 

4

Dag van de mantelzorg

Op zaterdag 9 november a.s. organiseert Steunpunt Mantelzorg een dagje uit voor mantelzorgers.

Zorgt u ook al langere tijd voor iemand (partner/broer/zus etc.) en kost dit u wekelijks zeker een uur of acht extra? Dan bent u een mantelzorger en wil de gemeente Zuidplas u graag waarderen voor wat u doet! Daarom een dagje naar Tuinderij De Lier voor een gezellig ontspannen programma met voor elk wat wils. Wat denkt u van koffie met appelgebak in de huiskamer in de stijl van de jaren ’60? Of, als u wat meer actie wilt, een race door de kas op mobiele wc potten? Het wordt vast leuk! We vertrekken per dubbeldekker om 9.15u vanaf de Meidoorn 1A Nieuwerkerk aan de IJssel en we hopen na een heerlijke lunch om 14.00u weer thuis te zijn. Opgave per telefoon: 0180-310050 (inspreken is voldoende) of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tot ziens op 9 november!

SaaM

Kent u SaaM? Een vorm van mantelzorgondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de gemeente nodig is. Via Steunpunt Mantelzorg bieden we aanwezigheid en gezelligheid voor een wandeling, kopje koffie of spelletje, maar ook licht huishoudelijk werk en lichte verzorging van de hulpvrager. En dat niet alleen overdag, maar ook in de nacht en in het weekend. We maken hierbij gebruik van gezellige zorgstudenten en/of begeleiders met meer levenservaring).

Eenvoudig aan te vragen en snel te regelen door Steunpunt Mantelzorg. De prijs?? Slechts €5,-- p/u De overige kosten worden door de gemeente Zuidplas vergoed. U kunt SaaM aanvragen voor max 4 uur per week (bij uitzonderingen langer).Informatie nodig? Bel 0180-310050 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afsluiting fietstochten.

Op 8 oktober werd de laatste fietstocht van de 18 tochten van het jaar gereden. Met 23 deelnemers gingen we direct naar de Zevenhuizerplas om daar te gaan bowlen. Na de koffie gingen wij   - op  nieuwe bowlingschoenen –  op 4 banen  aan het werk. Er werd fanatiek gespeeld en elkaars punten werden goed in de gaten gehouden. Het eindresultaat gaf aan dat Wim van zijn jaarlijkse eerste plaats was gestoten en Joop als eerste iets van de cadeautafel mocht uitzoeken. Hierna kon een ieder, naar gelang  zijn of haar puntentelling iets uitzoeken. Afgesloten werd met een gezellige lunch en bedankte Nel de fietsbegeleiders Henk en Aad voor de bewezen diensten en werden zij verrast met een presentje. De dag werd afgesloten met een fietstochtje waarna ieder afscheid nam met een “tot volgend Jaar”.

 

   

                                                                                                          

WANDELEN MET DE P.C.O.B. op 12 oktober 2019

Ondanks het regenachtige weer stonden we toch met 9 enthousiaste wandelaars aan de start en vertrokken naar Rotterdam (deze keer maar géén graskades!) waar we de auto’s parkeerden bij het Arboretum. Al na een paar minuten verschenen de capuchons en paraplu’s, maar de temperatuur was goed en het deerde ons niet echt. We liepen langs de Universiteit, staken de Oudedijk over en liepen door het leuke Manegelaantje het Kralingsebos in, om bij de Big te beginnen met koffie of thee. Onderweg daar naartoe werden we al verrast door de sprookjesachtige verlichting die werd aangebracht i.v.m. ‘De Schone Schijn’, een lichtshow, die in de herfstvakantie te bekijken is.

Onderweg stonden we al herhaaldelijk stil

om grote groepen paddenstoelen te bewonderen,

helaas wist niemand van ons de namen.

We liepen òm de plas heen, door de heemtuin, het werd zowaar even dróóg en er verschenen een aantal bankjes, een prima plek om onze lunch te verorberen. Nauwelijks waren we klaar of de capuchons en de plu’s waren weer nodig. Daarna naar de Kralingseweg, we staken over en liepen door het Rozenburg park, met de werkelijk schitterende en majestueuze bomen, om vervolgens via de Kortekade, en de Hoflaan uit te komen bij de vijver. We keken onze ogen uit: wat een schitterende bebouwing passeerden we. Uiteindelijk via de Beneden Oostzeedijk weer naar de auto’s. We hadden ca. 10 km in de benen. Het was een heerlijke wandeling en anders hadden velen van ons misschien niet eens de deur uit gekomen! De volgende wandeldata zijn: 9 november en 12 december. Start als gewoonlijk op de parkeerplaats achter de Saffier om 10.00 uur.Aanmelden bij Rian de Zoete-Roosen, via tel.: 0180318173 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Denk aan goede wandelschoenen en een lunchpakket.

Vakantie midweek 25 t/m 29 mei 2020

We kunnen u melden dat we bij Hotel Altastenberg in Altastenberg (in de buurt van Winterberg) hebben geboekt voor een midweek. Het hotel heeft sinds 2 jaar Nederlandse eigenaren. De kamers bevinden zich op de 1e en 2e etage. Er is geen lift maar wel een gemakkelijke trap. Met de mensen die slecht ter been zijn hebben we al contact opgenomen en die vonden het geen bezwaar.

We hebben al een aantal leuke excursies uitgezocht. We gaan o.a. 2 uur varen op de Edersee en we hebben een bezoek gepland aan de Atta-höhle. Dat zijn prachtige grotten en goed bereikbaar. Ook het museum Wilhelmsturm en Villa Grun staan op het programma evenals een stop op de heenreis in Dortmund. Ook houden we rekening met de winkelaars onder ons.

U krijgt in ieder geval vol pension (ontbijtbuffet, lunch(pakket) en diner(buffet). Over de drankjes in de avond zijn we nog in onderhandeling met het hotel. Tussen 18.00 en 20.00 uur zijn de drankjes in ieder geval vrij en we proberen de tijd op te trekken naar tussen 18.00 en 22.00 uur. U hoort daar volgende maand meer over. Aangezien de vorige reis de chauffeur goed bevallen is (Lydia Kool) hebben we verzocht om dit keer weer met haar op reis te mogen. Ook daarover hopen we de volgende keer meer te kunnen melden.

De prijs voor dit alles is 420 euro p.p. Voor de 1-persoonskamers geldt een toeslag van 30 euro en wordt de prijs dus 450.

U wordt vriendelijk verzocht om vóór eind december a.s. 100 euro p.p. te betalen op rekeningnr. NL47RABO0396209289 o.v.v. Vakantiereis 2020. Het restant mag worden overgemaakt vóór eind maart 2020.

We hopen wederom op een prettige en gezellige reis. Wij hebben er weer zin in!!!

      Willy Grönefeld en Truus Burger

6

Themamiddag 9 oktober

Chris Vennix nam ons met dia’s mee in een vervolg op de wandeling langs de Rotterdamse havens, vorig jaar oktober. Deze middag starten we bij de Wijnhaven. De Regentessebrug uit 1898 werd geopend door de regentes Emma die hiervoor met prinses Wilhelmina naar Rotterdam kwam. Daarna volgt de Scheepmakers haven waar vroeger 17 kleine scheepswerven waren gevestigd, de eigenaren woonden aan de Boompjes. We lopen verder langs de Leuvehaven waar veel mooie oude boten liggen, hier is ook het Havenmuseum gevestigd. Op de kop van de Boompjes staat het oorlogsmonument “De Boeg”, in 1953 onthuld door prinses Margriet. We nemen even een bootje naar de overkant om het cruiseschip de ”Rotterdam” aan de Wilhelminakade te gaan bekijken.

We lopen daarna verder langs de Erasmusbrug,

voor de Rotterdammers “De Zwaan”,

ontworpen door de architect uit 020, Ben van Berkel.

Via het Willemsplein bij de Spido lopen we verder het Scheepvaartkwartier binnen. Deze wijk kwam vrijwel onbeschadigd uit de tweede wereldoorlog, er zijn hier nog veel schitterende gebouwen uit de periode 1860-1880 te zien. Aan de Willemskade vinden we het Zeemanshuis en het museum voor Land- en Volkerenkunde. Daarna lopen we via de Veerkade, de Veerhaven met het gebouw “Het Vlotje” waar eerst de rivierpolitie was gevestigd en nu de havenmeester kantoor houdt, de Westzeedijk, het Westplein, de Parklaan met sterrenrestaurant Parkheuvel (dikke knip meenemen). De heuvel in het park is gemaakt van de grond die vrijkwam bij het graven van de Katendrechtse haven. Daarna zien we de Calandstraat, vernoemd naar Pieter Salland, de ingenieur die de Nieuwe Waterweg heeft aangelegd. Deze straat ligt op de gedempte Westerhaven. We stoppen bij de Lloydkade, hier werden militairen verscheept naar Nederlands Indië en landden de Molukkers na de politionele acties en het ontstaan van Indonesië.

We hebben weer genoten van het humoristische commentaar op z’n Rotterdams. Het zou ons niet verbazen als we volgend jaar met Chris verder wandelen door Rotterdam.

Onderstaande nieuwe leden heten wij hartelijk welkom en wij stellen hen graag aan u voor:

Mevr. J. van Vliet                   Robert van ‘t Hoffstraat 48               3059 PN            Rotterdam

Mevr. E.M. van Spanje           Valkendaal 2                                      2914 RM            Nieuwerkerk a.d. Ijssel

Grenzen aan de geneeskunde,

met de geriatrie op grensverkenning    

De avond van 15 oktober was de grote zaal van het HKC goed vol met belangstellenden van zowel de PCOB als de NPV. Het bleek dat het onderwerp goed aansloot bij deze tijd waar steeds meer geriatrie vragen gesteld worden bij b.v. de huisarts, specialist ouderen geneeskunde of geriater. Veel herkenning was er bij het verhaal over verschuivende grenzen bij de geneeskunde door alle enorme vooruitgang die geboekt is bij vele behandel- en onderzoek methoden. Maar ook waar grenzen slechts kleine stukjes zijn verlegd zoals bij chronische ziekten. En waar ze geen millimeter zijn verschoven bij bv dementie. Dat de geriater naar de hele mens kijkt met alle belangrijke functies zoals lichamelijke en geestelijke conditie, mobiliteit, stabiliteit, communicatie, sociale en maatschappelijk welbevinden werd uitgelegd door Cornella Visser.

En waarom vooral wordt gekeken naar alle medicatie.

Duidelijk werd weer, dat goede sociale contacten, ook met jongeren heel belangrijk zijn om sociaal actief te blijven. Op twee staat bewegen en ‘hup in de benen’ stond op de kaart met 7 oefeningen. Investeren in zinvol bezig te zijn, met je naasten spreken over wat je belangrijk vindt in jouw leven en voor jouw toekomst. Na de pauze werd massaal gereageerd op vragen, stellingen en dilemma’s met gekleurde briefjes. Er waren nog vele dilemma’s onbesproken toen om 22.00 uur de avond werd afgerond. Ook nadien werd er doorgesproken bij een glaasje. Een zinvolle avond. Het was het vijfde jaar dat we dit samen met de NPV organiseren; beide verenigingen hebben veel gemeenschappelijk en deze traditie mag zeker gecontinueerd worden wat ons betreft.

-7-

Benefietconcert met Martin Mans voor het zorgcentrum van

‘De Weduwen van Srebrenica’ op 2 november in De Oostpoort in Gouda.

Na het concert op 16 maart jl.  in de Dorpskerk van Moordrecht kunt u wederom genieten van een prachtig concert georganiseerd door Stichting Proplan te Gouda. Deze stichting wordt gerund door ons lid Willem Pronk uit Moordrecht en u bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te maken en zo op deze manier uw steentje te kunnen bijdragen aan de bouw van het zorgcentrum voor deze weduwen.  waarvan de bouw in juli is gestart.

Laat u maar verrassen door de allermooiste koorklanken, zowel van graag gehoorde geestelijke muziek en licht klassiek, maar ook eigentijdse songs en dit alles onder leiding van niemand minder dan Martin Mans.

- The Martin Mans Formation

- Vocal Group Voice

- Jantine Kalkman, trompet

- Martha van Gent, fluit

- Martin Zonnenberg, piano en orgel

- Maria Knops, harp
- Jaap Klootwijk, slagwerk en percussie


The Martin Mans Foundation treedt nationaal en internationaal op en is bekend van tal van concerten door heel nederland met name van het concert op de kerstavond in het Concertgebouw. Vocal Group Voice is een graag gehoorde, jonge, dynamische zanggroep van 30 zangers. Beide koren hebben diverse CD’s uitgebracht en werken regelmatig mee aan TV-opnames van ‘Nederland Zingt’.

Met een mooi en gevarieerde programma zal u beslist een onvergetelijke avond hebben. Bovendien draagt u met uw komst bij aan de bouw van een zorgcentrum voor de Weduwen van Srebrenica.

De kerk vindt u in de wijk Goverwelle aan de Aderpolderweg 19, 2807 KL Gouda

Deuren open vanaf 19.00 uur en de aanvang is 19.30 uur.

Toegangskaarten bestelt u via de website www.stichtingproplan.nl

of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doel is dat u geniet en er een mooie opbrengst is. Voor een dergelijke avond betaal je al gauw tussen de 15 en 25 euro en soms zelfs meer.

Als een experiment mag u voor deze avond zelf bepalen wat de prijs is van een toegangskaart.

Voor sommigen mensen is 15 euro het maximum en voor anderen iets wat makkelijk te doen is.

Indien nog voorradig aan de kerk kost een kaart 15 euro. Tot 12 jaar is gratis.

Ook zijn kaarten voorradig bij De Baanderij aan de Industriestraat 1  en bij boekhandel Samma aan de Turfmarkt 18 beiden te Gouda

Hebt u een vraag, ook dan kunt mailen of een belletje naar 0624 905140, het nummer van Willem Pronk, voorzitter van de stichting en tevens lid van onze vereniging.

voor: hulp, hoop en toekomst.

Industriestraat 1  2802 AC Gouda (NL)

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden                  

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar.

De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting.

De zaak is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel: Michel Heinen. U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

-8-

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter                                  Siem van Loon           Alb. v.’t Hartweg 9     2913LE         0180-313506

2e Voorzitter                              Hea Snoek                Troelstrastraat 46                            0182-372643*

Alg. Bestuur/ Lief & Leed                                            Moordrecht                2841CP                                    

Secretaris                                 Truus Burger              Boslaan 22                2912PA          0180  316725*

Penningmeester                       Piet v.d. Spek             Middenmolensing.28 2912PK         0180  634112

2e Penningmeester                   Willy Grönefeld          Kleine Vinkstraat 14  2912AG         0180 314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie    Nel Oudijk                   Pr. Beatrixstraat 14   2911AL           0180 315839

Nieuwsbrief                              Gert Bink                    Hertenkruid 6            2913LK           0180 313281

Medewerkers                                                                    

Administratie Computercursussen  Willy Grönefeld           Kleine Vinkstraat 14 2912AG    0180 314923

   Ledenadministratie / Distributie bladen Nelie Ligchaam Italiaanse zoom 6    2912GH       0180 314535**

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, voor 1 december.

                                      *ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                  

Bankrekening : NL47 RABO 0396 2092 89  t.n.v. PCOB. Website : www.pcob-nieuwerkerk.nl

Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; vóór 27 November 2019

redactie adres: Hertenkruid 6

2913 LK Nieuwerkerk a.d. IJ.   Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO- PCOB magazine en de nieuwsbrief verschijnen 5 Dec. 2019

Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten

Attentie !!!!!! Werf een nieuw lid het is gratis voor de laatste 2 maanden van dit jaar!!!!

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam:                                                                               O m.  O v.  

Roepnaam:                                 Voorletters :                   Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:                                  Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam:                                                                               O m. O v.

Roepnaam:                                 Voorletters:                    Geboortedatum:

Datum:                                      Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50                     Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaanse zoom 6       2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?