Het belangrijkste doel van de PCOB is de belangenbehartiging van senioren, zowel geestelijk als materieel. Door het samengaan met de KBO is de KBO-PCOB   landelijk de grootste ouderenbond.

 

Samen hebben ze de volgende speerpunten:

Zorg en Wonen

Koopkracht

Digitalisering

Veiligheid

Zingeving

Dat daarbij veel aandacht is voor gezondheid en financiën, zal duidelijk zijn. Deze zaken worden met de overheid besproken en u kunt daar in de media regelmatig over lezen en horen.