De PCOB laat vanuit het christelijk-sociaal gedachtengoed een eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging, die zich inzet voor ouderen.

De PCOB is een actieve vereniging waar leden actief participeren in een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden en talenten kan meedoen.

 

 

 

 

.