Protestants Christelijke Ouderen Bond Perspectief voor senioren

 

NIEUWSBRIEF                             www.pcob-nieuwerkerk.nl

MAART 2019 afdeling ZUIDPLAS

Als ik dit schrijf hebben we onze ALV inmiddels gehad. Het betekent: Algemene Leden Vergadering. Een vergadering die in vergelijking met onze andere ledenmiddagen wat minder in de belangstelling stond. Kennelijk wordt het wat minder van belang geacht, maar is dat ook zo? Het is inderdaad een formele agenda, maar wel waar het bestuur U de jaarverslagen aanbiedt, en waar U natuurlijk wat van mag vinden

De vraag kan gesteld worden, wat vindt U naar aanleiding van de verslagen van het functioneren? Ook het jaarverslag van de penningmeester, hoe reilt en zeilt de vereniging in financieel opzicht, is het bestuur wel zuinig genoeg? Een officieel moment is ook altijd het verslag van de kascontrole commissie. En wat bleek, zij waren lovend over het werk van de penningmeester, want het is heel wat werk, prachtig toch. Dit wordt dus op de ALV besproken, toch zeker niet onbelangrijk!. Een ander punt van aandacht is: de bestuursverkiezing, ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt, U er op te wijzen dat het bestuur kwetsbaar is. Aftredende bestuursleden die niet herkiesbaar zijn, die bij compensatie weer worden benoemd, in feite een ongezonde situatie, overigens zijn we natuurlijk blij dat zij het werk weer doen. Voor een vrij grote vereniging een kwetsbare situatie, ook is er nog steeds een vacature kijkt U maar in de jaargids 2019.

Het bestuur is blij met de goed verzorgde jaargids, en naar ik hoop bent u er ook blij mee, er staat heel veel informatie in, het jaarprogramma met de thema middagen, al met al ziet het er weer goed uit! Wat ook elk jaar weer aan de orde komt, is het indrukwekkende moment van wat ik maar zal noemen,

" In Memoriam". 27 namen van hen die ons zijn voorgegaan, die ons bekend waren.

Het lichaam, dat zijn kracht verloren had, Mag nu gaan rusten, tot de HEER zal komen

Die hem zal brengen in de eeuw ’gen stad Waar al Gods kinderen in vrede wonen.

We denken aan hen die achter bleven, en wensen hen vrede toe.

Tijdens het, In Memoriam hebben we ook onze ex 2de voorzitter Jan Bakker de gelegenheid gegeven om een gedicht voor te lezen, omdat zijn vrouw, Jacky vrij plotseling is overleden, titel van het gedicht is:

"Huil niet om mij " Naar aanleiding hiervan kreeg ik het verzoek of het mogelijk was om dat gedicht in de nieuwsbrief op te nemen, na overleg met Jan is hier het gedicht:

Huil niet om mij, ik heb mijn doel bereikt,

Waar kan een gelovig mens tenslotte beter zijn en veiliger geborgen, dan in die eeuwigheid

van vrede, liefde, God? Huil niet om mij, mijn lijden is ten einde.

Voor mij geen zorgen meer, geen angst en nooit meer pijn.

Wil niet verdrietig zijn zoals soms mensen doen die weten van verlies. maar vreemd zijn aan ’t gewin.

Huil niet om mij, ik kreeg wat ik verlangde: de vrede, die uit God is is mijn deel.

Laat dat ’n troost zijn voor die achterblijven.

Er komt een uur, waarop we allen verenigd zijn in God, de God die Liefde is.

Uw voorzitter

                                                                                                 -2-

Themamiddag , woensdag 20 maart

U bent weer welkom vanaf 14.00 uur voor de koffie en thee. Bij deze doe ik een oproep aan u om een plaatsje vrij te houden voor iemand anders. Nieuwe gasten voelen zich niet welkom als u opmerkt dat ‘iedereen een vaste plaats heeft’. En u spreekt ook weer eens een ander. Nodig gerust uw buurvrouw of bekende uit, vele senioren zullen geïnteresseerd zijn in het thema van deze middag.

Apotheker Hayel Kôse, van apotheek Zevenhuizen / Moerkapelle presenteert :

‘Wijs met Medicijnen’. U krijgt tips voor goed en veilig medicijn gebruik. Tevens zijn boekjes ‘Wijs met medicijnen’[2de druk 2018], opgesteld door de KNMP en KBO/PCOB, beschikbaar. Natuurlijk kunt u ook praktische vragen stellen. U mag deze ook vooraf inleveren als u dat liever wilt. Strikt individuele medicijnvragen stelt u natuurlijk in uw eigen apotheek. We hopen deze middag weer wat ‘wijzer’ te worden. In de pauze gaat de koffiebus weer rond, voor 2 consumpties met koek is de prijs: € 2.50. De toegang blijft zoals u gewend bent :

Vrij ook voor niet-PCOB leden !!!

NB U kunt in het HKC ook stemmen die middag, ook als u uit Moordrecht of Zevenhuizen komt.

Wel uw stempas en identificatie meebrengen natuurlijk.

 

Spel- & contactmiddag :

dinsdag 26 maart. van 14.00- 16.30 uur in het H.K.C. ; J.A. Beyerinkstr. 53.

Deze middag valt nog altijd onder het thema van Welzijn Zuidplas : ‘Zuidplas verbindt’. Dit thema staat voor de strijd tegen eenzaamheid. Bij onderzoek is aangetoond dat meer dan 20% van bewoners van onze gemeente zich dikwijls eenzaam voelt. Op de spelmiddagen wordt er volop gelachen en de conversaties zijn divers. Er worden verbindingen gemaakt, spelmaatjes gevonden. Vele spellen zijn beschikbaar, triominos en rummikub ,scrabbel, sjoelen en kaarten zijn favorieten. Vragen over de PCOB- vereniging worden besproken in gemoedelijke sfeer. U kunt zich ook aanmelden voor de vaartocht van 26 juni, als er nog plaats is.

Kosten € 2.50 = inclusief 2x koffie/thee. Het borrelrondje met een sapje of drankje is voor eigen rekening. Nodig nu dus ook eens iemand uit waarvan u denkt dat hij/zij eenzaam is of voelt.

Doe mee met ’Zuidplas Verbindt!’ Hartelijk welkom iedereen.

 

 SCHAKEN EN DAMMEN

‘Ik heb nu geen tijd.’ ‘Ik heb het hartstikke druk’. ‘Nee, nu even niet joh, m’n agenda is bomvol.’ ‘Pff, ik heb het afgelopen week zo druk gehad, dat ik nergens zin in heb.’

Zomaar wat zinnetjes, die u vast wel eens van deze of gene hebt gehoord. Afgelopen weken werd er in de kranten en op de televisie flink wat aandacht geschonken aan het verschijnsel burn-out. Vroeger noemden wij dit overwerkt of overspannen, maar modern time nietwaar. Vooral jongeren lopen volgens de media het risico om tegen een burn-out aan te lopen.

Het intensieve gebruik van sociale media, drukte op het werk of studiestress maakt, dat de jeugd teveel ‘ballen tegelijk in de lucht’ moet houden. Daardoor raken ze langzaam maar zeker en bijna ongemerkt uitgeblust met als gevolg dat ze uiteindelijk voor langere tijd afscheid van het arbeidsproces of hun studie moeten nemen.

Jammer, want ik begrijp dat een burn-out geen sinecure is.Tegen deze achtergrond eigenlijk best wel jammer, dat onze jongeren niet in de gelegenheid zijn om bij ons schaak- en damclubje aan te haken. Ze zouden er wat afstand kunnen nemen van druk en stress.

U bent overigens van harte welkom om op de maandagmiddagen 4 en 18 maart +

1 , 15 en 29 april 2019 in gezellige en ontspannen sfeer uw partijtje mee te spelen.

De staldeur van Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s-Gravenweg 6 staat vanaf 13:30/h

uitnodigend voor u open. Rond de klok van 16:00/h gaan we weer richting huis.

De eigen bijdrage is € 3,00 per keer inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers.

U wilt eerst nog iets meer weten? Bel dan op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek, telefoonnummer 0180 - 318 967 of Carel Heine, telefoonnummer 0180 - 314 957.

 

                                                   -3-

BERICHT VOOR DE SAUERLANDGANGERS

Hallo vakantiegangers,

Wat gaat de tijd snel. De vakantie komt met rasse schreden dichterbij. Wij willen U dan ook vriendelijk verzoeken het restantbedrag van 285,-- euro p.p. (voor zover nog niet betaald) vóór 1 april a.s. over te maken op rekening NL47RABO0396209289 t.n.v. PCOB Nieuwerkerk, onder vermelding van "Sauerlandreis". Krijgt u er al zin in? Wij wel! Willy Grönefeld en Truus Burger.

De bootreis, luxe cruise dd woensdag 26 juni 2019

 

Wegens succes en op veler verzoek, voor derde keer geprolongeerd. hier het verdere voortvarende nieuws over de bootreis, weer met het partyschip ‘Marlina’. We vertrekken weer vanaf het Vuykterrein, Vuykpark 1 te Capelle a/d IJssel. Welkom vanaf 9.00 uur , ontvangst en inchecken. De afvaart is 10.00 uur. Verwachte terugkomst ± 17.30.het schip ‘Marlina’ is rolstoel toegankelijk en de bemensing biedt uitstekende ondersteuning voor ieder die het nodig heeft. Met de lift kunt u naar het bovendek. Alle heerlijkheden, 2x koffie/thee met gebak, uitgebreide koffietafel met soepje vooraf, een ijsdessert uitgeserveerd, ’s middags 1x koffie/thee en 2 consumptiemunten voor iedereen.

De vaarroute gaat nu rond het eiland van Dordrecht. Vanaf Capelle varen we via de Hollandse IJssel, Nieuwe Maas, Kinderdijk, de Noord, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Beneden Merwede, Sliedrecht, richting Gorkum, Werkendam, Nieuwe Merwede, Kop v.h. Land, Hollands Diep, Moerdijk Bruggen, Dordtse Kil, Oude Maas en via de Noord terug naar Capelle. De vaarroute is een half uur langer dan vorig jaar…. en daardoor ietsje duurder.

Prijs voor PCOB-leden € 50.- en voor niet leden € 65.- Capelle organiseert het dit jaar en behalve onze vereniging zijn ook de KBO van Nieuwerkerk en Capelle en de PCOB Krimpen a/d IJssel , uitgenodigd mee te varen; hierbij betaalt elke vereniging voor eigen leden.

Wederom zal ik proberen het vervoer te coördineren. Bij aanmelding neem ik contact met u daarover op.

We gaan ervan uit dat alle meerijders, of het de UitBusPlus betreft of met andere chauffeur die meevaart, altijd € 5.- betaalt. Vanaf verschijnen van de nieuwsbrief start de aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nel Oudijk: telefoon 0180 315839. Het banknummer voor betaling staat achterop uw nieuwsbrief.

MODEDAG BIJ V.D. KLOOSTER IN BOSKOOP

 

Op dinsdag 16 april a.s. kunnen we weer samen met de KBO naar Boskoop. U kunt zich nu al opgeven bij Truus Burger. De kosten zullen weer 5 euro bedragen voor de lunch en de koffie. Het advocaatje zal ook weer niet ontbreken. Het belooft weer een gezellige dag te worden. Vertrek om half 10 en terugkomst om plusminus 4 uur. Heeft u zin om mee te gaan geeft u zich dan wel vast op want er moeten voldoende deelnemers zijn om de dag door te kunnen laten gaan.

Truus Burger, 01803 16725 / 0653305366

                                                                                -4-

 

 

Nog plaatsen vrij voor cursussen Leercentrum

Er zijn nog verschillende plaatsen vrij voor de komende cursusperiode. Voor WINDOWS 10- EXTRA (6 lessen). Data: dinsdagmorgen 19 maart-23 april van 09.30-12.00 uur. Nieuw! iPad opfriscursus (4 lessen). Data: woensdagmorgen 09.30-12.00 uur: 6 maart-27 maart. (eigen tablet meenemen!). Fotobewerking op Tablet (2 lessen). Data: woensdagmorgen 09.30-12.00 uur: 1 en 8 mei 2019. (eigen tablet meenemen!). Excel, handig hulpmiddel!! (4 lessen). Data: vrijdagmorgen 09,30-12.00 uur: 29 maart-19 april 2019

Dus belangstellenden, die zich nog op willen geven voor een cursus of workshop, kunnen contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:

- Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Gerth Westmaas, 0180-31 48 39 (tussen 19.00 - 20.00 uur), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voor de meest actuele informatie over cursusdata e.d. : www.pcob-nieuwerkerk.nl

BRAVO! Winterwandeling op 16 februari 2019

Een groot aantal P.C.O.B.ers was present op de jaarlijkse BRAVO! Winterwandeling. We werden ontvangen in Lake 7, welkom geheten door het team van de Sportstichting Zuidplas en enthousiast toegesproken door wethouder Jan Verbeek. Vervolgens kon er gekozen worden uit wandelingen van 4, 7 en 10 km. De meesten van ons kozen voor de 10 km; de route voerde ons rondom de plas en een stuk door de Eendrachtspolder en langs de roeibaan. We hadden schitterend weer, het was heerlijk om te wandelen. Na afloop was er een kop soep en tevreden togen we weer op huis aan.

 

 

 

WANDELEN MET DE P.C.O.B. op 23 februari 2019

 Alweer schitterend wandelweer, nog wel wat koud, maar dat werd in de loop van de dag véél beter. We parkeerden de auto's in Krimpen aan de Lek en liepen naar de pont. Eenmaal aan de overkant liepen we vlak langs de rivier in de richting van Alblasserdam, heerlijk met de zon in ons gezicht en een prachtig uitzicht over het water. We vonden een terrasje buiten in de zon voor onze eerste stop en vervolgden onze weg daarna door de oude en pittoreske straatjes van Alblasserdam; via de Kerkstraat zochten we onze weg naar de Kortlandsche kade. Weldra kwamen de molens van Kinderdijk in zicht en wandelden we langs de molens in de richting van de Lekdijk. Bij banketbakkerij Stam hebben we heerlijk genoten van de jaarlijkse traktatie van de P.C.O.B. van koffie met overheerlijk gebak. Dat smaakte en dank daarvoor! Nog een klein stukje en we stonden weer bij de pont, met 12 km 'in de benen' was het weer een heerlijke en gezonde bezigheid geweest. De volgende wandeldata zijn: 6 april, 11 mei en 15 juni. Startplek en -tijd, als altijd: parkeerplaats achter de Saffier, 10 uur.

Denk aan goede wandelschoenen en een lunchpakket.

Opgaves: Rian de Zoete-Roosen, via tel.: 0180318173 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

                                                        -5-

HEALTHCLUB SPORTIV, DOORTOCHT 13, NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL.

Al weer een dik halfjaar bezoek ik vanwege mijn gezondheid 2 maal per week de locatie van deze bovenvermelde gezondheidsclub.

Natuurlijk ben ik daar niet aan het trainen om kampioen te worden in een of andere sport. Wel kan ik jullie vertellen, dat mijn conditie aardig aan het bijkomen is en ik nu een wandelingetje in het Kralingse Bos of iets dergelijks kan volhouden zonder gebruik te moeten maken van één van de vele bankjes.

Nu zag ik aangeplakt, dat bij deze club er een mogelijkheid voor senioren is om op vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur eens langs te komen voor een gratis proefles.

Natuurlijk kan ik u niet overhalen hierover na te gaan denken, maar gezien mijn ervaringen (zie hierboven), is het zeker het overwegen waard.

Willy Grönefeld.

 

 

Het is zo ver.

Vanaf 1 maart 2019 mogen we weer de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting 2018 controleren, corrigeren, aanvullende gegevens invullen en digitaal verzenden.

Van lieverlee komen de brieven binnen bij u met de toegekende machtigingscode, waardoor wij als HUBA`s voor u de aangifte mogen verzorgen. Wij vragen u daarom, zodra u de brief van de belastingdienst met deze machtigingscode, deze code aan één van ons te laten weten. Wij kunnen dan deze machtigingscode activeren en te zijner tijd een afspraak maken voor het invullen van het aangiftebiljet.

Heeft u nog niet eerder van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en vind u het lastig om het zelf te doen of om het aan één van uw kinderen/kleinkinderen te vragen, schroom niet, want wij willen u hier gaarne mee van dienst zijn. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande HUBA’s :

- Jan van der Voorden, Zevenhuizen, tel. 0180-632094.

- Piet v.d. Spek, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-634112,

- Willy Grönefeld, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-314923 (’s-Avonds tussen 19.00 – 20.00 uur)

 

Deze middag stond in het teken van de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Na de opening door de voorzitter volgden we de agenda w.o. de notulen van de ledenvergadering van 14 februari 2018 en het jaaroverzicht 2018 van de secretaris. Deze werden zonder op-of- aanmerkingen goedgekeurd waarvoor hartelijk dank en applaus voor Truus Burger. Ook het jaarverslag van de penningmeesters kon de goedkeuring wegdragen temeer daar de contributie ook dit jaar niet verhoogd behoefd te worden aangezien de afdracht naar het hoofdbestuur in Utrecht lager geworden is. De penningmeesters, Willy Grönefeld en Piet van der Spek worden bedankt voor hun vele werk en ook zij krijgen een applaus.

 

Na het huishoudelijk gedeelte volgt een korte pauze en daarna krijgt Cheryl Satijn van Welzijn Zuidplas het woord. Zij wees ons op de vele mogelijkheden van hulpverlening Helaas was Joke Deelen door ziekte verhinderd en nam Cheryl ook haar gedeelte [ Steunpunt Mantelzorg] voor haar rekening.

Hierna volgde een tweede pauze met een gezellig drankje waarna we al gauw aan de traditionele Bingo moesten geloven.

Er werd fanatiek gekruist en veel hilariteit te merken aan de vele lachsalvo’s. Velen gingen met een prijsje naar huis. Al met al een zeer gevarieerde en gezellige middag.

De uitzendingen van de " MUZIEKSLEUTEL "

Iedere donderdagavond kunt u van 19.03 tot 20.00 uur luisteren naar dit radio-programma. De Muzieksleutel is een programma van de gezamenlijke kerken met muziek, koor, samenzang en een korte overdenking door een predikant of pastor. Het programma is te beluisteren via de radio op 107.3 en via de kabel en 102.4 FM. Wilt u later de uitzending nog eens beluisteren, dan kan dat via internet www.omroepzuidplas.nl: met klik op radio en terugluisteren.

                                                           -6-

De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak

is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel: Michel Heinen. U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar.

Onderstaande nieuwe leden heten wij hartelijk welkom en wij stellen hen graag aan u voor:

Fam. F.J.M. de Zandvliet – Jonge Stationsdreef 1

 

Plastic doppen sparen

voor opleiding van blinden- geleiden-honden of zorg-honden.

Al jaren sparen trouwe PCOB-leden mee voor deze al heel lang lopende actie. Er is een verzameladres in Nieuwerkerk a/d IJssel: familie de Groot ’s-Gravenweg 4a.

Het betreft plastic doppen van flesjes en flessen, pakken sap/vla, deksels van potten etc.

Recent ontvingen we nog het bericht dat men bij het landelijke inzamelings- en verwerkingspunt nog steeds heel blij is met de doppen.

Er zijn er wel ±1000 nodig voor een kilo en die kiloprijs is laag maar doordat heel Nederland en België sparen, kunnen er jaarlijks weer enkele honden worden opgeleid.

Als u wilt meesparen is het goed te weten dat ze absoluut heel goed schoon moeten zijn. Ook stickers van de deksels af en dekselvoering eruit.

Als het reinigen te veel werk is, gooit u ze dan weg.

Inleveren kan door een zakje aan het hek bij fam. De Groot te hangen. [ naast de Oudheidkamer] Of bij Nel Oudijk, dan zorgt zij dat uw doppen daar komen.

Voorjaarsconcert in Sint Janskerk te Gouda

Gouda – Het Rijssens Mannenkoor, onder leiding van hun nieuwe dirigent Jaap Kramer en het Chr Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem onder leiding van Martin Mans geven op zaterdag 16 maart een concert in de Sint Janskerk te Gouda. Verder werken mee Jan Lenselink op vleugel en Wim de Penning op synthesizer.

Het Rijssens Mannenkoor heeft in 2017 groots het 90-jarig jubileum gevierd, onder andere met een concertreis naar Wenen. Het koor timmert zowel nationaal als internationaal flink aan de weg. Dirigent Jaap Kramer weet zijn koor door zijn bezielende leiding elke keer weer opnieuw te stimuleren tot bijzondere prestaties. Het Chr Mannenkoor De Gouwestem geniet een grote bekendheid. Dit koor bestaat al bijna 40 jaar, en staat al meer dan 25 jaar onder leiding van dirigent Martin Mans. De Gouwestem is het grootste mannenkoor van Nederland en heeft sinds begin dit jaar meer dan 200 leden. Dirigent Martin Mans behoeft nauwelijks introductie: jaarlijks geeft hij meer dan 200 concerten over de hele wereld, zowel als dirigent maar ook als begeleider van diverse koren. Bij de Gouwestem vormt hij samen met een aantal leden The Martin Mans Formation. Ook deze formatie geeft verschillende concerten, al dan niet samen met de Gouwestem. Het concert begint om 19.30 uur, de deuren van de kerk gaan open om 19.00 uur.

Kaarten voor dit concert kosten EUR 15,-- en zijn te verkrijgen aan de kassa van de kerk.

In de voorverkoop kosten de kaarten EUR 12,-. Voorverkoopadressen zijn: Chr Boekhandel Smit, Korte Tiendeweg 19 te Gouda (telefoon: 0182-516613), Chr Boekhandel ’t Lichtpunt, Kerkstraat 15 te Bodegraven (telefoon: 0172-610161), Sonneveld Kantoorboekhandel, Kon. Wilhelminaplein 5 te Waddinxveen (telefoon 0182-613061) en de Sint Janskerk, Achter de Kerk 16 te Gouda (telefoon 0182-512684). Ook kunt u kaarten online bestellen via www.rijssensmannenkoor.nl of www.degouwestem.nl.

                                                                               -7-

P C O B – F I E T S T O C H T E N ……….. 2 0 1 9

K.T. = Korte tocht Vertrek dinsdag 13.00 uur vanaf Raadhuisplein

L.T. = Lange tocht Vertrek donderdag 09.30 uur vanaf Raadhuisplein

T.H.= Trekhaaktocht Vertrek donderdag 09.30 uur vanaf Kleinpolderlaan

De fietstochten worden geleid door: Henk van den Heuvel, Tel. 0180-313143 en Aad Vis tel. 0180-397885.

Voor informatie over het al dan niet doorgaan van de tocht i.v.m. de weersomstandigheden kunt u de bovenstaande nummers bellen.

KORTE TOCHTEN

2 april ‘t-Weegje Gouda

7 mei Berkenwoude, de Loet, Ouderkerk ad IJssel 11 juni Kralingse Bos, Rottermeren

2 juli Gouda, Stolwijk, Bergambacht

30 juli Oud Verlaat, Bergsebos, Nesselande

3 sept. Moerkapelle, Waddinxveen, Moordrecht

8 okt. AFSLUITENDE TOCHT. Oud Verlaat, Rotte, Zevenhuizen. Vertrektijd 10.00 uur. Eigen bijdrage 7 Euro.

LANGE TOCHTEN

18 april Moerkapelle, Benthuizen, Zoeterwoude

16 mei Gouderak, Stolwijk, Bergambacht

20 juni Reeuwijk, Driebruggen, Hekendorp

25 juli Kralingsebos, Hoge Bergsebos, Zevenhuizen

22 aug Eiland van Bienenoord, Kralingen.

12 sept. Moerkapelle, Bentwoud, Zoetermeer.

TREKHAAKTOCHTEN

2 mei Harmelen, Zegveld, Kockengen

6 juni Maasland, Midden Delftland

11 juli Hoekse waard, Puttershoek, Oud Beierland

8 aug Breukelen, Loosdrecht, Loenen ad Vecht

12 sept. Schoonhoven, Lopik, Benschop, Vlist

3 okt. Bunnik, Soestduinen, Austerlitz.

De FIETSMIDWEEK wordt gehouden in week 34 (19 t/m 23 augustus)

                                                                                                               - 8 -

 

                                                 Bestuurssamenstelling

 

 

Voorzitter:

Siem van Loon                                Alb. v.’t Hartweg 9,     2913LE                          0180-313506

2e Voorzitter en Lief & Leed:

Hea Snoek                                     Troelstrastraat 46,       2841CP Moordrecht     0182-372643*

Secretaris:

Truus Burger                                  Boslaan 22,                 2912PA                        0180 316725*

Penningmeester:

Piet v.d. Spek                                Middenmolensing 28,   2912PK                       0180 634112

2e Penningmeester:

Willy Grönefeld                             Kleine Vinkstraat 14      2912AG                       0180 314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie:

Nel Oudijk                                    Pr. Beatrixstraat 14       2911AL                         0180 315839

Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief:

Thea van Vliet-Nell                      Westringdijk 28              2913LK                         0180 313174

Medewerkers:

Administratie Computercursussen:

Willy Grönefeld                          Kleine Vinkstraat 14        2912AG                        0180 314923

Ledenadministratie / Distributie bladen:

Nelie Ligchaam                        Italiaanse zoom 6             2912GH                        0180 314535**

 

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, vóór 1 december.

*ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rabobank nr. NL47 RABO 0396 2092 89 t.n.v. PCOB, Nieuwerkerk a.d. IJssel

 

 

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters : Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:

Datum: Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50 Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaansezoom 6 2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?