• De fietstochten zijn recreatief d.w.z. het tempo is rustig, gewone fietsen zijn bepalend voor het tempo, niet de elektrische.

 • De afstanden per tocht variëren; we spreken over een middag- of dagtocht.

 • Fietsers buiten Nieuwerkerk kunnen later aanhaken of eerder afhaken. Over tijdstip en plaats van het aanhaken kunt u bellen met Henk v.d. Heuvel

 • We fietsen met veiligheidshesjes, beschikbaar gesteld door de PCOB. Ieder beheert eigen hesje, 3x vergeten is trakteren.

 • Door die hesjes worden we goed gezien, krijgen we soms als groep voorrang. Het is echter geen recht op voorrang.

 • Bij slecht horen is fietsen aan de binnenkant aan te raden. We gebruiken een fluit bij achterop komend verkeer. Eén keer fluiten betekent dat iedereen zoveel mogelijk naar rechts gaat om dat verkeer te laten passeren. Twee keer fluiten is een stopteken.

 • Na elke ca. 10 km is een korte stop, benen strekken, billen luchten, wat drinken en een praatje van 5-10 min.

 • Elke tocht wordt 1x bij restaurant/ café gestopt. Na afloop eten we een ijsje met elkaar.

 • Iedereen neemt eigen lunch en drinken etc. mee.

 • Deelname aan de tochten is gratis, consumpties natuurlijk niet.

 • Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid d.w.z. u houdt zich aan de verkeersregels.

 • Bij naderen van obstakels bv. paaltjes wordt dat in de groep doorgegeven.

 • Van een beetje regen smelten we niet, bij slecht weer wordt de tocht afgelast.

 • Deelname aan de tochten is gratis, een goed humeur meebrengen doet meteen de zon schijnen.

 • Voor een goede fiets, goed advies en afstelling kunt u natuurlijk altijd terecht bij onze adverteerder : Hoogerwaard .

 • VEILIGHEID en GENIETEN fietsen naast elkaar. Welkom om weer, of voor het eerst mee te fietsen.