Lokale belangenbehartiging

De gezamenlijke ouderenbonden, de PCOB, de KBO en de SAZ, hebben een officiële samenwerking, georganiseerd in het Samenwerkings Verband Ouderen (SVO). Het SVO oefent invloed uit op het beleid van de gemeente en overlegt met lokale maatschappelijke organisaties.

Er is een structureel overleg (1x per 6 weken) waarbij onder andere de wethouder, ouderen adviseur of sociaal makelaar regelmatig aanschuiven. Het voorzitterschap is onafhankelijk en van één ouderenbond: sinds 2016 is dat Siem van Loon. Het SVO is via het PCOB-bestuurslid Nel Oudijk, vertegenwoordigd in de WMO adviesraad. Het SVO hecht grote waarde aan het ‘onafhankelijk aanspreekbaar zijn’ voor vragen van ouderen met name knelpunten op WMO-gebied. Cliëntondersteuning, eventueel ondersteuning bij de zogenoemde keukentafelgesprekken, kan bij de vertegenwoor­digers van de eigen vereniging worden aangevraagd. Bij de PCOB is Nel Oudijk de vrijwillige ouderen adviseur (VOA). In het SVO vindt ook afstemming plaats qua activiteiten die de verenigingen organiseren. De PCOB heeft onder andere het computerleercen­trum, de wandel- en fietstochten. De SAZ organiseert de telefoon­cirkel en heeft (exclusief voor eigen leden) de klus- en vervoer­service. Leden mogen zich meestal aansluiten bij elkaars activiteiten.

Lokale samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties en

Welzijn Zuidplas                            

In deze samenstelling vindt 3-4 x per jaar een overleg plaats in De Meidoorn. Door elkaar goed te informeren inspireren we elkaar. We delen pluspunten maar ook knelpunten. Vanuit het vrijwilligers informatie punt (VIP) worden de organisaties waar mogelijk ondersteund. De PCOB zorgt natuurlijk voor een afvaardiging. Partners zijn o.a. Stichting Welzijn Buitelanders, Platform Gehandicapten, de Zonnebloem, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de NPV. (zie elders op deze site).