Protestants Christelijke Ouderen Bond Perspectief voor senioren

NIEUWSBRIEF www.pcob-nieuwerkerk.nl

April 2019 afdeling ZUIDPLAS

Waarom?

1 Hoe kan dat, God, dat Gij Uw eigen Zoon verliet

  Terwijl Gij over duivel, hel en dood gebiedt?

  Waarom blijft nu de hemel doof en stom?

  Waarom? 2 Hoe is het mogelijk, dat nu Uw eigen Kind

De weg naar Uw erbarmen en troost niet vindt?

Waarom ziet Hij slechts moordenaars rondom?

Waarom?

2 Hoe is het mogelijk, dat nu Uw eigen Kind

De weg naar Uw erbarmen en troost niet vindt?

Waarom ziet Hij slechts moordenaars rondom?

Waarom?

3 Waarom moet Hij dit dragen om de schuld

  der hele wereld, totdat alles is vervuld?

  Waarom zwijgt Gij nu in Uw heiligdom?

  Waarom?

4 En waarom, als Uw Zoon de straf gedragen heeft

Heerst er nog zoveel pijn en angst bij al wat leeft

Het duurt zo lang voordat Gij zegt: ” Ik kom”

Waarom?

We kennen allemaal wel de grote vragen Waarom? Waarom zoveel lijden en ziekte? Waarom worden mensen die in het Koninkrijk werken soms zomaar gedood? Waarom gebeuren er zoveel vreselijke dingen? Dan hoor je soms wel de vraag: Is God er nog wel? Dan komt die vraag toch soms bij je op?.

De wereld wacht al zolang, maar is niet in verwachting van Uw komst! Waarom?

De vraag is niet verwonderlijk, ook onze Heiland kende de vraag.

We zijn nu in de 40 dagen tijd. En in de lijdens tijd staan we stil bij het lijden van Jezus, onze Heiland.

In Mattheüs 27 lezen we “Eli, Eli, Lema sabachtani”, Mijn God mijn God ‘waarom’ hebt U mij verlaten? Ook Psalm 22 begint al met die vraag, maar vs. 25 eindigt dan met “maar hoort Zijn hulpgeroep”. God hoort, ondanks die Godverlatenheid spreekt er wel vertrouwen uit Ik zal er zijn.

Maar, na Goede vrijdag, komt Pasen! Christus is de opgestane, Hij heeft het voor het zeggen in het leven van de gelovigen. Met Christus gestorven aan de zonde, en opgestaan uit de dood tot een ‘nieuw leven’.

Dan zijn de ‘waarom’ vragen niet weg, zeker niet, maar, dank God voor de Paasmorgen,

Jezus Leeft en ik met Hem, Dood waar is Uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij straks tot leven. Opdat ik Zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw. Ik wens U gezegende Paasdagen.

Uw voorzitter.

 

-2-

Themamiddag woensdag 10 april

Vanaf 14.00 uur is iedereen weer hartelijk welkom voor de koffie of thee.

Om 14.30 zal de voorzitter de middag officieel openen.

Onze gastspreker is de heer Bram de Ronde uit Woudenberg. In deze lijdensweken presenteert hij “Op weg naar Pasen”.

Wat veel mensen in de eerste instantie niet beseffen is, dat het wonder van Pasen haar oorsprong in het Paradijs heeft.

Vanuit de volmaakte schepping valt de mens via de hoogmoed in de zondeval van de duivel.

Gelijk zien we dan de moederbelofte: de Messias die de kop vermorzelt, dat is de toekomstige overwinning op de dood van Pasen.

Via de lijn van de geslachten via Noach, Abraham, Egypte, de uittocht naar David;

door de ballingschap komen we uiteindelijk bij Bethlehem en de geboorte van de ‘Beloofde’.

We volgen Zijn levensweg uiteindelijk via Gethsemane en Golgotha en zien op de Paasmorgen Zijn overwinning!!

Tijdens de pauze gaat de koffiebus rond voor uw bijdrage ad. € 2.50 per persoon.

Nodig gerust anderen niet-leden uit voor de middag, iedereen is welkom. Afsluiting rond. 16.30 uur.

 

  Spellenmiddag : dinsdag 30 april , van 14.00-16.30 uur

De grote zaal van het Herv. Kerk. Centrum heeft ruimte genoeg voor nog minstens 3 tafels

en iedereen die b.v. ook eens trio Minos wil spelen, een joule schijf wil gooien of een kaartje leggen is hartelijk welkom.

Bij voldoende belangstelling kunt u het geheugen trainen bij het boodschappenspel.

Er wordt veel gelachen en een goed humeur meebrengen verhoogt de gezelligheid.

Er is een ontspannen sfeer waar niets hoeft, veel mogelijk is en vragen vrij staat.

Kosten € 2.50, dat is inclusief koffie of thee +, exclusief drankje van het ‘borreluurtje’.

 

Schaken en Dammen

Hebt u de ook zo genoten van de eerste lentedagen, die zich eind februari - weliswaar uitzonderlijk vroeg - aandienden ?

Voor mij waren ze na de winterse periode heel welkom.

Heerlijk om me even te laten koesteren door de zonnestralen en mijn toch wel wat verbleekte gelaat wat op te fleuren.

Bij wijze van spreken maakte ik een vreugdesprongetje.

En over sprongetjes gesproken. Als je er even over nadenkt, zijn er in onze taal heel wat uitspraken, die ermee te maken. Zoals ‘een sprong in het duister’ wat zoals ongetwijfeld weet, staat voor iets doen waar je de gevolgen eigenlijk niet van kunt overzien. En wat denkt u van ‘een grote sprong maken’ ? Anders gezegd: het in korte tijd behoorlijke vooruitgang boeken.

U voelt het al aankomen. Deze gedachten sprongen leiden mij als het ware vanzelf naar de in de schaaksport alom bekende en tegelijkertijd ook zo lastig te bestrijden ‘paardensprong’.

B ij deze sprong van het schaakstuk ‘paard’ kiest de speler er voor om het paard twee zetten vooruit te zetten en een opzij of ....... één zet vooruit en twee zetten opzij. De uiteindelijke keuze is uiteraard afhankelijk van spelverloop.

U ziet dat niet alleen ‘een kat in het nauw rare sprongen kan maken’, maar dat het schaakstuk ‘paard’ er ook wat van kent.

Maak zelf ook eens een ‘sprongetje’ en haak aan bij ons gezellige schaak- en damclubje.

U bent daarvoor van harte uitgenodigd op de maandagmiddagen 1 april, 15 april en

29 april en in de maand mei op 13 en 27 mei 2019.

De staldeur van Boerderij Nooitgedacht staat vanaf 13:30/h voor u open.

Rond de klok van 16:00/h gaan we weer op huis aan.

De eigen bijdrage is € 3,00 per keer inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers.

Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek,

Tel. 06 - 474 06 764 of Carel Heine, telefoonnummer 0180 - 314 957.

 

-3-

Inschrijvingen voor de bootreis 26 juni

Nog niet eens iedereen had de nieuwsbrief van maart ontvangen of de aanmeldingen stroomden binnen.

Bij het inleveren van de kopij zijn er nog vier plaatsen voor de PCOB-leden met de korting. Na die vier plaatsen leg ik een reservelijstje aan.

Dat kan kansrijk zijn als de andere meevarende verenigingen plaatsen teruggeven. Dat gebeurde ook vorig jaar.

Dus toch…. twijfel niet te lang!

Wilt u ook even checken of uw betaling is overgemaakt?

Kijk dan ook meteen of uw contributie voor de PCOB voor 2019 al is betaald.

Dat scheelt weer voor de penningmeesters en die hebben het deze maanden al zo druk met hun vrijwilligerswerk als uw medewerking HUBA.

Dank daarvoor, ook namens Piet en Willy.

Ook meevaren??? Bel snel Nel : 0180 315839.

Winkelen bij Aad en Marijke met 10% korting:

Maandagmiddag 15 april 13.00- 17.00.

Nu nog vòòr Pasen is de winkelmiddag in Moordrecht!! Als je kijkt naar de etalages in Moordrecht, word je vrolijk. Veel rood, wit en blauw in streepjes of bloemetjes , veel vrolijke fantasierijke prints. Kobalt blauw, zacht blauw en geel in vele kleurvarianten zijn nieuw dit jaar. Met de klassieke stijlvolle mode van vertrouwde merken zijn combinaties met uw huidige garderobe vrijwel altijd mogelijk. De collectie is zeer creatief ingekocht en geselecteerd op kwaliteit , modieus en trendy. Keuze genoeg, veel jurkjes, shirts, polo’s, linnen bloesjes en vestjes van soepele prettig draagbare stoffen. U krijgt gegarandeerd weer deskundig advies. De heren zijn welkom om te keuren en natuurlijk voor de traktatie bij de koffie of thee die altijd speciaal wordt gebakken voor deze PCOB-koop-middag. Ook uw buurvrouw , zus of vriendin mogen van uw 10% voordeel op deze middag profiteren. Nodig hen dus ook uit. Gratis parkeren, zelfs voor de deur.

 

                                                                          -4-

 U kunt nog deelnemen aan een computercursus!!

E r zijn nog plaatsen vrij voor de cursussen: Fotobewerking op Tablet (2 lessen).

Data: woensdagmorgen 09.30-12.00 uur: 1 en 8 mei 2019. (eigen tablet meenemen!).

Excel, handig hulpmiddel!! (4 lessen).

Data: vrijdagmorgen 09,30-12.00 uur: 29 maart-19 april 2019

U kunt hiervoor contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:

- Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Gerth Westmaas, 0180-31 48 39 (tussen 19.00 - 20.00 uur), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voor de meest actuele informatie over cursusdata e.d. : www.pcob-nieuwerkerk.nl

De Muzieksleutel

Het is 20 jaar geleden dat het programma de Muzieksleutel voor het eerst werd uitgezonden, om precies te zijn 1 april 1999.

Door de jaren heen hebben de medewerkers veel positieve reacties ontvangen. Er is door de luisteraars regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een lied aan te vragen voor familie of bekenden. Dat kon zijn in zorgelijke of verdrietige omstandigheden, maar ook bij een blijde gebeurtenis.

We zijn ervan overtuigd dat de Muzieksleutel vanaf de eerste uitzending voor velen een bemoedigend programma is.

Echter, het huidige bestuur van Omroep Zuidplas is van mening, dat de programmering aangepast moet worden en dat onder andere de Muzieksleutel niet meer past in de nieuwe programmering en daarom sinds 1 maart jl. niet meer uitgezonden wordt.

Dat wil zeggen dat alleen al van ons programma 9 gemotiveerde medewerkers, waaronder ook jongeren, geen deel meer uitmaken van Omroep Zuidplas.

Als het gaat om diversiteit met betrekking tot het aanbod van programma’s, zien wij geen reden waarom de Muzieksleutel daar niet bij hoort.

Het is daarom dat wij van harte hopen dat het bestuur van Omroep Zuidplas hun besluit wil herzien, zodat wij ook in de toekomst, als medewerkers van de Muzieksleutel, voor u weer iedere week een programma kunnen samenstellen en presenteren.

Een vriendelijke groet mede namens alle medewerkers,

Harry Boersma.

Vervolg :

Wij hebben als bestuur besloten op 5 maart een brief, ook namens de PCOB leden, te sturen naar de verantwoordelijke wethouder.

Dit signaal werd zeer serieus opgevat en Siem van Loon en Nel Oudijk zijn 18 maart met de wethouder en beleidsmedewerker in gesprek geweest. De situatie is nu zo dat in goed overleg met alle betrokkenen zal worden geprobeerd het tij te keren. We blijven ons hiervoor vol inzetten.

Als PCOB hebben we al vanaf het begin van de Muzieksleutel een binding met het programma. De jarigen werden wekelijks met een mooi lied gefeliciteerd en vele leden genoten ervan.

Het programma werd, net als onze verenigingsactiviteiten, geheel door vrijwilligers verzorgd. En die vrijwillige medewerkers hebben dus ook de PCOB aan hun zij.

 

-5-

MODEDAG V.D. KLOOSTER IN BOSKOOP OP 16 APRIL A.S.

Even een berichtje voor de deelnemers aan de Modedag op dinsdag 16 april a.s. :

We verzamelen om 9.30 uur tegenover de Meander aan de Boslaan. We vertrekken uiterlijk om 9.45 uur naar Boskoop. De 5 euro mag u aan mij betalen voor vertrek en de afrekening met de chauffeur dient u onderling te regelen. We hopen weer op een gezellige dag met z’n allen. Tot de 16e april!

Truus Burger.

 

 Wanneer ik dit schrijf zijn wij, HUBA’s, al weer volop op pad om voor u de aangiften Inkomstenbelasting 2018 in te vullen, na te kijken en in te dienen. Er zijn op dit moment geen verdere strubbelingen geconstateerd. Alles verloopt redelijk vlotjes Wij verwachten, dat de meeste personen na 1 juli 2018 de definitieve aanslagen kunnen verwachten. Soms krijg ik de vraag :”Waarom moet ik nou aangifte doen? De belastingdienst weet alles al van mij en ik hoef nooit iets bij te betalen.” Mijn antwoord daarop is, dat naast de controle door de Belastingdienst van de ingediende aangifte er aan de hand van diezelfde aangifte ook uw definitieve uitkering wordt berekend voor de huur- en eventuele zorgtoeslag.

Heeft u een afspraak met één van onderstaande personen voor de hulp bij het invullen van het aangiftebiljet, zorg dan, dat u de papieren bij de hand hebt, zoals de jaaroverzichten van Sociale Verzekeringsbank en uw aanvullende pensioenen, de jaaroverzichten van uw bankrekening, maar ook eventuele bezoeken aan specialisten, ziekenhuizen en dergelijke, dieetvoorschriften, giften via de bank aan goede doelen zijn nog wel degelijk interessant om nader te bekijken en eventueel af te trekken van uw belastbaar inkomen.

Wilt u gebruik maken van onze hulp als HUBA’s dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen : Jan van der Voorden, Zevenhuizen, tel. 0180-632094.

  • Piet v.d. Spek, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-634112,

  • Willy Grönefeld, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-314923 (’s-Avonds tussen 19.00 – 20.00 uur)

-6-

Verslag themamiddag woensdag 20 maart 2019

Deze middag stond in het teken van “WIJS MET MEDICIJNEN

Apotheker Hayel Köse

van apotheek Zevenhuizen/Moerkapelle hield een leerzame presentatie over het juiste gebruik van medicijnen.

Haar items waren: Ouderen kunnen anders reageren op medicijnen. Medicijngebruik is maatwerk. Verschillende medicijnen kunnen een wisselwerking met elkaar hebben. Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben en heel belangrijk: Het juiste medicijngebruik.

Heeft U vragen over uw medicijnen?

Neem dan contact op met uw huisarts of apotheker.

Na afloop kregen we het boekje mee: WIJS MET MEDICIJNEN

waarin op vele vragen een antwoord gegeven wordt.

Was U niet aanwezig? Vraag er om in uw eigen apotheek.

Het is een echte aanrader.

Er zijn nog ± 20 boekjes bij Nel Oudijk op voorraad.

En te bestellen bij BOL.com ad € 6.95 per stuk.

Een achtjarige schrijft :

Een Oma:

Een oma is een mevrouw die zelf geen kinderen heeft. Ze houdt veel van kinderen van anderen.

Een opa is een man-oma. Hij gaat met jongens wandelen en ze praten over voetballen. Oma’s hoeven niets te doen, alleen er te zijn. Ze zijn zo oud, dat ze niet hard kunnen rennen of wilde spelletjes doen. Je moet nooit tegen ze zeggen: schiet op! Soms zijn ze dik, maar niet te dik om de schoenen van de kinderen vast te maken. Ze dragen een bril en raar ondergoed en kunnen soms hun tanden uit hun mond nemen. Ze heeft hele kleine snoepjes van de dokter zegt ze, daarom krijg ik ze niet. Oma’s hoeven niet knap te zijn, ze moeten alleen antwoord kunnen geven op vragen, zoals: waarom hebben honden een hekel aan katten, en zo. Ze praten niet kinderachtig tegen je zoals alle andere mensen die op bezoek komen. Ze slaan geen stukken over als ze voorlezen en ze vinden het niet erg om telkens hetzelfde te moeten voorlezen. Iedereen zou een oma moeten hebben, want oma’s zijn de enige grote mensen die tijd hebben!

Dit stuurde een PCOB lid naar de redactie.

                                                                     Ze heeft het (inmiddels vergeelde papiertje) op haar prikbord hangen.

En zo’n kereltje zei tegen zijn moeder toen de PCOB-fietsclub langsfietste :

kijk mam, daar gaan elektrische oma’s”.

 

De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak

is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel: Michel Heinen. U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar.

Onderstaand nieuwe leden heten wij hartelijk welkom en wij stellen hen graag aan u voor:

Mevr. N. Snoeij J.A. Beijerinkstraat 8

Mevr. J.J. Kortlever-de Jong, Boslaan 18

7-

Het fietsseizoen gaat weer van start.

Onder de noemer : Zuidplas in Beweging staan deze zomer 19 mooie fietstochten op het programma.

D insdagmiddag 2 april om 13.00 uur vanaf het Raadhuisplein zal het fluitsignaal voor vertrek op de eerste middag dit jaar weer klinken. We [wie is nog even een verrassing] zullen de kurken laten knallen en met de bubbels de glazen vullen. De route gaat naar Moordrecht en ’t Weegje en Gouda.

Henk en Aad ,onze ervaren fiets coaches rijden voorop en fietsen in een rustig recreatief tempo. We fietsen met veiligheidshesjes die voor nieuwkomers in bruikleen beschikbaar zijn. Meedoen kost niets, aanmelden is niet nodig. Donderdag 18 april kunnen fietsliefhebbers meedoen met een dagtocht. Vertrek om 9.30 uur, ook

vanaf het Raadhuisplein, naar Moerkapelle, Benthuizen en Zoeterwoude. Lunchpakket meenemen. Nog even een berichtje over het fiets route overzicht in de nieuwsbrief van maart j.l.

De laatste dagtocht naar Zoetermeer, fietsen we niet 12 september maar 26 september.

 

- 8 -

Bestuurssamenstelling


Voorzitter:         

Siem van Loon                              Alb. v.’t Hartweg 9       2913LE                      0180-313506

2e Voorzitter & Lief en Leed:

Hea Snoek                                   Troelstrastraat 46,        2841CP Moordrecht   0182-372643*

Secretaris:

Truus Burger                               Boslaan 22                    2912PA                        0180 316725*

Penningmeester:

Piet v.d. Spek                              Middenmolensing.28     2912PK                        0180 634112

2e Penningmeester:

Willy Grönefeld                           Kleine Vinkstraat 14       2912AG                        0180 314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie:

Nel Oudijk                                  Pr. Beatrixstraat 14         2911AL                         0180 315839

Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief:

Thea van Vliet-Nell                   Westringdijk 28                2913LK                         0180 313174

Medewerkers

Administratie Computercursussen:

Willy Grönefeld                           Kleine Vinkstraat 14   2912AG                           0180 314923

Ledenadministratie / Distributie bladen:

Nelie Ligchaam                          Italiaanse zoom 6        2912GH                          0180 314535**

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, voor 1 december.

*ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rabobank nr. NL47 RABO 0396 2092 89 t.n.v. PCOB, Nieuwerkerk a.d. IJssel

Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; voor 24 april 2019 redactie adres: Westringdijk 28

2913 LK Nieuwerkerk a.d. IJ. Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO- PCOB magazine en de nieuwsbrief verschijnen 30 april 2019

Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten

 

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters : Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:

Datum: Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50 Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaansezoom 6 2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?