De PCOB laat vanuit het christelijk-sociaal gedachtengoed een

eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een

maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor senioren. De PCOB

is een actieve vereniging waar leden actief participeren in een maatschappij, waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden en talenten kan meedoen.

 

 

 

 

 

 

.