NIEUWSBRIEF

                                                                www.pcob-nieuwerkerk.nl

OKTOBER 2019

                                                    afdeling ZUIDPLAS

Samenwerking.

Zoals U wel weet, is er op landelijk niveau samenwerking van KBO/PCOB op een gezamenlijk hoofdbureau van KBO/PCOB, denk ook maar aan ons magazine. Maar naar wat ik begrepen heb is de samenwerking van de PCOB met de KBO nog geen koek en ei, er zijn blijkbaar vele hobbels te nemen, en er is behoorlijk gesteggeld over een nieuwe grondslag. Hopelijk kan men toch nog consensus bereiken?. Dichter bij huis zijn er ook ontwikkelingen, in augustus 2019 is er een startnotitie provinciale samenwerking verschenen, ‘Platform KBO en PCOB Zuid-Holland ( Z-H ), een startnotitie provinciale samenwerking.

In Z-H. willen ‘ze’ samen een proces ingaan om invulling en vervolg te geven voor verdere samenwerking op basis van het rapport, de KBO-PCOB vernieuwt. Enkele belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de Missie, Visie, en Identiteit, een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. We groeien naar een krachtige, actieve, open vereniging! De basis ligt in drie kernfuncties:

1 behartigen van belangen, 2 ontmoeten en ontwikkelen, 3 helpen/verlenen van diensten. en o.a. op lokaal niveau invloed uitoefenen op onderwerpen zoals, wonen, welzijn, sociaal domein, en vervoer/mobiliteit. Prachtige uitgangspunten waar we op lokaal niveau al mee aan het werk zijn!.

In oktober/november moet het rapport worden vastgesteld. In SVO verband (Samenwerkings Verband Ouderen) gebeurt er dus al veel, zo werken we samen om de politiek bewust te maken dat de gemeente o.a. senior vriendelijk moet worden, daartoe bezoeken we de diverse fracties om dat doel te bereiken. Daarnaast hebben we een “samenwerkingsovereenkomst” besproken met de KBO hier in de Zuidplas ‘ver het doel en de wijze van samenwerking‘. We zijn dus in beweging.

Maar ook nu wil ik na dit zakelijk moment toch eindigen met een gedicht van broeder Franciscus.

Franciscus, mijn broeder en kind van het licht, - die altijd je ogen op God hield gericht, -

de broeder van aarde, van zon en van maan, - die soms langs de donkere wegen moest gaan, - van eenzaamheid, onbegrip, lijden en spot, - maar door alles heen bleef vertrouwen op God: - Franciscus, de arme, kleine in kracht, - die God mocht ontmoeten in duistere nacht, -

de bedelaar Gods, met het groot kapitaal, -aan liefde, aan ootmoed, in daad en in taal, -Franciscus, in ’t oog van de wereld een zot,- maar wijs voor wie buigt voor de wijsheid van God, - gezegende knecht van de machtige Heer, - jouw leven en dood was een lied tot zijn eer!    

Woensdagmiddag 9 oktober :  themamiddag, 14.00 inloop, aanvang 14.30.

Chris Vennix , Rotterdamkenner, auteur en stadsgids, geeft een vervolg op zijn presentatie van vorig jaar oktober. 

 “Een wandeling langs de Rotterdamse havens”.

Aanvankelijk was de titel : ‘Markante bouwwerken langs de havens” omdat we veel prachtige gebouwen met een maritieme achtergrond zien.  Veel aanwezigen hebben toen genoten van de mooie plaatjes van de Rotterdamse waterkant, vandaar dat we  deze ludieke wandeling  voortzetten. Een nostalgische wandeling met een blik op mooie oude gebouwen, veempanden, schepen en stadsgezichten. Hierbij zien we dat Rotterdam nog steeds mooi en aantrekkelijk is. Verleden jaar wandelden we o.m. langs de Rotte, de Delftse Vaart, het Steiger, het Boerengat, het Haringvliet en de Oude Haven. Nu wil Chris u  meenemen op zijn wandeling langs de Wijnhaven, de Leuvehaven met het Havenmuseum, een kort vaartochtje met de Roeiersvlet naar de Wilhelminakade, en verder wandelend langs het Willemsplein bij de Spido, via de Willemskade naar de romantische Veerhaven en het hart van het Rotterdamse Scheepvaartkwartier. Langs de fraaie Parklaan naar de Westerkade, de Parkkade en de Maastunnel. Met het begeleidende humoristische commentaar op z’n Rotterdams, een leuke wandeling naar die plaatsen welke zo’n grote rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Rotterdam en haar havens. Wij hopen u  allen weer te mogen ontmoeten op onze 2e wandeling langs de Rotterdamse havens. Breng gerust belangstellenden mee naar de grote zaal van het H. K.C. aan de J.A. Beijerinkstraat 53 in Nieuwerkerk a/ d IJssel. Vrij toegang, in de pauze gaat de koffiebus rond voor de kosten van de 2 consumpties met koek; € 2.50.- pp.

Schaken en dammen oktober 2019

Het is alweer meer dan 17 jaar geleden dat een paar leden van onze vereniging opperden dat het misschien een leuk idee zou zijn om een schaak- en damclubje te starten.

Dit leidde direct tot enthousiaste reacties en in november van dat jaar werden in de Oudheidkamer van Boerderij Nooitgedacht de eerste zetten op de damborden en schaakborden gezet. Wie had in 2002 kunnen denken, dat het clubje na zovele jaren anno vandaag nog steeds bestaat. Schrijver dezes is er van het prille begin bij geweest en heeft zoals het gaat in het leven velen zien komen en helaas ook zien gaan.

Zo terugblikkend op het verleden gingen mijn gedachten uit naar de geschiedenis van het dammen. Ja uiteraard weet ik dat het een bordspel met 100 velden is waarop gespeeld wordt met 20 zwarte en 20 witte schijven. Maar hoe en waar is het ontstaan ? Zij, die mij wat beter kennen weten dat ik ‘een grote vriend’ van de computer ben, dus dook ik in de digitale encyclopedie, beter bekend als Wikipedia.

Nadat ik de zoekterm ‘dammen’ had ingetypt, las ik dat mijn vragen nog niet zo eenvoudig zijn te beantwoorden. Sommigen beweren, dat het spel wel 5000 jaar oud is en weer anderen komen uit bij een soort middeleeuws schaakspel waarin de koningin ‘dame’ werd genoemd en het spel ‘jeu de dames’. Dit zou in het Nederlands verbasterd zijn tot dammen. Maar ook deze theorie wordt door diverse deskundigen in twijfel getrokken. Tenslotte zou een Pool in het jaar 1723 in Parijs het huidige spel hebben bedacht. Dit staat bekend als Pools dammen en wordt internationaal dammen genoemd

Keizer Napoleon Bonaparte en zijn soldaten zouden het zo’n geweldig spel hebben gevonden, dat ze het meenamen op hun veldtochten.

Een ding is zeker om een spelletje te dammen of te schaken hoeft u geen veldtocht te ondernemen. Stap op de fiets, in de auto of maak een wandeling naar Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s-Gravenweg nummer 6 en de borden staan klaar.

U bent van harte welkom op de maandagmiddagen 7 en 21 oktober en 4 en 18 november.   We spelen van 13:30 uur tot uiterlijk 16:00 uur en per middag betaalt u € 3,00. Dit is inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers. We zien u graag ! Wilt u eerst nog iets weten ? 

Bel dan op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek (telefoon 0180 -318 967) of Carel Heine (telefoon 0180 - 314 957).

 

 

Spellen middag: dinsdag 29 oktober 14.00- 16.30 uur

Elke laatste dinsdagmiddag van de maand is er voor iedereen gelegenheid om mee te doen met de breintraining met spellen. Ook de goede contacten en het uitwisselen van ervaringen en nieuwtjes scoren hoog in waardering. Behalve in de strijd tegen eenzaamheid biedt de spelmiddag een kans om onze bovenkamer scherp en vitaal te houden. Het spelen van strategische spellen en puzzels helpt ons om beter te focussen. Sudoku´s bijvoorbeeld, versterken de verbindingen in je hersenen en schaken en dammen bevorderen de denkvaardigheden. De middag is ook ontspanning, niets moet maar er kan veel, we sluiten af met een drankje. Toegang 2.50 euro, inclusief 2x koffie of thee. Neem gerust uw vrienden, familie of buren mee. Iedereen is welkom en kom als ‘t kan wandelend.

Nog plaatsen vrij voor computercursussen

Er zijn voor allerlei cursussen of workshops, die in oktober of november van start gaan, nog verschillende plaatsen vrij.

Dit zijn: Windows 10-basis (6 lessen): op dinsdagochtend van 09.30-12.00 uur: 12 november - 17 december 2019. Windows 10-extra (6 lessen): op donderdagmorgen 14 november – 19 december. Fotoboek maken (6 lessen): op donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur: 14 november-19 december. Opfriscursus iPad (4 lessen): op woensdagochtend van 09.30-12.00 uur: 30 oktober-20 november. Excel: vrijdagmorgen van 09.30-12.00 uur: 9 november – 13 december 2019. WhatsApp Android

(1 les): op dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur: 29 oktober of 19 november of 17 december 2019.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:- Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur)

- Gerth Westmaas, 06-11370885 (tussen 19.00 - 20.00 uur)

Voor de meest actuele informatie zie: www.pcob-nieuwerkerk.nl

 

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden                 

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar. 

 De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak

is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

 

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel:  Michel Heinen.  U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.  

Vakantie 25 t/m 29 mei 2020

Wie had dat kunnen denken ……….. De animo is zo groot dat de reis binnen 2 weken was volgeboekt. U mag zich nog wel opgeven voor de reservelijst. Zodra er iemand af moet zeggen wordt de eerstvolgende op de reservelijst gebeld.  We kunnen u nog geen definitieve gegevens verstrekken omdat we nog niet alles binnen hebben, maar volgende maand weten we meer. De reis zal dit keer niet naar de Eifel gaan zoals eerder gepland. We konden niet tot overeenstemming komen met de beoogde locatie. We zijn nu bezig met een bestemming wederom in het Sauerland, maar dan wel in een geheel ander deel daarvan. Zodra we de gegevens allemaal binnen hebben zullen we u daarover informeren.

Willy Grönefeld en Truus Burger

 

Even voorstellen: Cornella Visser-Mol

Studie geneeskundestudie van 1966 tot 1972. 1966 was het jaar waarin de Medische Faculteit Rotterdam, nu Erasmus Universiteit, van start ging.

Werkzaamheden: 16 jaar consultatiebureauarts in Capelle aan den IJssel. Lid van indicatiecommissies, voorlopers van het CIZ, van Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht, Capelle aan den IJssel en Zoetermeer. Vanaf 1990 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, sinds 2000 bij Aafje, thuiszorg, huizen en zorghotels in onder meer Rotterdam en Capelle. Namens Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, deelname aan diverse commissies. Sinds 2014 ook werkzaam als SCEN-arts in de regio Rotterdam en omstreken. Vrijwilligersactiviteiten: voorzitter van de kerken-raad van de Ringvaartkerk te Nieuwerkerk aan den IJssel, taalcoach voor statushouders en voorlezer van kinderen via de Voorlees Express. hobby’s: pianospelen, tuinieren, wandelen, lezen en reizen.

 

Grenzen aan de geneeskunde, met de geriatrie op grensverkenning.

Dinsdagavond 15 oktober


Dit is het thema van de avond die we jaarlijks gezamenlijk met de NPV [ Nederlandse Patiënten Vereniging] organiseren.

Onze gastspreker is Cornella Visser, specialist ouderen geneeskunde. Hoewel ze eigenlijk met pensioen is, werkt ze nog steeds en put uit een schat van praktijkervaring.

Na een korte inleiding over de geneeskunde waarvan de laatste 50 jaar veel grenzen zijn verlegd, vertelt zij u over het jongste, snelst groeiende specialisme geriatrie.

U hoort meer over de mogelijkheden die dat specialisme kan bieden. Na de pauze gaan we met u en haar op grensverkenning, wat zal uw keuze zijn in de geschetste situatie? En wie is nu eigenlijk de eind verantwoordelijke voor een besluit over behandeling?

Het belooft een uitermate interessante avond te worden, U bent bij deze uitgenodigd en hartelijk welkom. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/ thee; aanvang 20.00 uur. Afsluiting rond 22.00 uur met een glaasje en gelegenheid na te praten. Toegang vrij.

Wilt u een dilemma, wat aan u eens is voorgelegd, met de zaal en panel delen? Bel of mail mij zodat ik kan bespreken of het in het programma kan worden meegenomen.

 

Nel Oudijk tel 0180 315839 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Modedag van der Klooster op 31 oktober 2019

U kunt zich nog tot 16 oktober opgeven bij Truus Burger. Deelname 5 euro incl. koffie met gebak, lunch en een advocaatje met slagroom. Verzamelen om 9.30 uur voor de flat aan de Boslaan 10 t/m 60 (tegenover de Meander). Vertrek 9.45 uur.

                           Truus Burger, tel. 316725 of 0653305366

 

Fietsen naar het einde van het seizoen

                   

Wat hebben we in september toch elke keer mooi weer gehad bij de tochten. Zo genoten we weer van de kersenflappen van Jomajole bij de tocht 3 september en fietsten we 12 september vanuit Schoonhoven rond Lopik, IJsselstein en Benschop. We dronken koffie op een zorgbedrijf en werden verrast met eigengebakken traktaties bij de koffie in ‘rokje-bloesje-kopjes’ De natuur is daar schitterend. Zaterdags 14 september fietsten we met de RABO sponsor fietstocht. Leuk rondje maar zoals Henk steeds weer unieke paadjes weet te vinden, zo kan de korfbalvereniging dat niet.

Donderdag 26 september fietsen we een dagtocht met onze club via het Bentwoud naar Zoetermeer. Misschien sluiten mensen door de pagina grote advertentie van de Nationale Sportweek in Hart van Holland aan. Dat was ook zo bij het wandelen. We zijn best een beetje trots op onze gratis ‘buiten’ activiteiten waardoor we als senioren in beweging blijven. Wijs ook anderen op onze tochten en nodig hen ook uit.

Donderdag 3 oktober gaan we weer met de fietsen op de fietsendragers buiten de regio. Op naar Bunnik, Austerlitz en Soestduinen. Zo zie je nog eens wat van Nederland en het zijn net vakantiedagen, gezellig met elkaar.

Dinsdag 8 oktober, vertrek 10.00 uur vanaf het Raadhuisplein is onze seizoen afsluitende tocht met lunch en: 

 de jaarlijkse kegelpartij.

Eigen bijdrage € 7.- En dan maar hopen dat volgend jaar we weer kunnen starten… want ja….. iedereen wordt ouder. Actief blijven en vooral blijven bewegen zegt de geriater dus….. kom ook 15 oktober.

Winkel middag maandag 28 oktober met 10% korting bij Aad en Marijke.

Misschien bent u al wezen kijken bij onze adverteerder in Moordrecht, vrijwel de hele nieuwe wintercollectie is binnen. Wat een kleurenpracht! Herfstkleuren hebben de boventoon, maar ook een schap met kobalt blauw , zwart en paars. De collectie maakt je blij en vrolijk, misschien ook wel een beetje hebberig. Prachtige dessins, [ Schotse] ruiten, bloemen printen en prachtige bijpassende uni kleuren in schitterende combinaties. Rokken en jurken volop, ook lange vesten, mantels en jassen. Alles van mooie kwaliteit, wasbaar, prettig draagbaar en natuurlijk krijgt u persoonlijk advies. Wat nieuw is zijn sportieve schoenen in vier kleuren passend bij de nieuwe collectie. De zolen zijn van recyclet kurk en ze lopen fantastisch ook voor moeilijke voeten. En ‘ja’ de traktatie bij de koffie of thee is gratis inclusief. Een mooie kans om uw garderobe met een nieuwe outfit aan te vullen.

De winkel is voor u en wie u meebrengt, open van 13.00 -17.00 uur. Gratis parkeren tot voor de deur.

 

WANDELEN MET DE PCOB op 14 september

Deze keer liepen we met 10 liefhebbers mee met de RABO sponsor wandeling, waarmee we geld konden verdienen voor de PCOB. Het was schitterend weer en een gezellige drukte.

De start was bij de Loet, we ontvingen de route en na de (gratis) koffie namens de RABO gingen we op pad. Eerst een stuk door het Loetbos, vervolgens als eendjes achter elkaar via het Westeinde naar Berkenwoude, waar de eerste stempelplaats was. Onderweg werden we gefilmd en konden we onszelf op zondag bekijken op rtvkrimpenerwaard.nl.

De route ging verder door een heel mooi villawijkje met prachtige tuinen. Tijd om te lunchen en daar was een mooi bankje waar we precies met z’n tienen op pasten. Ook nog eens heerlijk in de schaduw, want in de zon was het toch wel knap warm.

Verder over het fietspad langs de weg, maar al gauw ging de route weer het Loetbos in.

Al slingerend kwamen we bij het beginpunt, nog even stempelen om het verdiende geld veilig te stellen natuurlijk. Wat een heerlijk wandel- dagje, jammer dat we heel vaak op autowegen of fietspaden liepen.

De afstand klopte met de routebeschrijving, nl.9 km. De volgende wandeldata zijn: 12 oktober, 9 november en 12 december. Start als vanouds op de parkeerplaats achter de Saffier om 10.00 uur.

Aanmelden bij Rian de Zoete-Roosen, via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel.: 0180318173. Denk ook weer aan goede wandelschoenen en een lunchpakket.

Onderstaande nieuwe leden heten wij hartelijk welkom en wij stellen hen graag aan u voor:

A.H.M. van Bergen – Henegouwen               Kerkepad 59

W.C.C. v.d. Dussen- de Mik                           s-Gravenweg 139

 

 

 

 

Dáárom is wandelen zo gezond

       Liever lang lopen dan kort sporten

Dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar kan geen pil tegenop.

Wandelen is goed voor alles. Je hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, gewicht en geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit. En niet te vergeten: je humeur wordt er beter van, zeker als je samen loopt. En dat allemaal door heel simpel elke dag minstens een half uur te lopen levert een drastische verbetering van de gezondheid op. Het rendement van in de buitenlucht wandelen is bijna dubbel zo hoog dan bij binnensport.

Stap voor stap opbouwen Wie niet zo’n beste conditie heeft, doet er goed aan het wandelritme geleidelijk op te bouwen. Op de site van de Nederlandse Wandelsport Bond en wandeltraining.nl (klik onder 'schema’s' op 'wandelen beginners') vind je schema’s en tips. Kort gezegd komt het erop neer dat je steeds meer minuten stevig doorloopt en dat afwisselt met twee minuten rustig lopen. Een trainingsschema voorkomt spierpijn en pijnlijke schenen. Echte blessures ontstaan niet snel, behalve bij wie ongetraind lange tochten loopt.
 Loop rechtop en ontspannen, in een tempo dat gemakkelijk vol te houden is. Maak de passen niet te groot, wikkel je voeten goed af en laat je armen soepel mee bewegen. Het is niet nodig extra stevig met de armen te zwaaien. Maandagmiddag start 13.30 uur bij de Batavier, een rustige wandeling van een uur, onder leiding van Ans de Koning kunt u rustig gaan opbouwen.

Liever lang lopen dan kort sporten. Hans Savelberg is hoofddocent bewegingswetenschappen in Maastricht. Hij legt uit dat veel zitten heel ongezond is. Uit onderzoek bleek dat al na vier dagen zitten de concentratievetten in het bloed toe- en de insulinegevoeligheid juist afneemt. Dat zijn risicofactoren voor respectievelijk hoge bloeddruk en diabetes. In dit onderzoek bleek de groep die kort maar intensief sportte, gezonder dan de zittende groep. Maar het ging nóg beter met de groep die vijf uur per dag rustig rondslenterde. Veel wandelen is dus gezonder dan kort, intensief bewegen. Daarvoor organiseert Ans elke dinsdagmiddag vanaf 13.15 uur een stevig-doorlopen-wandeling, voor de startplaats kunt u haar bellen: 06 10447383 

Wandelen helpt......voor spieren en botten. Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op osteoporose (botontkalking). Door botten regelmatig te belasten worden ze niet alleen sterker, wie veel loopt bouwt zelfs nieuwe botmassa op. Wandelen is ook goed voor het kraakbeen, het elastische weefsel tussen de botten. Veel ouderen merken dat ze pijn hebben als ze hun gewrichten draaien, bijvoorbeeld bij het dansen. Door weinig te bewegen is het kraakbeen in de gewrichten dunner geworden. Wandelen helpt het kraakbeen op te bouwen en daardoor soepeler te bewegen.

...voor hart en bloedvaten. Dagelijks minstens een half uur wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. Ook verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Het risico op hartproblemen daalt al met 50 procent als mensen één uur per week actief zijn.

...voor de longen. Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen.

...tegen diabetes. Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabetes type 2 met maar liefst 58 %.

...voor de hersenen. Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief blijven, vermindert de kans op alzheimer met 20 tot 50 procent. Ook voor wie al dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.

...tegen depressie. Wandelen werkt tegen stress en depressieve gevoelens. Angststoornissen nemen met bijna de helft af. de nachtrust.

...voor Wandelen is ook goed voor de biologische klok, waardoor in- en doorslapen beter lukken. Ook de kwaliteit van de slaap verbetert.

...tegen overgewicht. Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 240 kilocalorieën.

Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: één kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar.

...voor de darmen. Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling en is goed tegen darmverstopping.

...tegen (bepaalde soorten) kanker. Veel wandelen verkleint de kans op bijvoorbeeld darm-, borst- en baarmoederkanker. De overlevingskansen van mensen met darmkanker verdubbelen als ze elke dag een uur of meer wandelen. Voor andere soorten kanker is dit verband (nog) niet aangetoond. Veel van de genoemde gezondheidseffecten treden pas op als je langere tijd elke dag blijft wandelen. Maar wie vandaag begint, voelt zich meteen meer ontspannen en krijgt een beter humeur. Na een week zult u al merken dat je conditie verbetert.

.... tegen eenzaamheid. Begin oktober hebben we een week die hier speciaal aandacht aan schenkt.

Bij de wandelingen van de PCOB maakt u nieuwe contacten, gratis. Wandel dus ook mee.  

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter                                  Siem van Loon            Alb. v.’t Hartweg 9     2913LE        0180-313506

2e Voorzitter                              Hea Snoek                 Troelstrastraat 46                           0182-372643*

Alg. Bestuur/ Lief & Leed                                             Moordrecht                2841CP                                    

Secretaris                                 Truus Burger              Boslaan 22                 2912PA         0180  316725*

Penningmeester                       Piet v.d. Spek             Middenmolensing.28  2912PK        0180  634112

2e Penningmeester                   Willy Grönefeld           Kleine Vinkstraat 14  2912AG        0180 314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie    Nel Oudijk                   Pr. Beatrixstraat 14     2911AL         0180 315839

Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief         Thea van Vliet-Nell     Westringdijk     28      2913LK         0180 313174

Medewerkers                                                                    

Administratie Computercursussen  Willy Grönefeld           Kleine Vinkstraat 14 2912AG    0180 314923

 Ledenadministratie / Distributie bladen Nelie Ligchaam Italiaanse zoom 6    2912GH         0180 314535**

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, voor 1 december.

                                      *ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                    

Bankrekening : NL47 RABO 0396 2092 89  t.n.v. PCOB. Website : www.pcob-nieuwerkerk.nl

Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; voor 23 Oktober 2019

redactie adres: Westringdijk 28

2913 LK Nieuwerkerk a.d. IJ.       Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO- PCOB magazine en de nieuwsbrief verschijnen 31 Okt. 2019

Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten

Attentie!!!!! Werf een nieuw lid, het is gratis voor de laatste 3 maanden van dit jaar!!!!!!

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam:                                                                               O m.  O v.  

Roepnaam:                                 Voorletters :                   Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:                                  Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam:                                                                               O m. O v.

Roepnaam:                                 Voorletters:                    Geboortedatum:

Datum:                                      Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50                     Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaanse zoom 6       2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?