Nieuwsbrieven

 

 

NIEUWSBRIEF

                                                                www.pcob-nieuwerkerk.nl

OKTOBER 2019

                                                    afdeling ZUIDPLAS

Samenwerking.

Zoals U wel weet, is er op landelijk niveau samenwerking van KBO/PCOB op een gezamenlijk hoofdbureau van KBO/PCOB, denk ook maar aan ons magazine. Maar naar wat ik begrepen heb is de samenwerking van de PCOB met de KBO nog geen koek en ei, er zijn blijkbaar vele hobbels te nemen, en er is behoorlijk gesteggeld over een nieuwe grondslag. Hopelijk kan men toch nog consensus bereiken?. Dichter bij huis zijn er ook ontwikkelingen, in augustus 2019 is er een startnotitie provinciale samenwerking verschenen, ‘Platform KBO en PCOB Zuid-Holland ( Z-H ), een startnotitie provinciale samenwerking.

In Z-H. willen ‘ze’ samen een proces ingaan om invulling en vervolg te geven voor verdere samenwerking op basis van het rapport, de KBO-PCOB vernieuwt. Enkele belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de Missie, Visie, en Identiteit, een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. We groeien naar een krachtige, actieve, open vereniging! De basis ligt in drie kernfuncties:

1 behartigen van belangen, 2 ontmoeten en ontwikkelen, 3 helpen/verlenen van diensten. en o.a. op lokaal niveau invloed uitoefenen op onderwerpen zoals, wonen, welzijn, sociaal domein, en vervoer/mobiliteit. Prachtige uitgangspunten waar we op lokaal niveau al mee aan het werk zijn!.

In oktober/november moet het rapport worden vastgesteld. In SVO verband (Samenwerkings Verband Ouderen) gebeurt er dus al veel, zo werken we samen om de politiek bewust te maken dat de gemeente o.a. senior vriendelijk moet worden, daartoe bezoeken we de diverse fracties om dat doel te bereiken. Daarnaast hebben we een “samenwerkingsovereenkomst” besproken met de KBO hier in de Zuidplas ‘ver het doel en de wijze van samenwerking‘. We zijn dus in beweging.

Maar ook nu wil ik na dit zakelijk moment toch eindigen met een gedicht van broeder Franciscus.

Franciscus, mijn broeder en kind van het licht, - die altijd je ogen op God hield gericht, -

de broeder van aarde, van zon en van maan, - die soms langs de donkere wegen moest gaan, - van eenzaamheid, onbegrip, lijden en spot, - maar door alles heen bleef vertrouwen op God: - Franciscus, de arme, kleine in kracht, - die God mocht ontmoeten in duistere nacht, -

de bedelaar Gods, met het groot kapitaal, -aan liefde, aan ootmoed, in daad en in taal, -Franciscus, in ’t oog van de wereld een zot,- maar wijs voor wie buigt voor de wijsheid van God, - gezegende knecht van de machtige Heer, - jouw leven en dood was een lied tot zijn eer!    

Woensdagmiddag 9 oktober :  themamiddag, 14.00 inloop, aanvang 14.30.

Chris Vennix , Rotterdamkenner, auteur en stadsgids, geeft een vervolg op zijn presentatie van vorig jaar oktober. 

 “Een wandeling langs de Rotterdamse havens”.

Aanvankelijk was de titel : ‘Markante bouwwerken langs de havens” omdat we veel prachtige gebouwen met een maritieme achtergrond zien.  Veel aanwezigen hebben toen genoten van de mooie plaatjes van de Rotterdamse waterkant, vandaar dat we  deze ludieke wandeling  voortzetten. Een nostalgische wandeling met een blik op mooie oude gebouwen, veempanden, schepen en stadsgezichten. Hierbij zien we dat Rotterdam nog steeds mooi en aantrekkelijk is. Verleden jaar wandelden we o.m. langs de Rotte, de Delftse Vaart, het Steiger, het Boerengat, het Haringvliet en de Oude Haven. Nu wil Chris u  meenemen op zijn wandeling langs de Wijnhaven, de Leuvehaven met het Havenmuseum, een kort vaartochtje met de Roeiersvlet naar de Wilhelminakade, en verder wandelend langs het Willemsplein bij de Spido, via de Willemskade naar de romantische Veerhaven en het hart van het Rotterdamse Scheepvaartkwartier. Langs de fraaie Parklaan naar de Westerkade, de Parkkade en de Maastunnel. Met het begeleidende humoristische commentaar op z’n Rotterdams, een leuke wandeling naar die plaatsen welke zo’n grote rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Rotterdam en haar havens. Wij hopen u  allen weer te mogen ontmoeten op onze 2e wandeling langs de Rotterdamse havens. Breng gerust belangstellenden mee naar de grote zaal van het H. K.C. aan de J.A. Beijerinkstraat 53 in Nieuwerkerk a/ d IJssel. Vrij toegang, in de pauze gaat de koffiebus rond voor de kosten van de 2 consumpties met koek; € 2.50.- pp.

Schaken en dammen oktober 2019

Het is alweer meer dan 17 jaar geleden dat een paar leden van onze vereniging opperden dat het misschien een leuk idee zou zijn om een schaak- en damclubje te starten.

Dit leidde direct tot enthousiaste reacties en in november van dat jaar werden in de Oudheidkamer van Boerderij Nooitgedacht de eerste zetten op de damborden en schaakborden gezet. Wie had in 2002 kunnen denken, dat het clubje na zovele jaren anno vandaag nog steeds bestaat. Schrijver dezes is er van het prille begin bij geweest en heeft zoals het gaat in het leven velen zien komen en helaas ook zien gaan.

Zo terugblikkend op het verleden gingen mijn gedachten uit naar de geschiedenis van het dammen. Ja uiteraard weet ik dat het een bordspel met 100 velden is waarop gespeeld wordt met 20 zwarte en 20 witte schijven. Maar hoe en waar is het ontstaan ? Zij, die mij wat beter kennen weten dat ik ‘een grote vriend’ van de computer ben, dus dook ik in de digitale encyclopedie, beter bekend als Wikipedia.

Nadat ik de zoekterm ‘dammen’ had ingetypt, las ik dat mijn vragen nog niet zo eenvoudig zijn te beantwoorden. Sommigen beweren, dat het spel wel 5000 jaar oud is en weer anderen komen uit bij een soort middeleeuws schaakspel waarin de koningin ‘dame’ werd genoemd en het spel ‘jeu de dames’. Dit zou in het Nederlands verbasterd zijn tot dammen. Maar ook deze theorie wordt door diverse deskundigen in twijfel getrokken. Tenslotte zou een Pool in het jaar 1723 in Parijs het huidige spel hebben bedacht. Dit staat bekend als Pools dammen en wordt internationaal dammen genoemd

Keizer Napoleon Bonaparte en zijn soldaten zouden het zo’n geweldig spel hebben gevonden, dat ze het meenamen op hun veldtochten.

Een ding is zeker om een spelletje te dammen of te schaken hoeft u geen veldtocht te ondernemen. Stap op de fiets, in de auto of maak een wandeling naar Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s-Gravenweg nummer 6 en de borden staan klaar.

U bent van harte welkom op de maandagmiddagen 7 en 21 oktober en 4 en 18 november.   We spelen van 13:30 uur tot uiterlijk 16:00 uur en per middag betaalt u € 3,00. Dit is inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers. We zien u graag ! Wilt u eerst nog iets weten ? 

Bel dan op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek (telefoon 0180 -318 967) of Carel Heine (telefoon 0180 - 314 957).

 

 

Spellen middag: dinsdag 29 oktober 14.00- 16.30 uur

Elke laatste dinsdagmiddag van de maand is er voor iedereen gelegenheid om mee te doen met de breintraining met spellen. Ook de goede contacten en het uitwisselen van ervaringen en nieuwtjes scoren hoog in waardering. Behalve in de strijd tegen eenzaamheid biedt de spelmiddag een kans om onze bovenkamer scherp en vitaal te houden. Het spelen van strategische spellen en puzzels helpt ons om beter te focussen. Sudoku´s bijvoorbeeld, versterken de verbindingen in je hersenen en schaken en dammen bevorderen de denkvaardigheden. De middag is ook ontspanning, niets moet maar er kan veel, we sluiten af met een drankje. Toegang 2.50 euro, inclusief 2x koffie of thee. Neem gerust uw vrienden, familie of buren mee. Iedereen is welkom en kom als ‘t kan wandelend.

Nog plaatsen vrij voor computercursussen

Er zijn voor allerlei cursussen of workshops, die in oktober of november van start gaan, nog verschillende plaatsen vrij.

Dit zijn: Windows 10-basis (6 lessen): op dinsdagochtend van 09.30-12.00 uur: 12 november - 17 december 2019. Windows 10-extra (6 lessen): op donderdagmorgen 14 november – 19 december. Fotoboek maken (6 lessen): op donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur: 14 november-19 december. Opfriscursus iPad (4 lessen): op woensdagochtend van 09.30-12.00 uur: 30 oktober-20 november. Excel: vrijdagmorgen van 09.30-12.00 uur: 9 november – 13 december 2019. WhatsApp Android

(1 les): op dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur: 29 oktober of 19 november of 17 december 2019.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:- Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur)

- Gerth Westmaas, 06-11370885 (tussen 19.00 - 20.00 uur)

Voor de meest actuele informatie zie: www.pcob-nieuwerkerk.nl

 

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden                 

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar. 

 De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak

is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

 

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel:  Michel Heinen.  U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.  

Vakantie 25 t/m 29 mei 2020

Wie had dat kunnen denken ……….. De animo is zo groot dat de reis binnen 2 weken was volgeboekt. U mag zich nog wel opgeven voor de reservelijst. Zodra er iemand af moet zeggen wordt de eerstvolgende op de reservelijst gebeld.  We kunnen u nog geen definitieve gegevens verstrekken omdat we nog niet alles binnen hebben, maar volgende maand weten we meer. De reis zal dit keer niet naar de Eifel gaan zoals eerder gepland. We konden niet tot overeenstemming komen met de beoogde locatie. We zijn nu bezig met een bestemming wederom in het Sauerland, maar dan wel in een geheel ander deel daarvan. Zodra we de gegevens allemaal binnen hebben zullen we u daarover informeren.

Willy Grönefeld en Truus Burger

 

Even voorstellen: Cornella Visser-Mol

Studie geneeskundestudie van 1966 tot 1972. 1966 was het jaar waarin de Medische Faculteit Rotterdam, nu Erasmus Universiteit, van start ging.

Werkzaamheden: 16 jaar consultatiebureauarts in Capelle aan den IJssel. Lid van indicatiecommissies, voorlopers van het CIZ, van Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht, Capelle aan den IJssel en Zoetermeer. Vanaf 1990 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, sinds 2000 bij Aafje, thuiszorg, huizen en zorghotels in onder meer Rotterdam en Capelle. Namens Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, deelname aan diverse commissies. Sinds 2014 ook werkzaam als SCEN-arts in de regio Rotterdam en omstreken. Vrijwilligersactiviteiten: voorzitter van de kerken-raad van de Ringvaartkerk te Nieuwerkerk aan den IJssel, taalcoach voor statushouders en voorlezer van kinderen via de Voorlees Express. hobby’s: pianospelen, tuinieren, wandelen, lezen en reizen.

 

Grenzen aan de geneeskunde, met de geriatrie op grensverkenning.

Dinsdagavond 15 oktober


Dit is het thema van de avond die we jaarlijks gezamenlijk met de NPV [ Nederlandse Patiënten Vereniging] organiseren.

Onze gastspreker is Cornella Visser, specialist ouderen geneeskunde. Hoewel ze eigenlijk met pensioen is, werkt ze nog steeds en put uit een schat van praktijkervaring.

Na een korte inleiding over de geneeskunde waarvan de laatste 50 jaar veel grenzen zijn verlegd, vertelt zij u over het jongste, snelst groeiende specialisme geriatrie.

U hoort meer over de mogelijkheden die dat specialisme kan bieden. Na de pauze gaan we met u en haar op grensverkenning, wat zal uw keuze zijn in de geschetste situatie? En wie is nu eigenlijk de eind verantwoordelijke voor een besluit over behandeling?

Het belooft een uitermate interessante avond te worden, U bent bij deze uitgenodigd en hartelijk welkom. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/ thee; aanvang 20.00 uur. Afsluiting rond 22.00 uur met een glaasje en gelegenheid na te praten. Toegang vrij.

Wilt u een dilemma, wat aan u eens is voorgelegd, met de zaal en panel delen? Bel of mail mij zodat ik kan bespreken of het in het programma kan worden meegenomen.

 

Nel Oudijk tel 0180 315839 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Modedag van der Klooster op 31 oktober 2019

U kunt zich nog tot 16 oktober opgeven bij Truus Burger. Deelname 5 euro incl. koffie met gebak, lunch en een advocaatje met slagroom. Verzamelen om 9.30 uur voor de flat aan de Boslaan 10 t/m 60 (tegenover de Meander). Vertrek 9.45 uur.

                           Truus Burger, tel. 316725 of 0653305366

 

Fietsen naar het einde van het seizoen

                   

Wat hebben we in september toch elke keer mooi weer gehad bij de tochten. Zo genoten we weer van de kersenflappen van Jomajole bij de tocht 3 september en fietsten we 12 september vanuit Schoonhoven rond Lopik, IJsselstein en Benschop. We dronken koffie op een zorgbedrijf en werden verrast met eigengebakken traktaties bij de koffie in ‘rokje-bloesje-kopjes’ De natuur is daar schitterend. Zaterdags 14 september fietsten we met de RABO sponsor fietstocht. Leuk rondje maar zoals Henk steeds weer unieke paadjes weet te vinden, zo kan de korfbalvereniging dat niet.

Donderdag 26 september fietsen we een dagtocht met onze club via het Bentwoud naar Zoetermeer. Misschien sluiten mensen door de pagina grote advertentie van de Nationale Sportweek in Hart van Holland aan. Dat was ook zo bij het wandelen. We zijn best een beetje trots op onze gratis ‘buiten’ activiteiten waardoor we als senioren in beweging blijven. Wijs ook anderen op onze tochten en nodig hen ook uit.

Donderdag 3 oktober gaan we weer met de fietsen op de fietsendragers buiten de regio. Op naar Bunnik, Austerlitz en Soestduinen. Zo zie je nog eens wat van Nederland en het zijn net vakantiedagen, gezellig met elkaar.

Dinsdag 8 oktober, vertrek 10.00 uur vanaf het Raadhuisplein is onze seizoen afsluitende tocht met lunch en: 

 de jaarlijkse kegelpartij.

Eigen bijdrage € 7.- En dan maar hopen dat volgend jaar we weer kunnen starten… want ja….. iedereen wordt ouder. Actief blijven en vooral blijven bewegen zegt de geriater dus….. kom ook 15 oktober.

Winkel middag maandag 28 oktober met 10% korting bij Aad en Marijke.

Misschien bent u al wezen kijken bij onze adverteerder in Moordrecht, vrijwel de hele nieuwe wintercollectie is binnen. Wat een kleurenpracht! Herfstkleuren hebben de boventoon, maar ook een schap met kobalt blauw , zwart en paars. De collectie maakt je blij en vrolijk, misschien ook wel een beetje hebberig. Prachtige dessins, [ Schotse] ruiten, bloemen printen en prachtige bijpassende uni kleuren in schitterende combinaties. Rokken en jurken volop, ook lange vesten, mantels en jassen. Alles van mooie kwaliteit, wasbaar, prettig draagbaar en natuurlijk krijgt u persoonlijk advies. Wat nieuw is zijn sportieve schoenen in vier kleuren passend bij de nieuwe collectie. De zolen zijn van recyclet kurk en ze lopen fantastisch ook voor moeilijke voeten. En ‘ja’ de traktatie bij de koffie of thee is gratis inclusief. Een mooie kans om uw garderobe met een nieuwe outfit aan te vullen.

De winkel is voor u en wie u meebrengt, open van 13.00 -17.00 uur. Gratis parkeren tot voor de deur.

 

WANDELEN MET DE PCOB op 14 september

Deze keer liepen we met 10 liefhebbers mee met de RABO sponsor wandeling, waarmee we geld konden verdienen voor de PCOB. Het was schitterend weer en een gezellige drukte.

De start was bij de Loet, we ontvingen de route en na de (gratis) koffie namens de RABO gingen we op pad. Eerst een stuk door het Loetbos, vervolgens als eendjes achter elkaar via het Westeinde naar Berkenwoude, waar de eerste stempelplaats was. Onderweg werden we gefilmd en konden we onszelf op zondag bekijken op rtvkrimpenerwaard.nl.

De route ging verder door een heel mooi villawijkje met prachtige tuinen. Tijd om te lunchen en daar was een mooi bankje waar we precies met z’n tienen op pasten. Ook nog eens heerlijk in de schaduw, want in de zon was het toch wel knap warm.

Verder over het fietspad langs de weg, maar al gauw ging de route weer het Loetbos in.

Al slingerend kwamen we bij het beginpunt, nog even stempelen om het verdiende geld veilig te stellen natuurlijk. Wat een heerlijk wandel- dagje, jammer dat we heel vaak op autowegen of fietspaden liepen.

De afstand klopte met de routebeschrijving, nl.9 km. De volgende wandeldata zijn: 12 oktober, 9 november en 12 december. Start als vanouds op de parkeerplaats achter de Saffier om 10.00 uur.

Aanmelden bij Rian de Zoete-Roosen, via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel.: 0180318173. Denk ook weer aan goede wandelschoenen en een lunchpakket.

Onderstaande nieuwe leden heten wij hartelijk welkom en wij stellen hen graag aan u voor:

A.H.M. van Bergen – Henegouwen               Kerkepad 59

W.C.C. v.d. Dussen- de Mik                           s-Gravenweg 139

 

 

 

 

Dáárom is wandelen zo gezond

       Liever lang lopen dan kort sporten

Dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar kan geen pil tegenop.

Wandelen is goed voor alles. Je hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, gewicht en geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit. En niet te vergeten: je humeur wordt er beter van, zeker als je samen loopt. En dat allemaal door heel simpel elke dag minstens een half uur te lopen levert een drastische verbetering van de gezondheid op. Het rendement van in de buitenlucht wandelen is bijna dubbel zo hoog dan bij binnensport.

Stap voor stap opbouwen Wie niet zo’n beste conditie heeft, doet er goed aan het wandelritme geleidelijk op te bouwen. Op de site van de Nederlandse Wandelsport Bond en wandeltraining.nl (klik onder 'schema’s' op 'wandelen beginners') vind je schema’s en tips. Kort gezegd komt het erop neer dat je steeds meer minuten stevig doorloopt en dat afwisselt met twee minuten rustig lopen. Een trainingsschema voorkomt spierpijn en pijnlijke schenen. Echte blessures ontstaan niet snel, behalve bij wie ongetraind lange tochten loopt.
 Loop rechtop en ontspannen, in een tempo dat gemakkelijk vol te houden is. Maak de passen niet te groot, wikkel je voeten goed af en laat je armen soepel mee bewegen. Het is niet nodig extra stevig met de armen te zwaaien. Maandagmiddag start 13.30 uur bij de Batavier, een rustige wandeling van een uur, onder leiding van Ans de Koning kunt u rustig gaan opbouwen.

Liever lang lopen dan kort sporten. Hans Savelberg is hoofddocent bewegingswetenschappen in Maastricht. Hij legt uit dat veel zitten heel ongezond is. Uit onderzoek bleek dat al na vier dagen zitten de concentratievetten in het bloed toe- en de insulinegevoeligheid juist afneemt. Dat zijn risicofactoren voor respectievelijk hoge bloeddruk en diabetes. In dit onderzoek bleek de groep die kort maar intensief sportte, gezonder dan de zittende groep. Maar het ging nóg beter met de groep die vijf uur per dag rustig rondslenterde. Veel wandelen is dus gezonder dan kort, intensief bewegen. Daarvoor organiseert Ans elke dinsdagmiddag vanaf 13.15 uur een stevig-doorlopen-wandeling, voor de startplaats kunt u haar bellen: 06 10447383 

Wandelen helpt......voor spieren en botten. Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op osteoporose (botontkalking). Door botten regelmatig te belasten worden ze niet alleen sterker, wie veel loopt bouwt zelfs nieuwe botmassa op. Wandelen is ook goed voor het kraakbeen, het elastische weefsel tussen de botten. Veel ouderen merken dat ze pijn hebben als ze hun gewrichten draaien, bijvoorbeeld bij het dansen. Door weinig te bewegen is het kraakbeen in de gewrichten dunner geworden. Wandelen helpt het kraakbeen op te bouwen en daardoor soepeler te bewegen.

...voor hart en bloedvaten. Dagelijks minstens een half uur wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. Ook verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Het risico op hartproblemen daalt al met 50 procent als mensen één uur per week actief zijn.

...voor de longen. Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen.

...tegen diabetes. Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabetes type 2 met maar liefst 58 %.

...voor de hersenen. Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief blijven, vermindert de kans op alzheimer met 20 tot 50 procent. Ook voor wie al dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.

...tegen depressie. Wandelen werkt tegen stress en depressieve gevoelens. Angststoornissen nemen met bijna de helft af. de nachtrust.

...voor Wandelen is ook goed voor de biologische klok, waardoor in- en doorslapen beter lukken. Ook de kwaliteit van de slaap verbetert.

...tegen overgewicht. Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 240 kilocalorieën.

Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: één kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar.

...voor de darmen. Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling en is goed tegen darmverstopping.

...tegen (bepaalde soorten) kanker. Veel wandelen verkleint de kans op bijvoorbeeld darm-, borst- en baarmoederkanker. De overlevingskansen van mensen met darmkanker verdubbelen als ze elke dag een uur of meer wandelen. Voor andere soorten kanker is dit verband (nog) niet aangetoond. Veel van de genoemde gezondheidseffecten treden pas op als je langere tijd elke dag blijft wandelen. Maar wie vandaag begint, voelt zich meteen meer ontspannen en krijgt een beter humeur. Na een week zult u al merken dat je conditie verbetert.

.... tegen eenzaamheid. Begin oktober hebben we een week die hier speciaal aandacht aan schenkt.

Bij de wandelingen van de PCOB maakt u nieuwe contacten, gratis. Wandel dus ook mee.  

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter                                  Siem van Loon            Alb. v.’t Hartweg 9     2913LE        0180-313506

2e Voorzitter                              Hea Snoek                 Troelstrastraat 46                           0182-372643*

Alg. Bestuur/ Lief & Leed                                             Moordrecht                2841CP                                    

Secretaris                                 Truus Burger              Boslaan 22                 2912PA         0180  316725*

Penningmeester                       Piet v.d. Spek             Middenmolensing.28  2912PK        0180  634112

2e Penningmeester                   Willy Grönefeld           Kleine Vinkstraat 14  2912AG        0180 314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie    Nel Oudijk                   Pr. Beatrixstraat 14     2911AL         0180 315839

Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief         Thea van Vliet-Nell     Westringdijk     28      2913LK         0180 313174

Medewerkers                                                                    

Administratie Computercursussen  Willy Grönefeld           Kleine Vinkstraat 14 2912AG    0180 314923

 Ledenadministratie / Distributie bladen Nelie Ligchaam Italiaanse zoom 6    2912GH         0180 314535**

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, voor 1 december.

                                      *ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                    

Bankrekening : NL47 RABO 0396 2092 89  t.n.v. PCOB. Website : www.pcob-nieuwerkerk.nl

Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; voor 23 Oktober 2019

redactie adres: Westringdijk 28

2913 LK Nieuwerkerk a.d. IJ.       Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO- PCOB magazine en de nieuwsbrief verschijnen 31 Okt. 2019

Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten

Attentie!!!!! Werf een nieuw lid, het is gratis voor de laatste 3 maanden van dit jaar!!!!!!

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam:                                                                               O m.  O v.  

Roepnaam:                                 Voorletters :                   Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:                                  Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam:                                                                               O m. O v.

Roepnaam:                                 Voorletters:                    Geboortedatum:

Datum:                                      Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50                     Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaanse zoom 6       2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?

Protestants Christelijke Ouderen Bond Perspectief voor senioren
 
 
                                               www.pcob-nieuwerkerk.nl
                                              afdeling ZUIDPLAS
 
We beginnen weer……
De vakantie is bijna voorbij als ik dit schrijf, en ik ben me bewust, voor de één een fijne tijd, ontspannen, geen dagelijkse beslommeringen even er tussen uit, genieten om weer nieuwe energie op te doen, al was het soms wel erg warm, ja dat hebben we ook mee gemaakt, in onze tijd worden records gebroken.
Maar voor de ander kan het een tijd zijn om maar moeilijk door te komen, zorgen, ziekte, of zelfs een handicap, en wat ook nogal voorkomt is de eenzaamheid. Onze vereniging de PCOB wil daar wat aan doen. Van 1 tot en met 8 oktober is het de week tegen de eenzaamheid, landelijk is er veel aandacht voor en worden er speciale activiteiten georganiseerd.
Ook in onze plaats komt het zeker voor, al zal niet alles bekend zijn, zoek contact o.a. bij onze vereniging en als er iemand bij U bekend is ga er op af of geef het door. Vanuit het “Manifest Waardig Ouder Worden” van de KBO/PCOB is er dus veel aandacht voor dit onderwerp.
Het is ook zeer vervelend je eenzaam te voelen, maar er kan zeker wat aan gedaan worden.
Dit woord ter bemoediging!,
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gezegend zij, die vrede stichten: God zal door hen Zijn rijk oprichten
van vrede en gerechtigheid. Door ‘t vuur en ‘t licht dat zij ontsteken
Zal er een nieuwe tijd aanbreken waarin geen haat is en strijd en eenzaamheid
Dan zal God Zelf Zijn volk regeren, Zijn vuur zal alle kou verteren,
De zelfzucht en de haat vergaan: de vredestichters zullen leven
Om liefde en warmte door te geven. God spreekt hen als Zijn kind’ren aan.
Als laatste in september beginnen de ledenmiddagen weer, er staat een prachtig programma op de agenda, altijd weer fijne middagen en een sociaal moment, dit ook tegen de eenzaamheid, mag ik u uitnodigen? En neem iemand mee, mag ik U dan als een ledenwerver aanspreken, doet U met ons mee? we kunnen hard nieuwe leden gebruiken.
En aan het begin van het nieuwe seizoen hebben we U hard nodig als lid, want zoals ik de vorige keer heb laten zien, het is zeer de moeite waard om lid te zijn van onze organisatie, geef het door spreek er met elkaar over, het heeft veel meerwaarde, ik hoor van U.
Siem van Loon
Uw voorzitter.
 
 
 
Thema-middag woensdag 11 september :
Moldavië, fietsen naar de bron van de Elbe
 
 
 
                     
Na de zomer is onze eerste themamiddag weer met onze favoriete fiets-vakantie ganger en presentator Jan van der Ent.
Hij schrijft over de inhoud van deze reis het volgende :“Waarom fietsen naar Moldavië?
Is het daar zo bijzonder? Via de stichting Zending over Grenzen ben ik met mijn vrouw al 3 keer naar Moldavië
geweest voor bezoek aan ons sponsorkind en sponsor gezin.
Je reist dan met de bus door een gedeelte van het land en dan komt al gauw de vraag in mij op, kan je hier ook fietsen?
Reizen per fiets is heel iets anders dan met de bus en je komt meer in contact met de lokale bevolking.
Dus besloot ik in 2016 om in 2018 daar naar toe te fietsen en dan weer terug.
Hoe ga je er naar toe en wat wil je allemaal zien onderweg.
Als eerste heb ik in de planning opgenomen om de hele Elbe te volgen tot aan de Bron.
Fietsen langs bekende plaatsen zoals Cuxhaven, Hamburg, Wittenberg (Lutherstadt) en Dresden.
Daarna via Tsjechië naar Krakow voor een bezoek aan het museum van Otto Schindler (Schindlers list).
Dan via de Oekraïne naar het noorden van Moldavië (Briceni). Via binnenwegen naar de hoofdstad Chisinau.
Het land is eenvoudig maar alle voorzieningen zijn er, hotels, supermarkten, pinautomaten
en je kan ook gewoon bij de grote winkels pinnen. De mensen zijn behulpzaam en vriendelijk.
Na Moldavië weer terug naar huis via Roemenië, Hongarijë, Slovenië naar Zuid-Tirol.
Daar wilde ik nog de Stelviopass beklimmen omdat het in 2016 mislukt was i.v.m. wegafsluiting.
Een van de mooiste bergpassen met een hoogte van 2760m en 48 haarspeld bochten naar boven.
Deze keer zonder problemen naar boven gefietst en daarna door naar Zwitserland en nog 9 bergpassen
beklommen, waaronder de Furkapass (2436m). Via het meer van Genève naar Frankrijk
om de bron van de Seine op te zoeken. Via Reims (bezoek aan de Kathedraal) en de Maas
weer naar Ouderkerk aan den IJssel. Een prachtige reis, veel gezien en beleefd en prachtig weer. Kom naar de themamiddag om deze bijzondere reis virtueel mee te fietsen. Daar staan de dames met koffie/thee met koek weer klaar voor u. Toegang gratis, in de pauze wordt uw bijdrage voor de consumpties € 2.50 of wat u er meer voor over heeft, met de koffiebus opgehaald.
 
Spelmiddagen in het spelcafé van het HKC van 14.00 uur tot 16.30
Ook deze zomer kwamen de spelliefhebbers weer. Ondanks dat het buiten warm was, was het binnen heerlijk koel en aangenaam. Toen ik opmerkte dat de oudste deelneemster,93 lentes, vroeg was, zei ze: ‘Ja ik had alle stoplichten mee!’ U snapt dat het gezellig is daar. Een nieuwe gast trakteerde meteen. De tafelwinnaars gingen met eigen gemaakte pruimenjam van eigen boom naar huis. Dinsdagmiddag 24 september is iedereen weer hartelijk welkom voor een spel naar keuze, voor een praatje en glaasje, voor gezelligheid en fijne contacten. Favoriete spelen zijn nog altijd klaverjassen, rummikub, joelen en triominos. Maar er is nog veel meer keuze. En nodig gerust uw vriend[in], goede buur of kennis uit. PCOB-Lidmaatschap niet nodig. Kosten: € 2.50 Dit is inclusief 2x koffie of thee+; exclusief drankjes. Komt u ook?
Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden
Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar.
Schaken en Dammen
Het is alweer een poosje geleden, maar ik neem u toch nog even mee terug naar de laatste speelmiddag van het seizoen 2018-2019 van ons schaak- en damclubje. Op die maandag de 24ste juni was het snikheet en snikheet. Het KNMI adviseerde om zo mogelijk binnen te blijven. Tja het was echt puffend warm en we dachten er zal wel niemand de ‘zwart witte borden met de 64 en 100 velden’ op komen zoeken. Wat leuk dat we hier buiten de waard hadden gerekend, want ondanks het bizar warme weer mochten we voldoende dammers en schakers verwelkomen om een paar partijtjes te spelen. Er werd eerst tijd genomen om wat bij te praten en terug te kijken op het afgelopen seizoen, maar al snel werden de eerste zetten gedaan. Het was overigens verrassend koel onder het rieten dak van Boerderij Nooitgedacht.
Nu maken we ons na een zomerperiode met ongekend hoge temperaturen op voor de start van het nieuwe seizoen 2019-2020, maar niet zonder Carel te bedanken voor zijn inzet om alle deelnemers in het afgelopen seizoen op zijn tijd van een ‘natje en droogje’ te voorzien. Petje af Carel !
Het nieuwe seizoen gaat op maandag 9 september van start.
U bent van harte uitgenodigd om ‘aan te haken’. We spelen van 13:30 tot uiterlijk 16:00 uur en per middag betaalt u inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers € 3,00.
Plaats van handeling Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s Gravenweg nummer 6.
                                                         
In de maand september wordt verder nog gespeeld op de 23ste en voor de maand oktober staan de 7de en 21ste in de agenda genoteerd.
Graag tot dan en als u eerst nog iets meer wilt weten, belt u op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek (telefoon 0180 -318 967) of Carel Heine (telefoon 0180 - 314 957).
 
14 september 2019: Open Dag in het Computerleercentrum
In september beginnen de nieuwe computercursussen weer……! Iedereen is op zaterdagmiddag 14 september aanstaande tussen 13.30 en 16.30 uur van harte welkom tijdens de Open Dag in het Computerleercentrum aan De Vijf Boeken 12 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
 
 
 
                           
 
Tijdens de Open Dag kunnen belangstellenden zich alvast oriënteren op het brede aanbod aan computercursussen. In de daaropvolgende week (17 t/m 20 september) worden er ook 4 “proeflessen” gegeven om u vrijblijvend een indruk te geven van de inhoud van de cursussen. Op het programma staan onder meer cursussen voor beginners en gevorderden voor Windows 10, workshops voor fotobewerking en fotoalbum maken, startcursus iPad, opfriscursus iPad, Excel enz., enz.
Uitgebreide, actuele informatie over het volledige cursusprogramma vindt u t.z.t. door middel van de flyer, die in deze Nieuwsbrief is bijgevoegd, een publicatie in Hart van Holland van 11 september 2019, op onze website www.pcob-nieuwerkerk.nl of via www.seniorweb.nl (zoeken op postcode).
Voor verdere informatie kan men alvast contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:
- Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur)
- Gerth Westmaas, 0180-31 48 39 (tussen 19.00 - 20.00 uur)
 
De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting.
De zaak is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.
 
Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat
Vishandel: Michel Heinen. U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.
Grenzen aan de geneeskunde, met de geriatrie op grensverkenning
Dinsdagavond 15 oktober in het HKC, J.A. Beyerinkstraat 53, Nieuwerkerk a/d IJssel.
Dit is het thema van de avond die we jaarlijks gezamenlijk met de NPV [ Nederlandse Patiënten Vereniging] organiseren. Onze gastspreker is Cornella Visser, specialist ouderen geneeskunde. Hoewel ze eigenlijk met pensioen is, werkt ze nog steeds en put uit een schat van praktijkervaring. Na een korte inleiding over de geneeskunde waarvan de laatste 50 jaar veel grenzen zijn verlegd, vertelt zij u over het jongste, snelst groeiende specialisme geriatrie. U hoort meer over de mogelijkheden die dat specialisme kan bieden. Na de pauze gaan we met u en haar op grensverkenning, wat zal uw keuze zijn in de geschetste situatie? En wie is nu eigenlijk de eind verantwoordelijke voor een besluit over behandeling?
Het belooft een uitermate interessante avond te worden, U bent bij deze uitgenodigd en hartelijk welkom. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/ thee; aanvang 20.00 uur. Afsluiting rond 22.00 uur met een glaasje en gelegenheid na te praten. Toegang vrij.
Wilt u een dilemma, wat aan u eens is voorgelegd met de zaal en panel delen? Bel of mail mij zodat ik kan bespreken of het in het programma kan worden meegenomen. Nel Oudijk tel 0180 315839 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Fietsend de zomer door en verder in de maand september:
Onder leiding van Henk en Aad werden weer prachtige tochten gefietst. Door de Krimpenerwaard, door de Alblasserwaard , de 3-B hoek en het Groene Hart en verder met de trekhaak ook door de Hoekse waard en langs de Vecht en tussen de Loosdrechtse plassen door. We genoten van werkelijk prachtige tochten. Hondje Doortje fietste ook steeds mee. Eén fietstocht werd geannuleerd i.v.m. tropische temperaturen. Bijzonder blij waren we dat Arie Jongeneel na zijn open hart operatie weer kon meefietsen en ook weer meegaat met de fiets-midweek in de Achterhoek. Geen valincidenten, wel mobieltjes die niet goed waren ingesteld waardoor we elkaar niet konden bereiken toen in Breukelen er drie parkeerplaatsen bleken te zijn bij het station. Wat was nu de juiste startplaats?
September fietsen we dinsdag 3 september een middag vanaf het Raadhuisplein om 13.00 uur naar Moerkapelle, Waddinxveen en Moordrecht.
Donderdag 12 September gaan we met de fietsen op de trekhaak naar Schoonhoven en vandaar langs de Vlist naar Benschop en Lopik en verder. De laatste keer waren er nog 2 plaatsen vrij op de fietsen dragers. Een poging om mee te kunnen is altijd te wagen. Anders zwaait u ze gewoon uit.
Zaterdag 14 september is de dag waar we gaan sponsor- fietsen met de RABO-bank. Aanmelden niet nodig, start vanaf het Raadhuisplein 9.30 als u met de groep o.l.v. Henk wilt meefietsen [ 30 km.]. Individueel fietsen kan ook, start dan gewoon ’s morgens op uw tijd bij de Korfbal in Moordrecht [30 of 60 km]. Aldaar inschrijven op uw deelnemers kaart met het PCOB nummer 174. Uw hele familie , straat of kennissenkring kunnen meefietsen. Nodig ze vooral uit.
Donderdag 26 september, start 9.30 uur vanaf het Raadhuisplein fietsen we een dagtocht via Moerkapelle, het Bentwoud naar Zoetermeer. Lunchpakketje meenemen natuurlijk. Voor extra informatie of vragen , raadpleeg : www. pcob-nieuwerkerk.nl of bel Henk : 0180-313143 of Aad : 0180 397885
 
MODEDAG V.D. KLOOSTER
Op donderdag 31 oktober a.s. is er weer de mogelijkheid om mee te gaan naar Boskoop naar de firma v.d. Klooster. Ik geef het nu maar alvast door dan kunt u tijdig beslissen of u mee wilt gaan. U kunt zich weer opgeven bij Truus Burger (0180-316725 of 0653305366). Liever niet inspreken op de Voicemail. U kunt ook mailen naar mijn adres dat achterop de Nieuwsbrief staat. Zoals gebruikelijk 9.30 uur vertrekken. Kosten 5 euro + benzinekosten meerijders van 2,50 euro. incl. lunch, koffie/thee en advocaatje met slagroom!
Truus Burger
WANDELEN MET DE PCOB op 6 juli
Wat was het weer heerlijk wandelweer, we vertrokken met 15 liefhebbers naar Reeuwijk.
Eerst even op het terras aan de plas genieten van onze startkoffie of -thee en vervolgens langs de Elfhoevenplas naar het sluisje van de Breevaart. Altijd leuk om bij een sluis even stil te staan en te kijken,
                 
Co mocht zowaar de sluisdeur open draaien, onder toeziend oog van de sluiswachter, dat dan wel!
WANDELEN MET DE PCOB op 10 augustus
Ondanks de aankondiging van een heftige storm waren we met 11 enthousiastelingen.
Deze keer een wandeling in de omgeving van Stolwijk. Jannie, onze trouwe wandelaarster uit die plaats, wist een mooie wandeling in haar buurt. We werden voor de startkoffie gastvrij in haar gezellige huis ontvangen en Co had voor cake gezorgd.
We vertrokken met een flauw zonnetje en met idd een fikse wind. Eerst een stuk over geplaveide weg, maar algauw over smalle paadjes en graskades (o.a. het kraamvrouwenpad).Na het nuttigen van een paar overheerlijke pruimen liepen we verder langs de Vlist, stopten nog even voor een drankje en sanitaire stop en liepen wederom via prachtige smalle paadjes (met de storm nu op zijn hevigst) weer terug naar Stolwijk.
                        
 
We waren het er unaniem over eens, dat deze wandeling beslist om herhaling vroeg en in onze top tien kon worden opgenomen. Met dank aan Jannie zagen we 13 km op de teller staan.
De volgende wandelingen zijn : 14 september (de sponsor-wandeling van de RABO), 12 oktober, 9 november en 12 december. Start als gewoonlijk op de parkeerplaats aan de Kleinpolderlaan om 10.00 uur.
Aanmelden bij : Rian de Zoete-Roosen, via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoon: 0180318173.Denk ook aan goede wandelschoenen en een lunchpakket.
 
 
 
OP VAKANTIE MET DE PCOB VAN 25 MEI T/M 29 MEI 2020
 
                                  
De reiscommissie is al weer druk doende een vakantiereis te organiseren van 25 t/m 29 mei 2020. Dit keer is onze keuze gevallen op de Eifel. We zijn dan wat zuidelijker in Duitsland. De Eifel is ook een prachtig gebied om te vertoeven. We streven er naar dit keer één vrije middag in te lassen, zodat de winkelaars onder ons ook aan hun trekken komen. Het idee is om bezoeken te brengen aan o.a. Andernach, Ahrweiler, Bad Neuenahr en Bonn. Hoeveel 1-persoonskamers we kunnen krijgen weten we nog niet maar we proberen zoveel mogelijk. We kunnen net als afgelopen jaar echter geen garantie bieden. We opteren voor een hotel midden in het centrum van Altenahr, hetgeen voor de mensen die slecht ter been zijn wat meer winkelmogelijkheden biedt. De reisafstand is nagenoeg gelijk aan die van afgelopen jaar. Er zijn stemmen opgegaan om naar de Romantische Strasse te gaan maar dat is bijna 2 x zover als de Eifel (en de afstand naar Soest) en dat vinden wij geen goede optie.
U kunt zich nu al opgeven bij Truus Burger, Boslaan 22, tel. 316725 (liever niet inspreken op de voicemail) of 0653305366. U kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als wij een goede indruk hebben van het aantal deelnemers dan kunnen we ook de prijs opgeven en nadere gegevens verstrekken. Er hebben al een aantal mensen gezegd mee te willen, maar het zou fijn zijn als die zich nog een keer via telefoon of mail willen opgeven. Dan weten we zeker dat het genoteerd wordt en worden misverstanden voorkomen. De eerste 100 euro p.p. aanbetaling zal pas plm. eind december dienen plaats te vinden en het restant eind maart. We hopen weer op een volle bus met enthousiaste en gezellige medereizigers. Wij hebben er weer zin in. U ook?
Willy Grönefeld en Truus Burger
 
 
Fietsmidweek
Met 17 deelnemers (waarvan 2 echtparen in hun campers) hebben we een fantastische midweek beleefd.Sfeer: prima, accommodatie: heel royaal en gezellig,
natuur: schitterend, fietstochten (ca.50 km per dag) : in een woord prachtig.
Locatie zó ideaal, dat unaniem is besloten: volgend jaar weer naar Aalten.
     
 
 
Berichten voor elkaar, door elkaar:
Vakantietijd doet ook het sociale gemeenschapsleven een beetje stilstaan. Geen vergaderingen van de Adviesraad,
geen eindeloze beleidsnotities die bezien moeten worden en beoordeeld op seniorvriendelijkheid.
Sommigen vinden het heerlijk rustig , de halve staat leeg, genoeg parkeerplaatsen,
anderen zijn blij als het ‘normale’ leven straks weer start
Als VOA kreeg ik wel vragen over de huishoudelijke hulp die niet vervangen kon worden.
Er is schaarste onder vakantie werkers. Nu bijvoorbeeld de horeca beter betaalt dan huishoudelijk werk ,
krijgt dat de voorkeur. De vloer lag vol kruimels, het bed niet verschoond en daar zit je dan.’podderig’ werd het genoemd.
En wat vindt u? Moet uw huis worden schoongemaakt met de middelen die u wil
of neemt u genoegen met reiniging van de toilet met een speciaal schoonmaakdoekje waarbij de borstel droog blijft?
Opvattingen over een ‘schoon en leefbaar ‘ huis zijn aan het veranderen maar wie heeft het laatste woord in uw huis?
Ook al hebben wij als senioren het leven achter ons, je hebt meestal een keuze om het verleden te laten gaan
en de toekomst te omarmen.
Wij kunnen ook nu nog groeien door vooruit te kijken in plaats van te blijven hangen in het verleden.
Winston Churchill zei : “de pessimisten zien problemen in iedere mogelijkheid;
de optimisten zien mogelijkheden in ieder probleem”. Hoe blijft u optimist?
Heb zorg voor de ander, vooral als de ander het moeilijker heeft dan jij.
Koester je relaties en versterk ze door er tijd in te investeren.
‘Geluk’ is een werkwoord !!! Aan het werk dus !!!
 
[ DDWW]= Wandelen met Ans de Koning,
elke maandag en dinsdagmiddag.
Wat een feestje is dat elke keer weer. Het is zeer bijzonder dat Anls de routes elke keer weer weet te variëren en zelf nieuwe wandelingen uitzet en coacht. Zo wandelde ik in Westergouwe vanaf de kerk in Moordrecht en genoot ik ook weer van de route van het Zuid-Hollands Landschap, door Gouderak. Wat is de natuur toch prachtig. En werkelijk, wandelen is ook als therapie, door het ontspannend effect kan je helderder denken en kunnen er al pratend met elkaar problemen worden opgelost. Wist u dat wandelen en kuieren ook wel het verticale luieren wordt genoemd? Ga ook een keer mee als u dit nog nooit hebt beleefd. Maandag is het Batavier Wandelen, vanaf 13.30 uur. Dinsdagmiddag 13.15 uur elke keer op andere startplaats. Voor verdere informatie kunt u Ans bellen : 0180 314285 of mij 0180 315839. Of kijk in de jaargids of op de website : www.pcob-nieuwerkerk.nl
 
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter Siem van Loon   Alb. v.’t Hartweg 9      2913LE   0180-313506
2e Voorzitter Hea Snoek    Troelstrastraat 46                      0182-372643*
Alg. Bestuur/ Lief & Leed    Moordrecht                2841CP
Secretaris Truus Burger      Boslaan 22                2912PA   0180 316725*
Penningmeester Piet v.d. Spek
                                            Middenmolensing.28 2912PK  0180 634112
2e Penningmeester Willy Grönefeld
                                             Kleine Vinkstraat 14 2912AG  0180 314923
Alg. Bestuur / P.R. Redactie Nel Oudijk
Pr. Beatrixstraat 14                                                2911AL  0180 315839
Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief Thea van Vliet-Nell
Westringdijk 28                                                     2913LK   0180 313174
Medewerkers
Administratie Computercursussen:
Willy Grönefeld Kleine Vinkstraat 14                   2912AG    0180 314923
Ledenadministratie / Distributie bladen
Nelie Ligchaam Italiaanse zoom 6                      2912GH    0180 314535**
Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
evt. opzegging van PCOB lidmaatschap,
ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, voor 1 december.
*ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.
**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB
E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankrekening : NL47 RABO 0396 2092 89 t.n.v. PCOB.
Website : www.pcob-nieuwerkerk.nl
IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.
Naam: O m. O v.
Roepnaam: Voorletters : Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon: Emailadres:
Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.
Naam: O m. O v.
Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:
Datum: Handtekening:
Contributie : Individueel lid € 28,50 Partnerlidmaatschap € 45,00
Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar:
Ledenadministratie PCOB, Italiaansezoom 6 2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel
Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.
Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten.
Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?
kerkelijk Centrum voor een vergadering of een feest
bekijk de site voor de mogelijkheden
www.kerkelijkcentrum.com
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
tel. 0180 313000 J.A.Beyerinkstraat 53 2912 AA Nieuwerkerk a.d. IJssel
Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; voor 17september 2019
redactie adres: Westringdijk 28
2913 LK Nieuwerkerk a.d. IJ. Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het volgende KBO- PCOB magazine en de nieuwsbrief verschijnen 24 Sept. 2019
Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten.
 
 
Protestants Christelijke Ouderen  Bond           Perspectief voor senioren   
 
 
NIEUWSBRIEF       www.pcob-nieuwerkerk.nl JULI - AUGUSTUS 2019    afdeling ZUIDPLAS  
 
De PCOB  is zoveel meer! Wat is de PCOB toch een prachtige organisatie, denk daarbij aan onze eigen organisatie en daarbij de diverse activiteiten.  De Sauerlandreis; ik mocht  bij terugkeer, op vrijdagavond de bijzonder enthousiaste reisgasten ontvangen, allemaal blijde gezichten die we konden begroeten, een ieder sprak over een prachtige reis die goed is verlopen, dank voor de organisatie.  Op woensdag 26 juni de bootreis met als vaarroute, eiland van Dordrecht, ik hoop ook voor deze activiteit dat het een geslaagde tocht mag worden. In de Nieuwsbrief van mei-juni staan nog meer zomeractiviteiten in onze regio, en dat van diverse afdelingen waar men aan kan deelnemen, daarnaast  zijn er ook nog onze fiets-wandeltochten in de zomer, ook die gegevens staan in onze Nieuwsbrief. Maar er is nog meer!  Op plaatselijk niveau vergaderen we in Samenwerkingsverband van Ouderen (SVO ) om uw belangen te behartigen, mocht U iets hebben wat daarvoor in aanmerking komt, laat het ons gerust weten. En dan op landelijk niveau waar KBO/PCOB behoorlijk aan de weg timmeren. De drie musketiers, te weten omroep Max en CU en onze Manon Vanderkaa hadden grootse plannen ontwikkeld, in totaal voor 180 miljoen. Voor o.a. Levensbegeleiders, Herwaarderen van Ouderen, Een tegen Eenzaamheid, Pijnbestrijding, dus aan veel aandachtvelden gedacht. Het mooie hiervan is dat Minister de Jonge het als overheidsbeleid heeft gemaakt, dus het is in uitvoering, een geweldig resultaat. En zeker vermeldingswaard is het grote onderzoek onder 1300 m/v door de KBO/PCOB  Wensen van Ouderen, met als belangrijke redenen nadenken over het ‘Levenseinde’ altijd een gevoelig onderwerp, wat toch zeker aandacht verdient, en misschien zijn er dingen die geregeld kunnen worden, lees het maar in het magazine van april van de KBO/PCOB.  Toch alle moeite waard om er lid van te zijn, en ook anderen er warm voor te maken, en het is zeker niet dat alles hier vermeld is. Misschien kunt U ook nog wat betekenen binnen de organisatie om wat te doen, we horen het graag van U.  
Als laatste gaan we de vakantieperiode in, en of U nu op vakantie gaat of thuis blijft, ik wens u een fijne tijd, ik wil eindigen met het volgende gedicht;  “ Mijn gebed”. 
Mijn brief aan God is gister teruggekomen,  Ik schreef hem wat gehaast, en veel te vlug. Daarom is mijn gebed niet aangenomen,    mijn brief kwam zo, als onbestelbaar, terug. 
Ik had een lijst vol onvervulde wensen.     Die heb ik snel in de envelop gedaan. Ze komen steeds terug, maar ach,  ik ben ze al haast vergeten voor ze zijn gegaan. 
Maar ik vergat Gods grote naam te prijzen,   en dacht niet aan ’t belijden van mijn schuld. Ik dankte niet voor al Gods gunstbewijzen,    ik was zo hevig van mijzelf vervuld. 
God nam mijn brief niet aan: misschien heeft  Jezus hem zelf met eigen hand geretourneerd, Hoewel, ik denk; Hij heeft hem wel gelezen.   Ik heb vandaag toch niets ontbeerd.           
Uw voorzitter
 
                                                -2-
Spellenmiddagen gaan door ook in vakantietijd : dinsdag 30 juli en 27 augustus.
De vorige keren waren er weer 4-5 speeltafels; er was grote  hilariteit bij de geheugen training  zowel als bij het spel Dobbel fit.. De  zaal van het Herv. Kerk. Centrum heeft ruimte genoeg en iedereen die b.v. ook eens triominos wil spelen, een joule schijf wil gooien of een kaartje wil leggen is hartelijk welkom. Er wordt veel gelachen en een goed humeur meebrengen is dan ook gewenst. En Riet v Vliet trakteerden eind mei op haar zeer geliefde gember-boterkoek. Alleen daarom zou je naar de middag gaan. Er is een ontspannen sfeer waar niets hoeft, veel mogelijk is en     vragen vrij staat. Welkom op J.A.Beyerinkstraat 53. N.a/d IJ.  Tijd : 14.00-    16.30           uur. neem gerust uw vrienden of buren mee, kijk om u heen of er iemand in vakantietijd wel een verzetje mag hebben. Dat is ook omzien naar elkaar. Kosten € 2.50 pp, dat is inclusief 2x koffie of thee+;  exclusief drankjes. 
 
SCHAKEN EN DAMMEN 
Ik vertel u hier niets nieuws dat contacten voor iedereen van wezenlijk belang zijn. Contacten vormen als het ware ‘ons venster op de wereld’ en dragen bij aan ons welbevinden. Contacten zijn er in vele vormen en maten. Je kunt iemand op de koffie vragen, een telefoontje plegen, een gesprek voeren via de computer, een brief schrijven en ga zo maar door. Een boeiende vorm van contact vind ik de niet afgesproken, toevallige ontmoetingen. Ze zijn altijd weer verrassend en stemmen tot nadenken.  Zo ontmoette ik wat weken geleden in de plaatselijke supermarkt een paar leden van onze vereniging en we wisselden goede en minder goede berichten uit. Na een klein kwartiertje namen we afscheid en mijn gesprekspartner zei: ‘Ik hoop je hier nog vaak tegen te komen’.  Al verder winkelend liet ik die laatste zin nog eens goed op me inwerken en vond het een mooie en hoopvolle boodschap. Het gaf extra kleuring aan mijn dag. Dit zo overpeinzend dacht ik ook aan ons schaak- en damclubje. Ook daar gaat het om het contact, ontmoeting. Het zorgt altijd weer voor mooie gesprekken gelardeerd met een partijtje schaken of dammen. Je gaat na afloop altijd ‘rijker’ naar huis dan je bent gekomen. Ook ‘rijker’ naar huis?  Speel dan een keertje mee. Het nieuwe seizoen begint op maandag 9 september gevolgd door 23 september. De staldeur van Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s-Gravenweg 6 staat dan vanaf 13:30/h voor u open. Rond de klok van 16:00/h gaan we weer op huis aan. De eigen bijdrage is € 3,00 per keer inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers. Wij zien ernaar uit u te ontmoeten, maar voor het zover is, wensen alle schakers en dammers u mooie zomermaanden. U wilt eerst nog iets meer weten?  Bel dan op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek, telefoonnummer 0180-318 967 of Carel Heine, telefoonnummer 0180 - 314 957.   
 
World Cup Rowing 2019 
De gemeente Zuidplas nodigt haar vrijwilligers  uit om op zaterdag 13 juli a.s. het Wereldkampioenschap Roeien 2019 bij te wonen. Er zijn 2 programma’s op die dag. Een middagprogramma van 12.00 tot 17.30 uur en een avondprogramma van 18.00 tot 21.00. U kunt zich voor 1 van de 2 programma’s aanmelden op  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder  vermelding van uw naam, adres en emailadres. Doe dit snel want er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ook dient u te vermelden dat u vrijwilliger bent bij de PCOB Zuidplas. U wordt voorzien van hapjes en drankjes en er is een bbq ingepland, en wel om 16.30 uur (middagprogramma) en 19.00 uur (avondprogramma). Maak van deze gelegenheid gebruik en ga genieten van dit evenement dat gehouden wordt op de WillemAlexander Baan in Zevenhuizen. Veel plezier!     Truus Burger 
 
 
                                                                                         -3-   
    Contributie
 
 
Een flink aantal leden heeft helaas de contributie voor 2019 nog niet betaald. De penningmeester vraagt deze leden dringend om alsnog te betalen op onze bankrekening :NL47 RABO 0396 2092 89. Hij vindt het erg vervelend om, evenals in voorgaande jaren, een groot aantal aanmaningen te moeten bezorgen! 
 
14 september 2019: Open Dag in het Computerleercentrum
 
In september beginnen de nieuwe computercursussen weer…! Iedereen is op zaterdagmiddag 14 september aanstaande tussen 13.30 en 16.30 uur van harte welkom tijdens de Open Dag. Tijdens de Open Dag kunnen belangstellenden zich alvast oriënteren op het brede aanbod aan computercursussen. Op het programma staan onder meer cursussen voor beginners en gevorderden voor Windows 10, workshops voor fotobewerking en fotoalbum maken, iPad, Tablet enz., enz. Uitgebreide, actuele informatie over het volledige cursusprogramma vindt u t.z.t. door middel van een flyer in de Nieuwsbrief van september, een publicatie in Hart van Holland van 4 september 2019 en op de website: www.PCOB-Nieuwerkerk.nl. Voor verdere informatie kan men alvast contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:-  Willy Grönefeld,  0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur) -  Gerth Westmaas, 0180-31 48 39 (tussen 19.00 - 20.00 uur) 
 
MODEDAG V.D. KLOOSTER
Op donderdag 31 oktober a.s. is er weer de mogelijkheid om mee te gaan naar Boskoop naar de firma v.d. Klooster. Ik geef het nu maar alvast door dan kunt u tijdig beslissen of u mee wilt gaan. U kunt zich weer opgeven bij Truus Burger (0180-316725 of 0653305366). Liever niet inspreken op de Voicemail. U kunt ook mailen naar mijn adres dat achterop de Nieuwsbrief staat. Zoals gebruikelijk 9.30 uur vertrekken. Kosten 5 euro + benzinekosten meerijders van 2,50 euro. incl. lunch, koffie/thee en advocaatje met slagroom!                                   Truus Burger
 
De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak  is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade. 
Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden.                    
Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a.  De koffie staat klaar.  
 
Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat  Vishandel:  Michel Heinen
U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.   
 
 
 
     
                                                                    -4-
Vakantie Sauerland 
We zijn weer gezond en wel terug van onze reis naar het Sauerland! Wat was het een fijne reis met een geweldig gezelschap. De saamhorigheid was groot en de gezelligheid vierde hoogtij. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor zo'n fijne groep en ook dankbaar dat alles zonder ongelukken (op een kleine valpartij na) of ziekte is verlopen. We waren echt één grote hechte PCOB-club. Wij zijn dan ook zeer verrast met een gigantische bos bloemen, een dag na terugkomst, met nog een bon voor nog eens een keer zo'n bos als de eerste is uitgebloeid. Dat was te gek voor woorden. Hartelijk dank deelnemers!!!  We hebben bij onze evaluatie deze week al weer gekeken naar een nieuwe reis voor volgend jaar en we hebben al weer plannen gemaakt. U hoort er te zijner tijd wel over via de Nieuwsbrief. Wil Boudewijn heeft een verslag gemaakt van alle dagen en dat willen we u niet onthouden. Hieronder volgt haar verhaal.                   Willy en Truus 
 
 
 
Verslag 5 daagse reis naar Soest in Sauerland van 20 t/m 24 mei 2019  
 
Maandag 20 mei. 
Een bus met 51 personen vertrok om 10 over half 10 met een Oadbus met chauffeur Lydia naar hotel Am Wall in het plaatsje Soest. We werden overspoeld met informatie over de reis en reglementen om alles in goede banen te leiden. Vlak over de grens stopten we even voor een plaspauze waarna we verder reden naar Münster voor de lunch. We kregen ideeën over dingen die bezocht konden worden maar alleen een lunch kon ook. Om half 3 weer terug en gingen we   richting Soest. Alle kamers waren op de begane grond wat voor de meeste mensen ideaal was. Na de koffers op de kamer te hebben gebracht kregen we koffie en rond 6 uur was het tijd voor het diner. Eerst een kop soep en daarna warm eten in buffetvorm, waarna het toetje werd geserveerd. Na het eten gingen een groot aantal mensen de benen strekken en liepen een rondje door het park of via het poortje naar het centrum. Bij terugkomst was er koffie klaar en werd geklaverjast, gesjoeld, gepest en veel gekletst. Rond 10 uur zochten de meesten hun bed op na een vermoeiende dag. 
Dinsdag 21 mei.
Om 8.00 uur werd iedereen aan het ontbijt verwacht. Ook dit was zoals alle volgende ochtenden in buffetvorm. 9.00 uur verzamelen bij de bus. Veel mensen hadden slecht geslapen maar toch opgewekt om de busreis van vandaag aan te vangen. We gingen naar het plaatsje Paderborn. We reden eerst naar het noorden en toen in oostelijke richting naar het Teutoburgerwoud. Daar was het erg regenachtig en laaghangende bewolking zodat Hermanns Denkmal  niet goed te zien was. Wel hebben we hier koffie gedronken en verder gereden naar de Externsteine. Hier hebben we in de bus onze ingepakte lunch verorberd met een pakje drinken en een appel. Bij Paderborn konden we de drie rechtopstaande stenen bewonderen. Het was er nogal steil dus niet iedereen heeft het gezien. In het plaatsje Paderborn hebben de meeste mensen wel de gotische Dom van binnen gezien. Veel mooie ornamenten en een fraaie preekstoel . 
 Door de regen vluchtten vele mensen naar binnen voor de koffie en eventueel gebak. Om 4.00 uur  moesten we op de afgesproken plaats staan. We misten 5 mensen. Willy bleef wachten, de bus heeft 3 rondjes moeten rijden om de verdwaalde mensen op te kunnen pikken. Om 6 uur weer het diner en later hebben we boven bingo gespeeld met verschillende kleine prijsjes. 
Woensdag 22 mei.
Ook deze derde dag begint met regen. Eerst naar Bad Arolsen naar het barokke slot waar koningin Emma in 1858 was geboren. Onder leiding van een gids werd de geschiedenis van het slot verteld. De vilten sloffen moesten over de schoenen aan gedaan worden, om beschadiging van de vloer te voorkomen.
Voor we hier om 1 uur weggingen hebben we bij de bus onze lunch gebruikt. Doordat we eerder die dag een poosje file hebben moeten rijden, hebben we de rondleiding en ook de bootreis een uur later laten beginnen.
Intussen was het droog met een zonnetje. We maakten een boottocht over de Diemelsee met de “Moffert” met Stefan Koch aan het roer. Aan boord was koffie en ijs te koop zodat men niet op een droogje hoefde te zitten.
Via binnen weggetjes liet Lydia ons weer mooi plekjes zien van het Sauerland. Kwart over 5 weer thuis, opfrissen en om 6 uur het diner. Het weer was opgeklaard en geen wind meer. Een groot aantal heeft buiten koffie gedronken en een deel maakte nog een wandeling om de benen te strekken van het lange zitten in de bus. Om half 10 kwam iedereen naar binnen omdat het toch wat fris was, nog wat spelletjes gedaan, gekletst en met de muziek meegezongen.
 
Donderdag 23 mei
Om 8 uur was er ontbijt en ook nu maakten we ons lunchpakket klaar om mee te nemen. 9.00 uur vertrok de bus voor een natuurrit door Sauerland. Na een poosje rijden stopten we bij de wintersportplaats Willingen om met de kabelbaan naar boven te gaan, de Ethelsberg op. In groepjes van 6,7 of 8 gingen we naar boven. Ook Jaap die erge hoogtevrees heeft, hebben we met z’n  allen er door geloodst. Een hele overwinning. Je kon boven aangekomen nog verder naar boven in een hoge toren met de lift, waar een prachtig uitzicht was. Sommige mensen zijn met de lift omhoog gegaan en lopend naar beneden, wat nog niet mee viel. Anderen waren gelijk naar het naastgelegen restaurant gegaan waar men koffie en gebak kon eten. We zijn onderweg  nog even gestopt om te kijken naar de Ruhrquelle,  de oorsprong van de Ruhr en zijn verder gereden naar de Oberkirche kunstwerken met buiten veel bronzen kunstwerken,  maar ook van tin, glas en sierraden. Op dit terrein was ook een restaurant waar we de koffie mit Kuche kregen. Taart in 5 verschillende smaken (enorme stukken!!, het leken wel zeilboten) maar …. erg lekker. Dan weer anderhalf uur rijden naar het hotel waar het diner een half uur later was. Na het eten staat de meezing avond op het programma, (Silvia eigenaresse van het hotel)heeft veel op stencils staan zodat we allemaal naar hartenlust konden meezingen. Willy en Truus wilden Silvia in het zonnetje zetten namens ons allen en boden een tas met koekjes en wijn uit Nieuwerkerk aan en stroopwafels en een kaasje uit Gouda. Ook Lydia werd bedankt voor alle goede zorgen en kreeg een zak geld dat in de bus opgehaald was.
Zij bedankte ons en zei dat we een fijne groep waren.
Jan Bakker nam het woord en bedankte Truus en Willy voor het vele werk wat ze gedaan hadden.
Beiden kregen na thuiskomst  een mooie bos bloemen en later krijgen zij dat nog een keer. De versjes werden meegezongen en om 11 uur was het bedtijd en werd de laatste avond afgesloten.  
Vrijdag 24 mei
Vanaf 8 uur konden we ontbijten. De koffers moesten om 9 uur bij de bus om ingeladen te worden, de rollators konden pas later omdat die nog gebruikt werden. Heerlijk zonnig weer en iedereen die klaar was zat lekker buiten in het zonnetje, De kamers leeg zodat ze schoon gemaakt konden worden voor de volgende gasten. Rond kwart voor elf zou een treintje arriveren die een rondrit door Soest ging maken, Een aantal was lopend naar het dorp gegaan. Veel van de stad gezien met mooie vakwerk huizen en de vele kerken, gezellige winkels en een fraaie fontein. Bij terugkomst stonden de tafels voor de lunch al klaar en konden we gelijk eten. Rond 1 uur vertrokken we richting Nederland, Silvia kwam ons allemaal nog de hand schudden en zwaaide ons uit. We hadden nog een sanitaire stop in Huxe. Hier kon nog koffie gedronken worden of heerlijk schepijs genuttigd. Om half 3 zetten we koers naar Zetten waar we het afscheidsdiner hadden bij hotel restaurant Ruimzicht. Na het eten werd er een minuut stilte gehouden voor mevr. Bakker, die ook mee zou zijn gegaan, maar helaas overleed. Dominee Jeroense dankte met ons voor de fijne reis. Voldaan ging het gezelschap richting Nieuwerkerk. In de bus zongen we met elkaar gezang 392 in goede navolging van Albert Schweitzer. Bij aankomst even voor achten stonden een flink aantal familieleden hun dierbaren op te wachten, er werd afscheid genomen en de koffers uit de bus gehaald. Het was een fijne reis met geen ongetogen woord, fijne reisleiding en een goede chauffeuse.      Wil Boudewijn
 
 
WANDELEN MET DE P.C.O.B. op 1 juni 
 
 
Deze keer een nieuwe wandeling en wel rondom Oud-Beijerland. We parkeerden en zochten allereerst een heerlijk terrasje om te beginnen met koffie/thee. Het was schitterend zonnig weer en we liepen vervolgens in de richting van het Spui, waar het wandelpad dicht langs het water liep en we een heerlijk fris windje voelden en dat was wel nodig! Bij een bushalte langs de provinciale weg vonden we een picnicbank en daar pasten we precies met z’n 10-en op.
Vervolgens was het even zoeken naar de juiste richting, maar een hulpvaardige dame hielp ons op weg en vertelde dat er even verderop ook een leuke plek was voor een stop. Dat klopte helemaal en er was intussen wel behoefte aan wat vocht. Na weer uitgerust te zijn liepen we in de richting van Oud-Beijerland en dwars door de nieuwbouw vonden we al gauw de Oostdijk weer. Een aantal van ons ging naar huis i.v.m. andere afspraken en met een klein groepje hebben we bij de plaatselijke super nog een heerlijk ijsje gekocht en genuttigd, heerlijk uitrustend op een muurtje in de schaduw. Volgens de tellers hadden we 13 km in de benen en dat was met dit warme weer ook wel genoeg.     
NIEUWE DATA:  
De volgende wandeldata zijn: 6 juli en NIEUWE DATA: 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. denk weer aan goede wandelschoenen en een lunchpakket. Start als gewoonlijk: parkeerplaats aan de Kleinpolderlaan om 10.00 uur. Aanmelden bij:  Rian de Zoete-Roosen, via tel.: 0180318173 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
 
 
Verslag contactmiddag 8 mei
De middag over Albert Schweitzer werd verzorgd door de heer Aad van der Hoeven (77) die op jonge leeftijd contact met hem heeft gehad. Albert Schweitzer werd in 1875 geboren in Keizersberg in de Elzas als zoon van een dominee. Hij volgde het gymnasium in Mülhausen, daarna studies theologie en filosofie aan de universiteit van Straatsburg, in beide richtingen behaalde hij het doctoraat. Op 26-jarige leeftijd was hij al hoogleraar aan deze universiteit. Hij had als voornemen om tot zijn dertigste jaar te studeren en daarna zijn leven in dienst te stellen van de mensheid. Hij kwam echter na deze studies in aanraking met een folder van het Parijse Zendingsgenootschap waarin artsen voor Afrika werden gevraagd. Hij zag dit als een teken van God, deed afstand van zijn professoraat en ging op 30-jarige leeftijd medicijnen studeren, na vijf jaar behaalde hij zijn artsendiploma en ging daarna door met als specialisaties tropenziektes en chirurgie waarna hij op 38-jarige leeftijd ook een doctoraat in de medicijnen behaalde. Bij het zendingsgenootschap moest hij een verklaring ondertekenen dat hij als arts zou worden uitgezonden en niet als zendeling. Later ging hij toch voor in kerkdiensten met vertalers. Hij kwam terecht in de plaats Lambarene in Gabon, daar was nog geen ziekenhuis maar moest eerst vanuit een schuur worden gewerkt. In 1914 (eerste wereldoorlog) werd hij als Duitser opgepakt door Franse soldaten, geïnterneerd in Frankrijk en in 1918 op de trein naar Duitsland gezet. Gedurende vijf jaar zamelde hij geld in voor zijn ziekenhuis -waar inmiddels artsen en verpleegsters uit veel landen werkten- door het geven van concerten als pianist, ook in Nederland. In 1938 deed hij weer een tournee in Europa om geld in te zamelen voor zijn ziekenhuis. In 1953 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. Hij overleed in Lambarene in 1965, op 90-jarige leeftijd. 
 
Agenda vakantiedagen voor PCOB- leden in  juli en augustus.
Er zijn vele mogelijkheden, ook de andere verenigingen bieden mooie dagen aan en deze staan uitgebreid in uw vorige nieuwsbrief beschreven; Dit zijn zeer gezellige vakantiedagen waar natuurlijk altijd koffie met  gebak is. Spreek met elkaar af, vraag ook eens een ander mee.   12 juli naar  Ridderkerk voor varen en museumbezoek. 19 juli vanuit Giesenburg varen over de Giesen en museumbezoek in een uitdragerij. 9 augustus, een middag in Ridderkerk waar u naar het planetarium kunt met sterrenuitleg 16 augustus , wandelen door de Kwade Hoek en bezoek aan een theetuin. 21 augustus, is in Hardinxveld-Giesendam de zomerexpositie van ‘De Wereld in 3D’.
Aan dit lijstje voegen we meteen de geplande fietstochten toe waar u kunt meefietsen. 2 juli: vanaf Raadhuisplein 13.00 uur een rondje Krimpenerwaard. 11 juli 9.30 met de fietsen op de fietsendrager naar de Hoekse Waard en daar een dagtocht. 25 juli : 9.30 vanaf het Raadhuisplein via het Kralingse Bos naar de 3B hoek. 8 augustus : vanuit Breukelen fietsen langs de Vecht 22 augustus : vertrek 9.30 naar o.a. het Eiland van Brienenoord. 
Wandelen kunt u: elke maandag ruim een uur vanaf de Batavier. Deze ‘loopt’ ook al ruim een jaar. Elke dinsdagmiddag een langere wandeling vanaf een wisselende startplaats. Elke zaterdag kunt u Nordic Walken  en de maandelijkse zaterdagse wandelingen van Rian,  vindt u elders in deze nieuwsbrief. Heeft u geen oude nieuwsbrief meer….. kijk naar de website : www. pcob-nieuwerkerk.nl en daar staan behalve de vorige nieuwsbrieven, ook het hele fietsprogramma en alles over de wandelingen. Deze agenda met data laat zien dat u niet thuis hoeft te blijven.  Deze nieuwsbrief biedt weinig ruimte voor verhalen. Vermeldenswaard was wel de Ontmoetingsdag in Katwijk en Rijnsburg van 14 juni. Zeer goed georganiseerd en een prachtig programma. Bij de fietstochten hebben we nu ook een bijzondere meegaander, hondje ‘Doris’. Wilt u meer verhalen, welkom om ook mee te gaan en hoor en beleef het samen UIT zijn. Iedereen, ook de thuisblijvers worden goede vakantiemaanden toegewenst. 
 
                                                                      -8-
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter Siem van Loon Alb. v.’t Hartweg 9                                     2913LE 0180-313506
2e Voorzitter Hea Snoek Troelstrastraat 46                                                    0182-372643* 
Alg. Bestuur/ Lief & Leed   Moordrecht                                             2841CP 
Secretaris Truus Burger Boslaan 22                                                 2912PA 0180 316725*
Penningmeester Piet v.d. Spek Middenmolensing.28                       2912PK    0180 634112   
2e Penningmeester Willy Grönefeld Kleine Vinkstraat 14                 2912AG 0180  314923
Alg. Bestuur / P.R. Redactie Nel Oudijk Pr. Beatrixstraat  14            2911AL 0180 315839
Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief Thea van Vliet-Nell Westringdijk     28     2913LK  0180 313174 
 
Medewerkers 
Administratie Computercursussen Willy Grönefeld Kleine Vinkstraat 14 2912AG  0180  314923   
Ledenadministratie / Distributie bladen  Nelie Ligchaam  Italiaanse zoom 6     2912GH  0180    314535**
Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, vóór 1 december.   *ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.  **ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB 
E-mail:  Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                   
Bankrekening : NL47 RABO 0396 2092 89  t.n.v. PCOB. Website : www.pcob-nieuwerkerk.nl 
 
 
 
Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; voor 19 aug. 2019   
redactie adres: Westringdijk 28 2913 LK Nieuwerkerk a.d. IJ.   Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Het volgende KBO- PCOB magazine en de nieuwsbrief verschijnen 27 Augustus  2019
Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten 
 
 
 
 
 
 
IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.
Naam:                                           O  m. O  v. 
Roepnaam:                                 Voorletters :                     Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats: 
Telefoon:                                    Emailadres:
Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.
Naam:                                             O  m.  O  v.
Roepnaam:                              Voorletters:                          Geboortedatum:
Datum:                                     Handtekening: 
 Contributie : Individueel lid  €  28,50   Partnerlidmaatschap  €  45,00  Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB,  Italiaansezoom 6       2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.  Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestants Christelijke Ouderen Bond Perspectief voor senioren

                   

NIEUWSBRIEF www.pcob-nieuwerkerk.nl

MEI - JUNI 2019 afdeling ZUIDPLAS

Van feest tot feest.

Vorige maand stonden we stil bij de grote ´waarom´ vraag.

En naar ik meen zal het in menige kerk geklonken hebben, de woorden die 800 jaar eerder

al klonken: ”Mijn God Mijn God ´waarom ´verlaat Gij mij” ? De woorden uit Psalm 22.

Gelukkig daar volgde Pasen op, het feest van de opstanding van de Here Jezus.

Naar ik hoop is het voor U een feest, en niet alleen maar vrije dagen.

We zullen er deze keer, nog een keer bij stil staan. Feestdagen!.

Feesten met een diepe dimensie, en een hoopvolle betekenis ?.

Ik denk daarbij aan de Emmaüsgangers. Toen Hij bij ons binnen kwam

en aanzat aan ons avondmaal, het brood brak, en de beker nam.

En reikte naar de schaal. Zijn handen, door het licht bestraald vertelde ons:

“Het is volbracht”. Wij waren kind ‘ren, die verdwaald, weer werden thuis gebracht !

Zo mogen we van feest tot feest gaan, van Pasen, naar Hemelvaart, het feest waarop

Jezus Zijn plaats mocht innemen aan de rechterhand van zijn Vader en zoals Hij zelf zegt,

om onze plaats te bereiden, want in het huis van mijn Vader zijn vele woningen!

Dan volgt het Pinsterfeest, het feest van de Geest.

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten.

Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan.

En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten,

blijft elke dag Uw hart wijd open staan.

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen, en dat wij tastend door het donker gaan:

Gij weet nog voor ons spreken ons bedoelen,

als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.

Ons leven is toch veilig in Uw handen?

Het is toch waar, dat Gij nog wonderen doet? Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,

luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.

Door onze handen zegent Gij de mensen.

door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord,

door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen,

Op ons gebed trekt G’ overwinnend voort!

Gezegende feestdagen en een fijne koningsdag,

Uw voorzitter.

-2-

Laatste thema middag vóór de zomer: woensdag 8 mei in het HKC

De gastspreker, Aad van der Hoeven, is voor velen geen onbekende. Nadat hij orgel-, koordirectie en kerkmuziek studeerde was hij 38 jaar actief bij het Rotterdams operakoor. De Doelen was zijn thuishaven en daarnaast gaf hij vele concerten in heel Europa. Op jonge leeftijd kwam Aad van der Hoeven in contact met het werk van Albert Schweitzer.

 

Later kwam hij in het hoofdbestuur van de Nederlandse Albert Schweitzer Stichting, die tot doel heeft het levenswerk van Schweitzer levend te houden. De lezing van de thema middag gaat over het leven van Schweitzer, studie, zijn orgelconcerten [ ook in Nederland] en dan zijn levenswerk in Lambarene [Afrika] waar hij een kleine 50 jaar werkte als arts tot 1965. Albert Schweitzer, promoveerde 3 keer, was een genie en Bachkenner, kreeg ook de nobelprijs voor de vrede. Hij trok met zijn gaven het oerwoud in . Zijn opvattingen zijn zeer actueel. Hij pleit voor onbegrensde verantwoordelijkheid ten aanzien van alles wat leeft; eerbied voor het leven , respect voor mens en dier en ook de bomen en bloemen. Aad van der Hoeven zal ook met ons, onder zijn orgel begeleiding, een aantal liederen zingen, geschreven door Albert Schweitzer. Inloop is weer vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30.

In de pauze gaat de ‘koffiebus’ rond, kosten € 2.50.

 

Spellenmiddagen : dinsdag 28 mei en 25 juni. 14.00- 16.30 uur

 

Deze middagen dragen bij aan gezelligheid maar ook aan het verbeteren van het geheugen. De hersenen kunnen getraind worden. Een potje scrabble, een sudoku oplossen, een schaakspel of trio Minos, het zijn mentale trainingen, zorgen voor betere concentratie en een actiever geheugen.

Naast het spelen van spellen noem ik nog een paar belangrijke oefeningen en methodes die het geheugen verbeteren. Op één staat de lichamelijke beweging, het zorgt voor betere doorbloeding, dus ook voor het brein. Alles telt mee, ook tuinieren en natuurlijk meewandelen met Ans en/of Rian; of fietsen met Henk. Ook genoeg slapen verbetert zowel het lange als korte termijn geheugen. Goede voeding met vette vis, noten, groente, fruit en voldoende water drinken houden de hersenen gezond. Blijf optimistisch denken, een nieuw spel kunt u ook leren en overtuig uzelf dat uw geheugen altijd nog kunt verbeteren.

Kom dus gewoon ook, breng uw gezellige buren of kennissen mee. Kosten € 2.50.

 

SCHAKEN EN DAMMEN MEI EN JUNI

De mensheid is altijd op zoek naar vernieuwingen. Zo heeft de uitvinding van de boekdrukkunst de samenleving veel verder gebracht en is de industriële revolutie grotendeels aan de uitvinding van de stoommachine te danken. Zo zijn er talloze voorbeelden aan te halen, maar daar is het hier de plaats niet voor.

Toch neem ik u nog even mee naar een vernieuwing, die ons leven een drastische wending heeft gegeven. Het is de machine, die de tijd voor ons bijhoudt. De tijdmachine waar ik hier op doel is het uurwerk. Deze uitvinding heeft ons geleerd doelmatig met de factor tijd om te gaan. Wat moet het toch een bijzonder moment zijn geweest toen lang geleden de eerste methoden van tijdmeting beschikbaar kwamen. Ik hoor onze voorouders al zeggen ‘ik heb geen tijd’ of ‘zou ik wel op tijd zijn’.

In de loop der tijd is de tijd ieders leven gaan beheersen en in vrijwel alle gevallen is het prima, maar soms voelen we ons er ook wel door beperkt. Neem nu schakers en dammers in wedstrijdverband. Zij spelen met klokken en krijgen voor een partij een bepaalde tijd. Ik vertel u niets nieuws dat je in tijdnood snel een foutje maakt en bij de schakers en dammers, die met klokken spelen is het niet anders. Winstgevende partijen kantelen in een mum van tijd (!) in verliespartijen. Nee, geef mij dan maar ons gezellige schaak- en damclubje waar we ‘de tijd hebben’. Er wordt niet met klokken gespeeld en dat geeft heel wat rust. Wat let u om voor uzelf ook eens ‘de tijd te nemen’ en gezellig een partijtje mee te komen spelen. Dit kan op de maandagmiddagen 13 en27 mei + 17 en 24 juni . De staldeur van Boerderij Nooitgedacht staat vanaf 13:30/h voor u open. In dit verband heel toepasselijk gaan we rond de klok van 16:00/h weer richting huis.

De eigen bijdrage is € 3,00 per keer inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers.

B el voor meer informatie op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek,

telefoonnummer 0180 - 318 967 of Carel Heine, telefoonnummer 0180 - 314 957.

 

 

3

Bootreis woensdag 26 juni………. vanaf 9.00 uur inchecken, afvaart 10.00 uur

De reis is volgeboekt voor PCOB-Zuidplas-leden en er is een reservelijstje. Het kortsluiten met de andere verenigingen doen we half mei. Dan kan het zijn dat er nog plaatsen beschikbaar komen. Daarna controleren we de betalingen. Dan volgt de coördinatie van het vervoer naar de steiger. De UitBusPlus zal weer rijden en iedereen die vervoer heeft gevraagd zal ik bellen om te melden hoe het vervoer geregeld wordt. Niemand mag de boot missen natuurlijk. Als u 2 weken te voren = 12 juni, niets van mij heeft gehoord en wel vervoer had aangevraagd, wilt u mij dan a.u.b. bellen?

Nog even de Vaarroute rond het eiland van Dordrecht : Vanaf Capelle varen we via de Hollandse IJssel, Nieuwe Maas, Kinderdijk, de Noord, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Beneden Merwede, Sliedrecht, richting Gorkum, Werkendam, Nieuwe Merwede, Kop van het Land, Hollands Diep, Moerdijk Bruggen, Dordtse Kil, Oude Maas en via de Noord terug naar de aanlegsteiger, Vuykpark 1.

Vragen of onduidelijkheden : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel 0180 315839

            Voor de Sauerlandgangers

Als het goed is heeft u allemaal een brief gekregen met het programma voor onze reis. Zo niet, laat u het mij dan even weten. Door enkele deelnemers is aangegeven dat zij een rollator mee willen nemen. Er is daarvoor beperkte ruimte in de bus, dus s.v.p. geen rollator meenemen als u het niet hebt aangemeld. Niet vergeten:

 • Uw in te nemen medicijnen

 • Een medicatielijst van de apotheek

 • Vertrek uiterlijk 9.30 uur vanaf het Kerkelijk Centrum Nieuwerkerk

 • Duidelijke naamstickers op uw bagage en eventuele rollator

 • Een goed en vrolijk humeur! Wij hopen op een goede midweek met elkaar!

Willy Grönefeld en Truus Burger

Zomeractiviteiten van de PCOB

Er worden deze zomer weer diverse activiteiten georganiseerd door een aantal afdelingen van de PCOB.

Op vrijdag 12 juli 2019 is er vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur een leuk programma in Ridderkerk, met koffie/thee met gebak, een museumprogramma, lunch en varen met een drankje.

Kosten 39,50 euro. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en door 39,50 euro over te maken op NL86INGB0657175412 t.n.v. J.W. Kloos. Na betaling is de aanmelding definitief, maar mocht het aantal deelnemers lager zijn dan 20, dan wordt de aanmelding geannuleerd en krijgt u uw geld terug.

                                                                     -4-

Provinciale Ontmoetingsdag voor actieve vrijwilligers van de PCOB

op 14 juni 2019

georganiseerd door de PCOB-afdeling Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg

Bovengenoemde afdeling organiseert op vrijdag 14 juni a.s. een ontmoetingsdag. Het is een veelbelovend programma.

Om 10.30 uur is de inloop met koffie en thee. Na de inloop krijgt u een lezing over de geschiedenis van Rijnsburg, waarna u kunt kiezen uit 3 programma’s.

U kunt naar het Mausoleum, naar de Laurentiuskerk en naar het Spinozahuis, waar een expositie is ingericht.

Alle lokaties op loopafstand van de Voorhof. alwaar de lunch wordt verzorgd.

Daarna gaat de reis naar Katwijk, waar twee wandelroutes zijn uitgezet.

 

U kunt tevens het Katwijks museum bezoeken.

Tenslotte komt iedereen weer bij elkaar in de Vredeskerk waar een improvisatie ten gehore wordt gebracht met als thema Bloemen en zee op het bekende Bätzorgel.

Dit alles onder het genot van koffie/thee en een Katwijkse knip. Bij slecht weer is er een alternatief programma op vliegveld Valkenburg. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de fam. Hoogerwaard, tel. 0180-312053 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij zijn zo vriendelijk om e.e.a. te willen coördineren. Inlichtingen kunt u uiteraard ook bij hen verkrijgen.

De sluitingsdatum van aanmelding is woensdag 29 mei a.s.

Zomeractiviteiten van de PCOB

 • Op vrijdag 19 juli 2019 organiseert de afdeling Giessenlanden een activiteit in Giessenburg. Er gaat worden gevaren over de Giessen onder het genot van koffie/thee met gebak, lunch in een complex met tal van leuke winkeltjes en de mogelijkheid het museum in een uitdragerij te bezoeken. In de loop van de middag gaat iedereen weer haar/zijns weegs. De kosten bedragen 25 euro. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0184-652414.

 • Op vrijdag 9 augustus 2019 organiseert de afdeling Ridderkerk nog een middagactiviteit. De ontvangst is om 13.30 uur. Er is een museumprogramma met rondleiding, koffie/thee met gebak, planetarium met naar keuze sterrenuitleg, tijdmachine en vrij rondkijken. Om 16.00 uur gaat u varen met een drankje. Om 17.00 uur is het einde programma. De kosten á 22,50 p.p. dient u over te maken op NL86INGB0657175412 t.n.v. J.W. Kloos. Ook hier geldt dat er minstens 20 aanmeldingen moeten zijn. Als de activiteit moet worden geannuleerd door te weinig deelname dan krijgt u uiteraard uw geld terug.

Op vrijdag 16 augustus 2019 organiseert de afdeling Goeree-Overflakkee een wandeling door de Kwade Hoek in de duinen van Goedereede.

Aansluitend bezoekt men de theetuin De Halve Maan in Goedereede, waar er wordt genoten van koffie/thee met heerlijke eigengemaakte appeltaart.

Bij droog weer stevige wandelschoenen en bij een natte periode worden laarzen aanbevolen. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur. Het zijn niet veel kilometers maar onderweg wordt vaak gestopt voor uitleg door de gids. Aanmelding vóór 1 augustus a.s. per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon 0624578883. Kosten 15 euro p.p. betalen op rek.nr. NL47RABO0135922399 t.n.v. penningmeester PCOB o.v.v. Kwade Hoek.

-5-

 • Zomeractiviteiten van de PCOB

 • Op woensdag 21 augustus 2019 bent u welkom bij de afdeling Hardinxveld/Giessendam. Om 10.30 aankomst deelnemers met koffie/thee. Om 11.00 uur rondleiding museum De Koperen Knop over de zomerexpositie “De wereld in 3D” plus de vaste collectie. Van 12.00 tot 12.30 uur gelegenheid om zelf rond te kijken bijvoorbeeld in de museumtuin, waarna om 12.30 de lunch wordt geserveerd. Daarna gaat ieder weer zijns weegs. Opgave per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0184-670414. De kosten van 24 euro p.p. kunnen worden overgemaakt naar NL42RABO0325008566 t.n.v. PCOB, afd. Hardinxveld-Giessendam.

Nadere inlichtingen bij Truus Burger, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0180-316725 of 0653305366.

Alle zomeractiviteiten van harte aanbevolen!

W ANDELEN MET DE P.C.O.B. op 6 april

 

Het was nog behoorlijk fris deze zaterdagmorgen; we vertrokken met 13 wandelaars richting Reeuwijk en parkeerden de auto’s op de Oudeweg.

We liepen eerst een stuk over de Oudeweg en genoten van het vele jonge groen, de rust en het schitterende gezang van een aantal vogels.

Vanaf de Oudeweg -nu als eendjes achter elkaar- over de leuke, smalle Zoetendijk en door naar de Groene Ree, doordat er wat bruggetjes vernieuwd werden, was het even zoeken, maar weldra liepen we weer op de Lecksedijk en waren we blij dat we restaurant Reeuwijkse Hout al aan de overkant van de plas zagen liggen. Het werd nu toch wel hoog tijd voor koffie en de sanitaire stop. We genoten onderweg nog wel van de vele schitterend bloeiende dotters langs de kades. We zaten even later gezellig met z’n dertienen aan een lange tafel aan de koffie of thee, ook een heerlijke plek om even weer bij te warmen, want het bleef toch wel behoorlijk fris.Het laatste stuk voerde ons dwars door het Reeuwijkse Hout, vlak langs het nieuwe Landal-park en al gauw zagen we onze parkeerplek aan de Oudeweg. De apps op onze mobieltjes gaven wat uiteenlopende kilometrages aan, maar het was toch zéker 15 à 16 kilometers!De volgende wandeldata zijn: 11 mei, 1 juni en 6 juli.

Opgaves weer bij Rian de Zoete-Roosen, via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel.: 0180318173. Denk weer aan een lunchpakket en stevige wandelschoenen. 

Onderstaand nieuw lid heten wij hartelijk welkom en wij stellen haar graag aan u voor:

Mevr. K.P. Cruzado Maestro Zwanendaal 95

De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak

is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

I edere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel: Michel Heinen. U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a.  De koffie staat klaar.

6

Modedag v.d. Klooster

16 april j.l. reisden we met 27 leden naar de fa. v.d. Klooster in Boskoop. Iedereen was er op tijd en kon meteen aan de koffie met gebak.

De daaropvolgende modeshow,

gevolgd door de lunch, was als vanouds weer erg leuk. Veel verschillende outfits werden getoond met een groot gevoel voor humor. Truus, Ans en Annemieke lieten de kleding met plezier zien en voelen. De ene helft van de dames ging na de lunch bingoën en de andere helft ging de winkel in. Na een uur werd er gewisseld van groep. Er is weer veel moois verhuisd naar Nieuwerkerk a/d IJssel. Tot slot kregen we een advocaatje met slagroom en werd de mooie strandtas uitgereikt aan degene die het best geraden had hoeveel garenklossen er in de garenkast zat. En …… deze keer was dat Truus Burger. Iedereen was erg enthousiast dat zij die mooie tas had gewonnen. Moe van het gekakel (het lijkt echt wel een kippenhok hoor, zoveel vrouwen in één ruimte) gingen we tegen drieën richting huis. We hebben erg veel plezier gehad met elkaar en in oktober is er weer de mogelijkheid van het bezoeken van de firma v.d. Klooster.

U hoort er t.z.t. van via de Nieuwsbrief. Truus Burger.

 

Het fietsseizoen is geopend en de eerste tochten zijn gereden.

 

Op vijf april knalden de kurken!!

Bemoedigd door een glas bubbels en toespraken van wethouder Jan Verbeek en Siem van Loon werd de eerste tocht gereden met een paar regendruppels.

Via ‘het Weegje’, Gouda en Waddinxveen kwamen de 24 fietsers allen weer veilig thuis.

Voor de lange tocht op 18 april jl. gingen 21 deelnemers op weg naar Zoeterwoude met prachtig weer. De koffiestop in Moerkapelle was uiteraard bij Jomajole. De eerste kersen aldaar komen al op 15 mei a.s.! Via het nieuwe natuurgebied Bentwoud volgden we boven Zoetermeer de gegraven Noord AA richting Zoeterwoude. Geertje’s Hoeve aldaar werd druk bezocht door vele kinderen met hun ouders voor de lammeren, geiten en varkens. Met de lucht in onze neuzen van deze varkens, hebben we smakelijk ons brood gegeten. Dwars door de uitgestrekte polders door ‘de weipoort’ van Stompwijk, gingen we op de terugweg. Met de  teller op 50 km. waren we om ongeveer 3 uur terug in Nwk. De deelnemers genoten van de mooie tocht.

Volgende tochten voor mei en juni, die u vast al in uw agenda heeft staan :

2 mei. Een trekhaaktocht buiten de regio vanaf 9.30 vertrek: Harmelen, Zegveld, Kockengen.

7 mei Een middagtocht om 13.00 uur: naar Berkenwoude , de Loet en o.a. Ouderkerk a/d IJ.

16 mei een dagtocht vanaf Raadhuisplein om 9.30 naar Gouderak, Stolwijk en Bergambacht.

6 juni rijden we met auto’s naar Maasland en fietsen we een rondje Midden Delftland.

11 juni vanaf 13.00 uur een middag fietsen door het Kralingse bos naar en langs de Rotte.

20 juni 9.30 vanaf het Raadhuisplein fietsen naar Reeuwijk, Driebruggen en Hekendorp.

En voor uw agenda: De Rabo-Sponsor- fietstocht staat gepland voor zaterdag 14 september.

Uitspraak van Albert Einstein, natuurkundige: 

Leven is als fietsen: om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven!!!

                                                                                                    -7-

 

Wanneer ik dit schrijf, zijn wij, HUBA’s, aan de laatste loodjes bezig om de sluitingsdatum van 1 mei 2019 te halen voor onze leden om de ingevulde aangiften Inkomstenbelasting 2018 in te leveren.

Het is dit jaar vrij goed verlopen tot nu toe zonder al te veel problemen.

Hopelijk krijgt u snel de definitieve aanslagen, welke vanaf 1 juni a.s. door de Belastingdienst zullen worden toegezonden.

Heeft u nog vragen of wilt u gebruik maken van onze hulp als HUBA’s, indien iets u niet duidelijk is, schroom niet om contact op te nemen met één van de onderstaande personen : Jan van der Voorden, Zevenhuizen, tel. 0180-632094.

 • Piet v.d. Spek, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-634112,

 • Willy Grönefeld, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-314923 (’s-Avonds tussen 19.- 20.00 uur)

HEEL BIJZONDER.

Het was op het terrein naast boerderij Nooit gedacht bij de oudheidkamer aan de ’s-Gravenweg. We stonden in een kring op de laatste wandelaars van die dinsdagmiddag te wachten. Opeens zei een van de wandelaarsters:” Kijk nou, wij zijn in de minderheid. Er zijn meer mannen dan vrouwen.” Jammer voor de mannen, op het laatste moment kwamen er een paar wandelaarsters bij.Voor Jan is het ook heel fijn, dat er zoveel mannen mee wandelen met Door De Weeks Wandelen. Want toen Jan voor de eerste keer, een paar maanden geleden, meewandelde was hij de enige man. Hij keek zeer wantrouwend na de opmerking, dat er echt ook mannen meewandelen. Het bijzondere is: de mannen zijn trouw, ze kletsen onderweg zeker zoveel als de vrouwen, ze brengen humor en sfeer in de groep. Dus mannen, meewandelen en misschien komen de vrouwen dan echt in de minderheid!

Door De Weeks Wandelen. Elke dinsdagmiddag om 13.15 uur. Omdat we elke dinsdag ergens anders starten krijgen de deelnemers een mail. Voor uw eerste wandeling kunt u Ans de Koning 0180 314285 bellen of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. mailen ( ook vrouwen zijn welkom, hoor!

Verslag Themamiddag woensdag 10 april 2019

Deze middag werden we door Bram de Ronde uit Woudenberg begeleid:  “Op weg naar Pasen”.

De reis begon in het Paradijs waar God sprak: “laat ons mensen maken”.

Hij rustte op de zevende dag, niet omdat God moe was maar Hij keek met voldoening naar Zijn werk.

Helaas ging het door de zondeval goed mis maar in grote lijnen via heel gewone mensen die met vallen en opstaan in God bleven geloven, werd onze Verlosser geboren. Maar ook toen ging het weer fout en werd Jezus door ons mensen gekruisigd. Gelukkig bleek God sterker dan de dood en kon Jezus uit de dood opstaan en werd door velen gezien, die daardoor tot het geloof gekomen zijn. Zo mochten wij ook met blijdschap de Opstanding met Pasen tegemoet zien.

 

                                                                                                                                           -8-

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter Siem van Loon Alb. v.’t Hartweg 9 2913LE 0180-313506

2e Voorzitter Hea Snoek Troelstrastraat 46 0182-372643*

Alg. Bestuur/ Lief & Leed Moordrecht 2841CP

Secretaris Truus Burger Boslaan 22 2912PA 0180 316725*

Penningmeester Piet v.d. Spek Middenmolensing.28 2912PK 0180 634112

2e Penningmeester Willy Grönefeld Kleine Vinkstraat 14 2912AG 0180 314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie Nel Oudijk Pr. Beatrixstraat 14 2911AL 0180 315839

Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief Thea van Vliet-Nell Westringdijk 28 2913LK 0180 313174

Medewerkers

Administratie Computercursussen Willy Grönefeld Kleine Vinkstraat 14 2912AG 0180 314923

Ledenadministratie / Distributie bladen Nelie Ligchaam Italiaanse zoom 6 2912GH 0180 314535**

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, voor 1 december.

*ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekening : NL47 RABO 0396 2092 89  t.n.v. PCOB.

Volgende magazine verschijnt dinsdag28 mei u ontvangt dan geen Nieuwsbrief.

Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; voor 19 juni 2019 redactie adres: Westringdijk 28

2913 LK Nieuwerkerk a.d. IJ. Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO- PCOB magazine en de nieuwsbrief verschijnen 29 Juni 2019

Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters : Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:

Datum: Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50 Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaansezoom 6 2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?

Protestants Christelijke Ouderen Bond Perspectief voor senioren

NIEUWSBRIEF www.pcob-nieuwerkerk.nl

April 2019 afdeling ZUIDPLAS

Waarom?

1 Hoe kan dat, God, dat Gij Uw eigen Zoon verliet

  Terwijl Gij over duivel, hel en dood gebiedt?

  Waarom blijft nu de hemel doof en stom?

  Waarom? 2 Hoe is het mogelijk, dat nu Uw eigen Kind

De weg naar Uw erbarmen en troost niet vindt?

Waarom ziet Hij slechts moordenaars rondom?

Waarom?

2 Hoe is het mogelijk, dat nu Uw eigen Kind

De weg naar Uw erbarmen en troost niet vindt?

Waarom ziet Hij slechts moordenaars rondom?

Waarom?

3 Waarom moet Hij dit dragen om de schuld

  der hele wereld, totdat alles is vervuld?

  Waarom zwijgt Gij nu in Uw heiligdom?

  Waarom?

4 En waarom, als Uw Zoon de straf gedragen heeft

Heerst er nog zoveel pijn en angst bij al wat leeft

Het duurt zo lang voordat Gij zegt: ” Ik kom”

Waarom?

We kennen allemaal wel de grote vragen Waarom? Waarom zoveel lijden en ziekte? Waarom worden mensen die in het Koninkrijk werken soms zomaar gedood? Waarom gebeuren er zoveel vreselijke dingen? Dan hoor je soms wel de vraag: Is God er nog wel? Dan komt die vraag toch soms bij je op?.

De wereld wacht al zolang, maar is niet in verwachting van Uw komst! Waarom?

De vraag is niet verwonderlijk, ook onze Heiland kende de vraag.

We zijn nu in de 40 dagen tijd. En in de lijdens tijd staan we stil bij het lijden van Jezus, onze Heiland.

In Mattheüs 27 lezen we “Eli, Eli, Lema sabachtani”, Mijn God mijn God ‘waarom’ hebt U mij verlaten? Ook Psalm 22 begint al met die vraag, maar vs. 25 eindigt dan met “maar hoort Zijn hulpgeroep”. God hoort, ondanks die Godverlatenheid spreekt er wel vertrouwen uit Ik zal er zijn.

Maar, na Goede vrijdag, komt Pasen! Christus is de opgestane, Hij heeft het voor het zeggen in het leven van de gelovigen. Met Christus gestorven aan de zonde, en opgestaan uit de dood tot een ‘nieuw leven’.

Dan zijn de ‘waarom’ vragen niet weg, zeker niet, maar, dank God voor de Paasmorgen,

Jezus Leeft en ik met Hem, Dood waar is Uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij straks tot leven. Opdat ik Zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw. Ik wens U gezegende Paasdagen.

Uw voorzitter.

 

-2-

Themamiddag woensdag 10 april

Vanaf 14.00 uur is iedereen weer hartelijk welkom voor de koffie of thee.

Om 14.30 zal de voorzitter de middag officieel openen.

Onze gastspreker is de heer Bram de Ronde uit Woudenberg. In deze lijdensweken presenteert hij “Op weg naar Pasen”.

Wat veel mensen in de eerste instantie niet beseffen is, dat het wonder van Pasen haar oorsprong in het Paradijs heeft.

Vanuit de volmaakte schepping valt de mens via de hoogmoed in de zondeval van de duivel.

Gelijk zien we dan de moederbelofte: de Messias die de kop vermorzelt, dat is de toekomstige overwinning op de dood van Pasen.

Via de lijn van de geslachten via Noach, Abraham, Egypte, de uittocht naar David;

door de ballingschap komen we uiteindelijk bij Bethlehem en de geboorte van de ‘Beloofde’.

We volgen Zijn levensweg uiteindelijk via Gethsemane en Golgotha en zien op de Paasmorgen Zijn overwinning!!

Tijdens de pauze gaat de koffiebus rond voor uw bijdrage ad. € 2.50 per persoon.

Nodig gerust anderen niet-leden uit voor de middag, iedereen is welkom. Afsluiting rond. 16.30 uur.

 

  Spellenmiddag : dinsdag 30 april , van 14.00-16.30 uur

De grote zaal van het Herv. Kerk. Centrum heeft ruimte genoeg voor nog minstens 3 tafels

en iedereen die b.v. ook eens trio Minos wil spelen, een joule schijf wil gooien of een kaartje leggen is hartelijk welkom.

Bij voldoende belangstelling kunt u het geheugen trainen bij het boodschappenspel.

Er wordt veel gelachen en een goed humeur meebrengen verhoogt de gezelligheid.

Er is een ontspannen sfeer waar niets hoeft, veel mogelijk is en vragen vrij staat.

Kosten € 2.50, dat is inclusief koffie of thee +, exclusief drankje van het ‘borreluurtje’.

 

Schaken en Dammen

Hebt u de ook zo genoten van de eerste lentedagen, die zich eind februari - weliswaar uitzonderlijk vroeg - aandienden ?

Voor mij waren ze na de winterse periode heel welkom.

Heerlijk om me even te laten koesteren door de zonnestralen en mijn toch wel wat verbleekte gelaat wat op te fleuren.

Bij wijze van spreken maakte ik een vreugdesprongetje.

En over sprongetjes gesproken. Als je er even over nadenkt, zijn er in onze taal heel wat uitspraken, die ermee te maken. Zoals ‘een sprong in het duister’ wat zoals ongetwijfeld weet, staat voor iets doen waar je de gevolgen eigenlijk niet van kunt overzien. En wat denkt u van ‘een grote sprong maken’ ? Anders gezegd: het in korte tijd behoorlijke vooruitgang boeken.

U voelt het al aankomen. Deze gedachten sprongen leiden mij als het ware vanzelf naar de in de schaaksport alom bekende en tegelijkertijd ook zo lastig te bestrijden ‘paardensprong’.

B ij deze sprong van het schaakstuk ‘paard’ kiest de speler er voor om het paard twee zetten vooruit te zetten en een opzij of ....... één zet vooruit en twee zetten opzij. De uiteindelijke keuze is uiteraard afhankelijk van spelverloop.

U ziet dat niet alleen ‘een kat in het nauw rare sprongen kan maken’, maar dat het schaakstuk ‘paard’ er ook wat van kent.

Maak zelf ook eens een ‘sprongetje’ en haak aan bij ons gezellige schaak- en damclubje.

U bent daarvoor van harte uitgenodigd op de maandagmiddagen 1 april, 15 april en

29 april en in de maand mei op 13 en 27 mei 2019.

De staldeur van Boerderij Nooitgedacht staat vanaf 13:30/h voor u open.

Rond de klok van 16:00/h gaan we weer op huis aan.

De eigen bijdrage is € 3,00 per keer inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers.

Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek,

Tel. 06 - 474 06 764 of Carel Heine, telefoonnummer 0180 - 314 957.

 

-3-

Inschrijvingen voor de bootreis 26 juni

Nog niet eens iedereen had de nieuwsbrief van maart ontvangen of de aanmeldingen stroomden binnen.

Bij het inleveren van de kopij zijn er nog vier plaatsen voor de PCOB-leden met de korting. Na die vier plaatsen leg ik een reservelijstje aan.

Dat kan kansrijk zijn als de andere meevarende verenigingen plaatsen teruggeven. Dat gebeurde ook vorig jaar.

Dus toch…. twijfel niet te lang!

Wilt u ook even checken of uw betaling is overgemaakt?

Kijk dan ook meteen of uw contributie voor de PCOB voor 2019 al is betaald.

Dat scheelt weer voor de penningmeesters en die hebben het deze maanden al zo druk met hun vrijwilligerswerk als uw medewerking HUBA.

Dank daarvoor, ook namens Piet en Willy.

Ook meevaren??? Bel snel Nel : 0180 315839.

Winkelen bij Aad en Marijke met 10% korting:

Maandagmiddag 15 april 13.00- 17.00.

Nu nog vòòr Pasen is de winkelmiddag in Moordrecht!! Als je kijkt naar de etalages in Moordrecht, word je vrolijk. Veel rood, wit en blauw in streepjes of bloemetjes , veel vrolijke fantasierijke prints. Kobalt blauw, zacht blauw en geel in vele kleurvarianten zijn nieuw dit jaar. Met de klassieke stijlvolle mode van vertrouwde merken zijn combinaties met uw huidige garderobe vrijwel altijd mogelijk. De collectie is zeer creatief ingekocht en geselecteerd op kwaliteit , modieus en trendy. Keuze genoeg, veel jurkjes, shirts, polo’s, linnen bloesjes en vestjes van soepele prettig draagbare stoffen. U krijgt gegarandeerd weer deskundig advies. De heren zijn welkom om te keuren en natuurlijk voor de traktatie bij de koffie of thee die altijd speciaal wordt gebakken voor deze PCOB-koop-middag. Ook uw buurvrouw , zus of vriendin mogen van uw 10% voordeel op deze middag profiteren. Nodig hen dus ook uit. Gratis parkeren, zelfs voor de deur.

 

                                                                          -4-

 U kunt nog deelnemen aan een computercursus!!

E r zijn nog plaatsen vrij voor de cursussen: Fotobewerking op Tablet (2 lessen).

Data: woensdagmorgen 09.30-12.00 uur: 1 en 8 mei 2019. (eigen tablet meenemen!).

Excel, handig hulpmiddel!! (4 lessen).

Data: vrijdagmorgen 09,30-12.00 uur: 29 maart-19 april 2019

U kunt hiervoor contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:

- Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Gerth Westmaas, 0180-31 48 39 (tussen 19.00 - 20.00 uur), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voor de meest actuele informatie over cursusdata e.d. : www.pcob-nieuwerkerk.nl

De Muzieksleutel

Het is 20 jaar geleden dat het programma de Muzieksleutel voor het eerst werd uitgezonden, om precies te zijn 1 april 1999.

Door de jaren heen hebben de medewerkers veel positieve reacties ontvangen. Er is door de luisteraars regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een lied aan te vragen voor familie of bekenden. Dat kon zijn in zorgelijke of verdrietige omstandigheden, maar ook bij een blijde gebeurtenis.

We zijn ervan overtuigd dat de Muzieksleutel vanaf de eerste uitzending voor velen een bemoedigend programma is.

Echter, het huidige bestuur van Omroep Zuidplas is van mening, dat de programmering aangepast moet worden en dat onder andere de Muzieksleutel niet meer past in de nieuwe programmering en daarom sinds 1 maart jl. niet meer uitgezonden wordt.

Dat wil zeggen dat alleen al van ons programma 9 gemotiveerde medewerkers, waaronder ook jongeren, geen deel meer uitmaken van Omroep Zuidplas.

Als het gaat om diversiteit met betrekking tot het aanbod van programma’s, zien wij geen reden waarom de Muzieksleutel daar niet bij hoort.

Het is daarom dat wij van harte hopen dat het bestuur van Omroep Zuidplas hun besluit wil herzien, zodat wij ook in de toekomst, als medewerkers van de Muzieksleutel, voor u weer iedere week een programma kunnen samenstellen en presenteren.

Een vriendelijke groet mede namens alle medewerkers,

Harry Boersma.

Vervolg :

Wij hebben als bestuur besloten op 5 maart een brief, ook namens de PCOB leden, te sturen naar de verantwoordelijke wethouder.

Dit signaal werd zeer serieus opgevat en Siem van Loon en Nel Oudijk zijn 18 maart met de wethouder en beleidsmedewerker in gesprek geweest. De situatie is nu zo dat in goed overleg met alle betrokkenen zal worden geprobeerd het tij te keren. We blijven ons hiervoor vol inzetten.

Als PCOB hebben we al vanaf het begin van de Muzieksleutel een binding met het programma. De jarigen werden wekelijks met een mooi lied gefeliciteerd en vele leden genoten ervan.

Het programma werd, net als onze verenigingsactiviteiten, geheel door vrijwilligers verzorgd. En die vrijwillige medewerkers hebben dus ook de PCOB aan hun zij.

 

-5-

MODEDAG V.D. KLOOSTER IN BOSKOOP OP 16 APRIL A.S.

Even een berichtje voor de deelnemers aan de Modedag op dinsdag 16 april a.s. :

We verzamelen om 9.30 uur tegenover de Meander aan de Boslaan. We vertrekken uiterlijk om 9.45 uur naar Boskoop. De 5 euro mag u aan mij betalen voor vertrek en de afrekening met de chauffeur dient u onderling te regelen. We hopen weer op een gezellige dag met z’n allen. Tot de 16e april!

Truus Burger.

 

 Wanneer ik dit schrijf zijn wij, HUBA’s, al weer volop op pad om voor u de aangiften Inkomstenbelasting 2018 in te vullen, na te kijken en in te dienen. Er zijn op dit moment geen verdere strubbelingen geconstateerd. Alles verloopt redelijk vlotjes Wij verwachten, dat de meeste personen na 1 juli 2018 de definitieve aanslagen kunnen verwachten. Soms krijg ik de vraag :”Waarom moet ik nou aangifte doen? De belastingdienst weet alles al van mij en ik hoef nooit iets bij te betalen.” Mijn antwoord daarop is, dat naast de controle door de Belastingdienst van de ingediende aangifte er aan de hand van diezelfde aangifte ook uw definitieve uitkering wordt berekend voor de huur- en eventuele zorgtoeslag.

Heeft u een afspraak met één van onderstaande personen voor de hulp bij het invullen van het aangiftebiljet, zorg dan, dat u de papieren bij de hand hebt, zoals de jaaroverzichten van Sociale Verzekeringsbank en uw aanvullende pensioenen, de jaaroverzichten van uw bankrekening, maar ook eventuele bezoeken aan specialisten, ziekenhuizen en dergelijke, dieetvoorschriften, giften via de bank aan goede doelen zijn nog wel degelijk interessant om nader te bekijken en eventueel af te trekken van uw belastbaar inkomen.

Wilt u gebruik maken van onze hulp als HUBA’s dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen : Jan van der Voorden, Zevenhuizen, tel. 0180-632094.

 • Piet v.d. Spek, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-634112,

 • Willy Grönefeld, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-314923 (’s-Avonds tussen 19.00 – 20.00 uur)

-6-

Verslag themamiddag woensdag 20 maart 2019

Deze middag stond in het teken van “WIJS MET MEDICIJNEN

Apotheker Hayel Köse

van apotheek Zevenhuizen/Moerkapelle hield een leerzame presentatie over het juiste gebruik van medicijnen.

Haar items waren: Ouderen kunnen anders reageren op medicijnen. Medicijngebruik is maatwerk. Verschillende medicijnen kunnen een wisselwerking met elkaar hebben. Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben en heel belangrijk: Het juiste medicijngebruik.

Heeft U vragen over uw medicijnen?

Neem dan contact op met uw huisarts of apotheker.

Na afloop kregen we het boekje mee: WIJS MET MEDICIJNEN

waarin op vele vragen een antwoord gegeven wordt.

Was U niet aanwezig? Vraag er om in uw eigen apotheek.

Het is een echte aanrader.

Er zijn nog ± 20 boekjes bij Nel Oudijk op voorraad.

En te bestellen bij BOL.com ad € 6.95 per stuk.

Een achtjarige schrijft :

Een Oma:

Een oma is een mevrouw die zelf geen kinderen heeft. Ze houdt veel van kinderen van anderen.

Een opa is een man-oma. Hij gaat met jongens wandelen en ze praten over voetballen. Oma’s hoeven niets te doen, alleen er te zijn. Ze zijn zo oud, dat ze niet hard kunnen rennen of wilde spelletjes doen. Je moet nooit tegen ze zeggen: schiet op! Soms zijn ze dik, maar niet te dik om de schoenen van de kinderen vast te maken. Ze dragen een bril en raar ondergoed en kunnen soms hun tanden uit hun mond nemen. Ze heeft hele kleine snoepjes van de dokter zegt ze, daarom krijg ik ze niet. Oma’s hoeven niet knap te zijn, ze moeten alleen antwoord kunnen geven op vragen, zoals: waarom hebben honden een hekel aan katten, en zo. Ze praten niet kinderachtig tegen je zoals alle andere mensen die op bezoek komen. Ze slaan geen stukken over als ze voorlezen en ze vinden het niet erg om telkens hetzelfde te moeten voorlezen. Iedereen zou een oma moeten hebben, want oma’s zijn de enige grote mensen die tijd hebben!

Dit stuurde een PCOB lid naar de redactie.

                                                                     Ze heeft het (inmiddels vergeelde papiertje) op haar prikbord hangen.

En zo’n kereltje zei tegen zijn moeder toen de PCOB-fietsclub langsfietste :

kijk mam, daar gaan elektrische oma’s”.

 

De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak

is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel: Michel Heinen. U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar.

Onderstaand nieuwe leden heten wij hartelijk welkom en wij stellen hen graag aan u voor:

Mevr. N. Snoeij J.A. Beijerinkstraat 8

Mevr. J.J. Kortlever-de Jong, Boslaan 18

7-

Het fietsseizoen gaat weer van start.

Onder de noemer : Zuidplas in Beweging staan deze zomer 19 mooie fietstochten op het programma.

D insdagmiddag 2 april om 13.00 uur vanaf het Raadhuisplein zal het fluitsignaal voor vertrek op de eerste middag dit jaar weer klinken. We [wie is nog even een verrassing] zullen de kurken laten knallen en met de bubbels de glazen vullen. De route gaat naar Moordrecht en ’t Weegje en Gouda.

Henk en Aad ,onze ervaren fiets coaches rijden voorop en fietsen in een rustig recreatief tempo. We fietsen met veiligheidshesjes die voor nieuwkomers in bruikleen beschikbaar zijn. Meedoen kost niets, aanmelden is niet nodig. Donderdag 18 april kunnen fietsliefhebbers meedoen met een dagtocht. Vertrek om 9.30 uur, ook

vanaf het Raadhuisplein, naar Moerkapelle, Benthuizen en Zoeterwoude. Lunchpakket meenemen. Nog even een berichtje over het fiets route overzicht in de nieuwsbrief van maart j.l.

De laatste dagtocht naar Zoetermeer, fietsen we niet 12 september maar 26 september.

 

- 8 -

Bestuurssamenstelling


Voorzitter:         

Siem van Loon                              Alb. v.’t Hartweg 9       2913LE                      0180-313506

2e Voorzitter & Lief en Leed:

Hea Snoek                                   Troelstrastraat 46,        2841CP Moordrecht   0182-372643*

Secretaris:

Truus Burger                               Boslaan 22                    2912PA                        0180 316725*

Penningmeester:

Piet v.d. Spek                              Middenmolensing.28     2912PK                        0180 634112

2e Penningmeester:

Willy Grönefeld                           Kleine Vinkstraat 14       2912AG                        0180 314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie:

Nel Oudijk                                  Pr. Beatrixstraat 14         2911AL                         0180 315839

Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief:

Thea van Vliet-Nell                   Westringdijk 28                2913LK                         0180 313174

Medewerkers

Administratie Computercursussen:

Willy Grönefeld                           Kleine Vinkstraat 14   2912AG                           0180 314923

Ledenadministratie / Distributie bladen:

Nelie Ligchaam                          Italiaanse zoom 6        2912GH                          0180 314535**

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, voor 1 december.

*ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rabobank nr. NL47 RABO 0396 2092 89 t.n.v. PCOB, Nieuwerkerk a.d. IJssel

Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; voor 24 april 2019 redactie adres: Westringdijk 28

2913 LK Nieuwerkerk a.d. IJ. Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO- PCOB magazine en de nieuwsbrief verschijnen 30 april 2019

Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten

 

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters : Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:

Datum: Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50 Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaansezoom 6 2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?

 

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond Perspectief voor senioren

 

NIEUWSBRIEF                             www.pcob-nieuwerkerk.nl

MAART 2019 afdeling ZUIDPLAS

Als ik dit schrijf hebben we onze ALV inmiddels gehad. Het betekent: Algemene Leden Vergadering. Een vergadering die in vergelijking met onze andere ledenmiddagen wat minder in de belangstelling stond. Kennelijk wordt het wat minder van belang geacht, maar is dat ook zo? Het is inderdaad een formele agenda, maar wel waar het bestuur U de jaarverslagen aanbiedt, en waar U natuurlijk wat van mag vinden

De vraag kan gesteld worden, wat vindt U naar aanleiding van de verslagen van het functioneren? Ook het jaarverslag van de penningmeester, hoe reilt en zeilt de vereniging in financieel opzicht, is het bestuur wel zuinig genoeg? Een officieel moment is ook altijd het verslag van de kascontrole commissie. En wat bleek, zij waren lovend over het werk van de penningmeester, want het is heel wat werk, prachtig toch. Dit wordt dus op de ALV besproken, toch zeker niet onbelangrijk!. Een ander punt van aandacht is: de bestuursverkiezing, ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt, U er op te wijzen dat het bestuur kwetsbaar is. Aftredende bestuursleden die niet herkiesbaar zijn, die bij compensatie weer worden benoemd, in feite een ongezonde situatie, overigens zijn we natuurlijk blij dat zij het werk weer doen. Voor een vrij grote vereniging een kwetsbare situatie, ook is er nog steeds een vacature kijkt U maar in de jaargids 2019.

Het bestuur is blij met de goed verzorgde jaargids, en naar ik hoop bent u er ook blij mee, er staat heel veel informatie in, het jaarprogramma met de thema middagen, al met al ziet het er weer goed uit! Wat ook elk jaar weer aan de orde komt, is het indrukwekkende moment van wat ik maar zal noemen,

" In Memoriam". 27 namen van hen die ons zijn voorgegaan, die ons bekend waren.

Het lichaam, dat zijn kracht verloren had, Mag nu gaan rusten, tot de HEER zal komen

Die hem zal brengen in de eeuw ’gen stad Waar al Gods kinderen in vrede wonen.

We denken aan hen die achter bleven, en wensen hen vrede toe.

Tijdens het, In Memoriam hebben we ook onze ex 2de voorzitter Jan Bakker de gelegenheid gegeven om een gedicht voor te lezen, omdat zijn vrouw, Jacky vrij plotseling is overleden, titel van het gedicht is:

"Huil niet om mij " Naar aanleiding hiervan kreeg ik het verzoek of het mogelijk was om dat gedicht in de nieuwsbrief op te nemen, na overleg met Jan is hier het gedicht:

Huil niet om mij, ik heb mijn doel bereikt,

Waar kan een gelovig mens tenslotte beter zijn en veiliger geborgen, dan in die eeuwigheid

van vrede, liefde, God? Huil niet om mij, mijn lijden is ten einde.

Voor mij geen zorgen meer, geen angst en nooit meer pijn.

Wil niet verdrietig zijn zoals soms mensen doen die weten van verlies. maar vreemd zijn aan ’t gewin.

Huil niet om mij, ik kreeg wat ik verlangde: de vrede, die uit God is is mijn deel.

Laat dat ’n troost zijn voor die achterblijven.

Er komt een uur, waarop we allen verenigd zijn in God, de God die Liefde is.

Uw voorzitter

                                                                                                 -2-

Themamiddag , woensdag 20 maart

U bent weer welkom vanaf 14.00 uur voor de koffie en thee. Bij deze doe ik een oproep aan u om een plaatsje vrij te houden voor iemand anders. Nieuwe gasten voelen zich niet welkom als u opmerkt dat ‘iedereen een vaste plaats heeft’. En u spreekt ook weer eens een ander. Nodig gerust uw buurvrouw of bekende uit, vele senioren zullen geïnteresseerd zijn in het thema van deze middag.

Apotheker Hayel Kôse, van apotheek Zevenhuizen / Moerkapelle presenteert :

‘Wijs met Medicijnen’. U krijgt tips voor goed en veilig medicijn gebruik. Tevens zijn boekjes ‘Wijs met medicijnen’[2de druk 2018], opgesteld door de KNMP en KBO/PCOB, beschikbaar. Natuurlijk kunt u ook praktische vragen stellen. U mag deze ook vooraf inleveren als u dat liever wilt. Strikt individuele medicijnvragen stelt u natuurlijk in uw eigen apotheek. We hopen deze middag weer wat ‘wijzer’ te worden. In de pauze gaat de koffiebus weer rond, voor 2 consumpties met koek is de prijs: € 2.50. De toegang blijft zoals u gewend bent :

Vrij ook voor niet-PCOB leden !!!

NB U kunt in het HKC ook stemmen die middag, ook als u uit Moordrecht of Zevenhuizen komt.

Wel uw stempas en identificatie meebrengen natuurlijk.

 

Spel- & contactmiddag :

dinsdag 26 maart. van 14.00- 16.30 uur in het H.K.C. ; J.A. Beyerinkstr. 53.

Deze middag valt nog altijd onder het thema van Welzijn Zuidplas : ‘Zuidplas verbindt’. Dit thema staat voor de strijd tegen eenzaamheid. Bij onderzoek is aangetoond dat meer dan 20% van bewoners van onze gemeente zich dikwijls eenzaam voelt. Op de spelmiddagen wordt er volop gelachen en de conversaties zijn divers. Er worden verbindingen gemaakt, spelmaatjes gevonden. Vele spellen zijn beschikbaar, triominos en rummikub ,scrabbel, sjoelen en kaarten zijn favorieten. Vragen over de PCOB- vereniging worden besproken in gemoedelijke sfeer. U kunt zich ook aanmelden voor de vaartocht van 26 juni, als er nog plaats is.

Kosten € 2.50 = inclusief 2x koffie/thee. Het borrelrondje met een sapje of drankje is voor eigen rekening. Nodig nu dus ook eens iemand uit waarvan u denkt dat hij/zij eenzaam is of voelt.

Doe mee met ’Zuidplas Verbindt!’ Hartelijk welkom iedereen.

 

 SCHAKEN EN DAMMEN

‘Ik heb nu geen tijd.’ ‘Ik heb het hartstikke druk’. ‘Nee, nu even niet joh, m’n agenda is bomvol.’ ‘Pff, ik heb het afgelopen week zo druk gehad, dat ik nergens zin in heb.’

Zomaar wat zinnetjes, die u vast wel eens van deze of gene hebt gehoord. Afgelopen weken werd er in de kranten en op de televisie flink wat aandacht geschonken aan het verschijnsel burn-out. Vroeger noemden wij dit overwerkt of overspannen, maar modern time nietwaar. Vooral jongeren lopen volgens de media het risico om tegen een burn-out aan te lopen.

Het intensieve gebruik van sociale media, drukte op het werk of studiestress maakt, dat de jeugd teveel ‘ballen tegelijk in de lucht’ moet houden. Daardoor raken ze langzaam maar zeker en bijna ongemerkt uitgeblust met als gevolg dat ze uiteindelijk voor langere tijd afscheid van het arbeidsproces of hun studie moeten nemen.

Jammer, want ik begrijp dat een burn-out geen sinecure is.Tegen deze achtergrond eigenlijk best wel jammer, dat onze jongeren niet in de gelegenheid zijn om bij ons schaak- en damclubje aan te haken. Ze zouden er wat afstand kunnen nemen van druk en stress.

U bent overigens van harte welkom om op de maandagmiddagen 4 en 18 maart +

1 , 15 en 29 april 2019 in gezellige en ontspannen sfeer uw partijtje mee te spelen.

De staldeur van Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s-Gravenweg 6 staat vanaf 13:30/h

uitnodigend voor u open. Rond de klok van 16:00/h gaan we weer richting huis.

De eigen bijdrage is € 3,00 per keer inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers.

U wilt eerst nog iets meer weten? Bel dan op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek, telefoonnummer 0180 - 318 967 of Carel Heine, telefoonnummer 0180 - 314 957.

 

                                                   -3-

BERICHT VOOR DE SAUERLANDGANGERS

Hallo vakantiegangers,

Wat gaat de tijd snel. De vakantie komt met rasse schreden dichterbij. Wij willen U dan ook vriendelijk verzoeken het restantbedrag van 285,-- euro p.p. (voor zover nog niet betaald) vóór 1 april a.s. over te maken op rekening NL47RABO0396209289 t.n.v. PCOB Nieuwerkerk, onder vermelding van "Sauerlandreis". Krijgt u er al zin in? Wij wel! Willy Grönefeld en Truus Burger.

De bootreis, luxe cruise dd woensdag 26 juni 2019

 

Wegens succes en op veler verzoek, voor derde keer geprolongeerd. hier het verdere voortvarende nieuws over de bootreis, weer met het partyschip ‘Marlina’. We vertrekken weer vanaf het Vuykterrein, Vuykpark 1 te Capelle a/d IJssel. Welkom vanaf 9.00 uur , ontvangst en inchecken. De afvaart is 10.00 uur. Verwachte terugkomst ± 17.30.het schip ‘Marlina’ is rolstoel toegankelijk en de bemensing biedt uitstekende ondersteuning voor ieder die het nodig heeft. Met de lift kunt u naar het bovendek. Alle heerlijkheden, 2x koffie/thee met gebak, uitgebreide koffietafel met soepje vooraf, een ijsdessert uitgeserveerd, ’s middags 1x koffie/thee en 2 consumptiemunten voor iedereen.

De vaarroute gaat nu rond het eiland van Dordrecht. Vanaf Capelle varen we via de Hollandse IJssel, Nieuwe Maas, Kinderdijk, de Noord, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Beneden Merwede, Sliedrecht, richting Gorkum, Werkendam, Nieuwe Merwede, Kop v.h. Land, Hollands Diep, Moerdijk Bruggen, Dordtse Kil, Oude Maas en via de Noord terug naar Capelle. De vaarroute is een half uur langer dan vorig jaar…. en daardoor ietsje duurder.

Prijs voor PCOB-leden € 50.- en voor niet leden € 65.- Capelle organiseert het dit jaar en behalve onze vereniging zijn ook de KBO van Nieuwerkerk en Capelle en de PCOB Krimpen a/d IJssel , uitgenodigd mee te varen; hierbij betaalt elke vereniging voor eigen leden.

Wederom zal ik proberen het vervoer te coördineren. Bij aanmelding neem ik contact met u daarover op.

We gaan ervan uit dat alle meerijders, of het de UitBusPlus betreft of met andere chauffeur die meevaart, altijd € 5.- betaalt. Vanaf verschijnen van de nieuwsbrief start de aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nel Oudijk: telefoon 0180 315839. Het banknummer voor betaling staat achterop uw nieuwsbrief.

MODEDAG BIJ V.D. KLOOSTER IN BOSKOOP

 

Op dinsdag 16 april a.s. kunnen we weer samen met de KBO naar Boskoop. U kunt zich nu al opgeven bij Truus Burger. De kosten zullen weer 5 euro bedragen voor de lunch en de koffie. Het advocaatje zal ook weer niet ontbreken. Het belooft weer een gezellige dag te worden. Vertrek om half 10 en terugkomst om plusminus 4 uur. Heeft u zin om mee te gaan geeft u zich dan wel vast op want er moeten voldoende deelnemers zijn om de dag door te kunnen laten gaan.

Truus Burger, 01803 16725 / 0653305366

                                                                                -4-

 

 

Nog plaatsen vrij voor cursussen Leercentrum

Er zijn nog verschillende plaatsen vrij voor de komende cursusperiode. Voor WINDOWS 10- EXTRA (6 lessen). Data: dinsdagmorgen 19 maart-23 april van 09.30-12.00 uur. Nieuw! iPad opfriscursus (4 lessen). Data: woensdagmorgen 09.30-12.00 uur: 6 maart-27 maart. (eigen tablet meenemen!). Fotobewerking op Tablet (2 lessen). Data: woensdagmorgen 09.30-12.00 uur: 1 en 8 mei 2019. (eigen tablet meenemen!). Excel, handig hulpmiddel!! (4 lessen). Data: vrijdagmorgen 09,30-12.00 uur: 29 maart-19 april 2019

Dus belangstellenden, die zich nog op willen geven voor een cursus of workshop, kunnen contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:

- Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Gerth Westmaas, 0180-31 48 39 (tussen 19.00 - 20.00 uur), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voor de meest actuele informatie over cursusdata e.d. : www.pcob-nieuwerkerk.nl

BRAVO! Winterwandeling op 16 februari 2019

Een groot aantal P.C.O.B.ers was present op de jaarlijkse BRAVO! Winterwandeling. We werden ontvangen in Lake 7, welkom geheten door het team van de Sportstichting Zuidplas en enthousiast toegesproken door wethouder Jan Verbeek. Vervolgens kon er gekozen worden uit wandelingen van 4, 7 en 10 km. De meesten van ons kozen voor de 10 km; de route voerde ons rondom de plas en een stuk door de Eendrachtspolder en langs de roeibaan. We hadden schitterend weer, het was heerlijk om te wandelen. Na afloop was er een kop soep en tevreden togen we weer op huis aan.

 

 

 

WANDELEN MET DE P.C.O.B. op 23 februari 2019

 Alweer schitterend wandelweer, nog wel wat koud, maar dat werd in de loop van de dag véél beter. We parkeerden de auto's in Krimpen aan de Lek en liepen naar de pont. Eenmaal aan de overkant liepen we vlak langs de rivier in de richting van Alblasserdam, heerlijk met de zon in ons gezicht en een prachtig uitzicht over het water. We vonden een terrasje buiten in de zon voor onze eerste stop en vervolgden onze weg daarna door de oude en pittoreske straatjes van Alblasserdam; via de Kerkstraat zochten we onze weg naar de Kortlandsche kade. Weldra kwamen de molens van Kinderdijk in zicht en wandelden we langs de molens in de richting van de Lekdijk. Bij banketbakkerij Stam hebben we heerlijk genoten van de jaarlijkse traktatie van de P.C.O.B. van koffie met overheerlijk gebak. Dat smaakte en dank daarvoor! Nog een klein stukje en we stonden weer bij de pont, met 12 km 'in de benen' was het weer een heerlijke en gezonde bezigheid geweest. De volgende wandeldata zijn: 6 april, 11 mei en 15 juni. Startplek en -tijd, als altijd: parkeerplaats achter de Saffier, 10 uur.

Denk aan goede wandelschoenen en een lunchpakket.

Opgaves: Rian de Zoete-Roosen, via tel.: 0180318173 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

                                                        -5-

HEALTHCLUB SPORTIV, DOORTOCHT 13, NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL.

Al weer een dik halfjaar bezoek ik vanwege mijn gezondheid 2 maal per week de locatie van deze bovenvermelde gezondheidsclub.

Natuurlijk ben ik daar niet aan het trainen om kampioen te worden in een of andere sport. Wel kan ik jullie vertellen, dat mijn conditie aardig aan het bijkomen is en ik nu een wandelingetje in het Kralingse Bos of iets dergelijks kan volhouden zonder gebruik te moeten maken van één van de vele bankjes.

Nu zag ik aangeplakt, dat bij deze club er een mogelijkheid voor senioren is om op vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur eens langs te komen voor een gratis proefles.

Natuurlijk kan ik u niet overhalen hierover na te gaan denken, maar gezien mijn ervaringen (zie hierboven), is het zeker het overwegen waard.

Willy Grönefeld.

 

 

Het is zo ver.

Vanaf 1 maart 2019 mogen we weer de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting 2018 controleren, corrigeren, aanvullende gegevens invullen en digitaal verzenden.

Van lieverlee komen de brieven binnen bij u met de toegekende machtigingscode, waardoor wij als HUBA`s voor u de aangifte mogen verzorgen. Wij vragen u daarom, zodra u de brief van de belastingdienst met deze machtigingscode, deze code aan één van ons te laten weten. Wij kunnen dan deze machtigingscode activeren en te zijner tijd een afspraak maken voor het invullen van het aangiftebiljet.

Heeft u nog niet eerder van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en vind u het lastig om het zelf te doen of om het aan één van uw kinderen/kleinkinderen te vragen, schroom niet, want wij willen u hier gaarne mee van dienst zijn. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande HUBA’s :

- Jan van der Voorden, Zevenhuizen, tel. 0180-632094.

- Piet v.d. Spek, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-634112,

- Willy Grönefeld, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-314923 (’s-Avonds tussen 19.00 – 20.00 uur)

 

Deze middag stond in het teken van de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Na de opening door de voorzitter volgden we de agenda w.o. de notulen van de ledenvergadering van 14 februari 2018 en het jaaroverzicht 2018 van de secretaris. Deze werden zonder op-of- aanmerkingen goedgekeurd waarvoor hartelijk dank en applaus voor Truus Burger. Ook het jaarverslag van de penningmeesters kon de goedkeuring wegdragen temeer daar de contributie ook dit jaar niet verhoogd behoefd te worden aangezien de afdracht naar het hoofdbestuur in Utrecht lager geworden is. De penningmeesters, Willy Grönefeld en Piet van der Spek worden bedankt voor hun vele werk en ook zij krijgen een applaus.

 

Na het huishoudelijk gedeelte volgt een korte pauze en daarna krijgt Cheryl Satijn van Welzijn Zuidplas het woord. Zij wees ons op de vele mogelijkheden van hulpverlening Helaas was Joke Deelen door ziekte verhinderd en nam Cheryl ook haar gedeelte [ Steunpunt Mantelzorg] voor haar rekening.

Hierna volgde een tweede pauze met een gezellig drankje waarna we al gauw aan de traditionele Bingo moesten geloven.

Er werd fanatiek gekruist en veel hilariteit te merken aan de vele lachsalvo’s. Velen gingen met een prijsje naar huis. Al met al een zeer gevarieerde en gezellige middag.

De uitzendingen van de " MUZIEKSLEUTEL "

Iedere donderdagavond kunt u van 19.03 tot 20.00 uur luisteren naar dit radio-programma. De Muzieksleutel is een programma van de gezamenlijke kerken met muziek, koor, samenzang en een korte overdenking door een predikant of pastor. Het programma is te beluisteren via de radio op 107.3 en via de kabel en 102.4 FM. Wilt u later de uitzending nog eens beluisteren, dan kan dat via internet www.omroepzuidplas.nl: met klik op radio en terugluisteren.

                                                           -6-

De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak

is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel: Michel Heinen. U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar.

Onderstaande nieuwe leden heten wij hartelijk welkom en wij stellen hen graag aan u voor:

Fam. F.J.M. de Zandvliet – Jonge Stationsdreef 1

 

Plastic doppen sparen

voor opleiding van blinden- geleiden-honden of zorg-honden.

Al jaren sparen trouwe PCOB-leden mee voor deze al heel lang lopende actie. Er is een verzameladres in Nieuwerkerk a/d IJssel: familie de Groot ’s-Gravenweg 4a.

Het betreft plastic doppen van flesjes en flessen, pakken sap/vla, deksels van potten etc.

Recent ontvingen we nog het bericht dat men bij het landelijke inzamelings- en verwerkingspunt nog steeds heel blij is met de doppen.

Er zijn er wel ±1000 nodig voor een kilo en die kiloprijs is laag maar doordat heel Nederland en België sparen, kunnen er jaarlijks weer enkele honden worden opgeleid.

Als u wilt meesparen is het goed te weten dat ze absoluut heel goed schoon moeten zijn. Ook stickers van de deksels af en dekselvoering eruit.

Als het reinigen te veel werk is, gooit u ze dan weg.

Inleveren kan door een zakje aan het hek bij fam. De Groot te hangen. [ naast de Oudheidkamer] Of bij Nel Oudijk, dan zorgt zij dat uw doppen daar komen.

Voorjaarsconcert in Sint Janskerk te Gouda

Gouda – Het Rijssens Mannenkoor, onder leiding van hun nieuwe dirigent Jaap Kramer en het Chr Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem onder leiding van Martin Mans geven op zaterdag 16 maart een concert in de Sint Janskerk te Gouda. Verder werken mee Jan Lenselink op vleugel en Wim de Penning op synthesizer.

Het Rijssens Mannenkoor heeft in 2017 groots het 90-jarig jubileum gevierd, onder andere met een concertreis naar Wenen. Het koor timmert zowel nationaal als internationaal flink aan de weg. Dirigent Jaap Kramer weet zijn koor door zijn bezielende leiding elke keer weer opnieuw te stimuleren tot bijzondere prestaties. Het Chr Mannenkoor De Gouwestem geniet een grote bekendheid. Dit koor bestaat al bijna 40 jaar, en staat al meer dan 25 jaar onder leiding van dirigent Martin Mans. De Gouwestem is het grootste mannenkoor van Nederland en heeft sinds begin dit jaar meer dan 200 leden. Dirigent Martin Mans behoeft nauwelijks introductie: jaarlijks geeft hij meer dan 200 concerten over de hele wereld, zowel als dirigent maar ook als begeleider van diverse koren. Bij de Gouwestem vormt hij samen met een aantal leden The Martin Mans Formation. Ook deze formatie geeft verschillende concerten, al dan niet samen met de Gouwestem. Het concert begint om 19.30 uur, de deuren van de kerk gaan open om 19.00 uur.

Kaarten voor dit concert kosten EUR 15,-- en zijn te verkrijgen aan de kassa van de kerk.

In de voorverkoop kosten de kaarten EUR 12,-. Voorverkoopadressen zijn: Chr Boekhandel Smit, Korte Tiendeweg 19 te Gouda (telefoon: 0182-516613), Chr Boekhandel ’t Lichtpunt, Kerkstraat 15 te Bodegraven (telefoon: 0172-610161), Sonneveld Kantoorboekhandel, Kon. Wilhelminaplein 5 te Waddinxveen (telefoon 0182-613061) en de Sint Janskerk, Achter de Kerk 16 te Gouda (telefoon 0182-512684). Ook kunt u kaarten online bestellen via www.rijssensmannenkoor.nl of www.degouwestem.nl.

                                                                               -7-

P C O B – F I E T S T O C H T E N ……….. 2 0 1 9

K.T. = Korte tocht Vertrek dinsdag 13.00 uur vanaf Raadhuisplein

L.T. = Lange tocht Vertrek donderdag 09.30 uur vanaf Raadhuisplein

T.H.= Trekhaaktocht Vertrek donderdag 09.30 uur vanaf Kleinpolderlaan

De fietstochten worden geleid door: Henk van den Heuvel, Tel. 0180-313143 en Aad Vis tel. 0180-397885.

Voor informatie over het al dan niet doorgaan van de tocht i.v.m. de weersomstandigheden kunt u de bovenstaande nummers bellen.

KORTE TOCHTEN

2 april ‘t-Weegje Gouda

7 mei Berkenwoude, de Loet, Ouderkerk ad IJssel 11 juni Kralingse Bos, Rottermeren

2 juli Gouda, Stolwijk, Bergambacht

30 juli Oud Verlaat, Bergsebos, Nesselande

3 sept. Moerkapelle, Waddinxveen, Moordrecht

8 okt. AFSLUITENDE TOCHT. Oud Verlaat, Rotte, Zevenhuizen. Vertrektijd 10.00 uur. Eigen bijdrage 7 Euro.

LANGE TOCHTEN

18 april Moerkapelle, Benthuizen, Zoeterwoude

16 mei Gouderak, Stolwijk, Bergambacht

20 juni Reeuwijk, Driebruggen, Hekendorp

25 juli Kralingsebos, Hoge Bergsebos, Zevenhuizen

22 aug Eiland van Bienenoord, Kralingen.

12 sept. Moerkapelle, Bentwoud, Zoetermeer.

TREKHAAKTOCHTEN

2 mei Harmelen, Zegveld, Kockengen

6 juni Maasland, Midden Delftland

11 juli Hoekse waard, Puttershoek, Oud Beierland

8 aug Breukelen, Loosdrecht, Loenen ad Vecht

12 sept. Schoonhoven, Lopik, Benschop, Vlist

3 okt. Bunnik, Soestduinen, Austerlitz.

De FIETSMIDWEEK wordt gehouden in week 34 (19 t/m 23 augustus)

                                                                                                               - 8 -

 

                                                 Bestuurssamenstelling

 

 

Voorzitter:

Siem van Loon                                Alb. v.’t Hartweg 9,     2913LE                          0180-313506

2e Voorzitter en Lief & Leed:

Hea Snoek                                     Troelstrastraat 46,       2841CP Moordrecht     0182-372643*

Secretaris:

Truus Burger                                  Boslaan 22,                 2912PA                        0180 316725*

Penningmeester:

Piet v.d. Spek                                Middenmolensing 28,   2912PK                       0180 634112

2e Penningmeester:

Willy Grönefeld                             Kleine Vinkstraat 14      2912AG                       0180 314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie:

Nel Oudijk                                    Pr. Beatrixstraat 14       2911AL                         0180 315839

Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief:

Thea van Vliet-Nell                      Westringdijk 28              2913LK                         0180 313174

Medewerkers:

Administratie Computercursussen:

Willy Grönefeld                          Kleine Vinkstraat 14        2912AG                        0180 314923

Ledenadministratie / Distributie bladen:

Nelie Ligchaam                        Italiaanse zoom 6             2912GH                        0180 314535**

 

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, vóór 1 december.

*ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rabobank nr. NL47 RABO 0396 2092 89 t.n.v. PCOB, Nieuwerkerk a.d. IJssel

 

 

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters : Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam: O m. O v.

Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:

Datum: Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50 Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaansezoom 6 2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?

 

 

 

 Protestants Christelijke Ouderen Bond                Perspectief voor senioren

                                                          

  

NIEUWSBRIEF                                            www.pcob-nieuwerkerk.nl

              

FEBRUARI 2019  afdeling ZUIDPLAS

Dichtbij de plaats waar ik woon is een prachtige tuin. Zo af en toe ga ik erheen om vrede te vinden en tot rust te komen.

De hovenier of zijn zoon wandelt soms mee.

Waar je ook kijkt, overal om je heen: een zee van bloemen! De paden lopen krom.

Het is zo met opzet aangelegd. Het leven moet een beetje verrassend zijn.

Ook al kun je in deze tuin niet steeds zien waar je uitkomt, je weet : verdwalen kan je niet.

Daarachter is een muur. Wat achter die muur te vinden is? Ja, dat zou jij zeker wel willen weten….

Jij wilt altijd vooral zien wat aan het oog onttrokken is.

Weet je wat de hovenier mij zei?

“Achter die muur, mijn vriend, ligt de tuin van gisteren .“

“De tuin van gisteren? ”vroeg ik verbaasd. “Ja”, zei hij, “de tuin van gisteren.

Iedereen wil terug naar gisteren.

Iedereen gelooft dat die goede, oude tijd zoveel beter was dan de tijd waarin wij nu leven.

Iedereen gelooft dat gisteren mooier was dan vandaag”. ”Maar is dat dan niet zo?” vroeg ik hem.

“Welnee, beste vriend. Dat denkt iedereen maar. Kijk maar eens door dat poortje….

Zie je wel dat die tuin achter de muur precies is als de hof waarin wij nu lopen?

Echt, geloof me nu maar, het maakt echt niet uit in welke tuin je wandelt.

Heb nu maar vrede met de hof van heden….”

Uit : “De hof van Vrede”   van AF Troost

                                                                  -2-

Jaarvergadering en tweede thema middag , woensdag 13 februari

We starten zoals elk jaar met de jaarvergadering om 14.00 uur. Breng uw nieuwsbrief mee dan heeft u de agenda en alles bij de hand.

Streep thuis al aan waar u vragen over heeft en dan hopen we dit onderdeel om ± 14.30 af te ronden. En gaan we weer aan de koffie/thee .

De dames Joke Deelen en Cheryl Satijn, ervaren medewerkers bij Welzijn Zuidplas geven daarna een presentatie over ouderen-en mantelzorg.

Mensen worden steeds ouder en er wordt meer van ouderen verwacht op het gebied van zelfstandigheid.

Maar wat als iemand geen ondersteuning heeft vanuit de directe omgeving of wanneer er vragen zijn doordat iemand plots geconfronteerd wordt met beperkingen en/of ziekte?

De Ouderenadviseur vertelt wat zij zoal meemaakt. Vanuit het Steunpunt Mantelzorg [Joke Deelen]

krijgt u informatie over het verschil van mantelzorg met vrijwilligers werk, over de voldoening die mantelzorg kan geven maar ook over de kansen op overbelasting.

Weet u of mantelzorg een ‘verplichting ‘is? Door de vergrijzing halveert het aantal potentiële mantelzorgers per oudere.

Tegelijkertijd neemt het personeelstekort bij de professionals drastisch toe. Ouderen lopen hierdoor een groter risico op ongelukken.

We gaan onze zorgen met elkaar delen want….’ gedeelde zorg is halve zorg’.

Daarna heffen we het glas op een verzorgde warme [door die mantel] toekomst als nog een extra derde consumptie.

De prijzen daarvan staan op de balie en we hopen dat u de koffiebus extra zult vullen.

Dan hebben we ons jaarlijkse bingo spel, de stem om dit af te schaffen werd onmiddellijk het zwijgen opgelegd. Dus zal Willy de ballen weer laten rollen vanaf ± 16.00 uur. Nu een vraag aan u. We moeten ‘ontspullen’ en duurzaamheid nastreven. Als u nog in de kast een leuke bingo prijs heeft, zou u mij daarvoor willen bellen? Tel: 0180 315839. Dat zou wel eens verrassend kunnen zijn. Ik hoor graag van u.

Spellenmiddag dinsdag 26 februari van 14.00-16.30

Deze middagen zijn vooral gericht op het onderlinge contact en gezelligheid. Eerst bijpraten bij koffie of thee. Daarna maakt u een spelkeuze. Het spellen arsenaal is inmiddels uitgebreid met ‘Dobbel-fit’. Het spelen leverde eerder grote hilariteit op mede door de acties die ondernomen moesten worden. Daarnaast kunt u vele keuzes maken, sjoelen, scrabble, rummikub of triominos, klaverjassen of mens- erger- je- niet, veel is mogelijk, niets hoeft. We sluiten af met een borreluurtje. Kosten € 2.50 =inclusief toegang, koffie/thee; exclusief drankjes. PCOB-lidmaatschap is niet nodig, breng gerust uw buren, familie of vrienden mee.

                                                                                                                                                                                           

 SCHAKEN EN DAMMEN

Het is geen nieuwtje als ik u meld dat ontspanning en geheugentraining goed is voor lichaam en geest. Dit brengt mij heel toepasselijk met een ‘paardensprong’ van een sponsor zwemtocht naar ons gezellige schaak- en damclubje. Hoe zit dat ?

Een paar dagen voor Kerst was ik toeschouwer en supporter bij de sponsor zwemtocht, die door het tehuis waar mijn gehandicapte zwager woont, werd georganiseerd om een zgn. Belevenis Tafel te kunnen kopen.

Nu had ik had nog nooit van een Belevenis Tafel gehoord. Desgevraagd werd uitgelegd dat het een op moderne technologie verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel is waar ouderen en mensen met een beperking samen met anderen herinneringen tot leven kunnen brengen. Zo heeft de tafel een verzameling multimedia-toepassingen, die zijn gericht op de jaren ‘60 en ‘70, maar er is ook geheugen/braintraining, spelletjes en muziek beschikbaar. Een mooi initiatief, maar waar ik stil en blij van werd, is het enthousiasme en de onvermoeibare inzet waarmee mijn zwager, zijn medebewoners en niet te vergeten de begeleiders zich hebben ingezet om dit doel te bereiken. Vele baantjes trokken zij ploeterend door het water.

En zo zittend langs de kant van het warme zwembad dwaalden mijn gedachten af naar ons schaak- en damclubje waar ook met enthousiasme en inzet wordt gespeeld.

Bij ons gaat er niet om hoe goed je bent. Het gaat erom dat we samen in ontspannen sfeer geestelijk in beweging zijn en daarmee lichaam en geest voeden.

Doe mee op de maandagmiddagen 4 en 18 februari + 4 en 18 maart 2019.

De staldeur van Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s-Gravenweg 6 staat vanaf 13:30/h uitnodigend voor u open. Buiten is het koud, maar binnen is het hartverwarmend warm !Rond de klok van 16:00/h gaat we weer richting huis. De eigen bijdrage is € 3,00 per keer inclusief 2x koffie/thee met wat lekkers.  

U wilt eerst nog iets meer weten? Bel dan op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 uur met Max van de Griek, telefoonnummer 06 - 474 06 764 of Carel Heine, telefoonnummer 0180 - 314 957. 

                                                                       -3-

 

VAKANTIE MIDWEEK SAUERLAND 20 TOT EN MET 24 MEI 2019

Wat een enorme belangstelling en enthousiasme is er getoond voor de midweek-reis naar het Sauerland. DE BUS IS VOL.

U kunt zich nog wel aanmelden voor de reserve-wachtlijst. We gaan dus met 52 personen op vakantie.

We reizen met de OAD en hebben alle kamers van het hotel tot onze beschikking. Wij hebben er ontzettend veel zin in!

De meeste deelnemers aan deze buitenlandse reis hebben voor 15 december 2018 de gevraagde € 100,00 overgemaakt op onze bankrekening NL47 RABO 0396 2092 89 t.n.v. P.C.O.B. , afd. Zuidplas onder vermelding van Sauerlandreis mei 2019.

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest dit bedrag over te maken, dan verzoeken wij u het totaalbedrag ad € 385,00 te betalen op het bovenvermelde bankrekeningnummer met dezelfde informatie

 

Aan de deelnemers willen wij ook nog vragen om een thuisblijvers-telefoonnummer door te geven (voor zover dat nog niet is gedaan), zodat wij in geval dat nodig mocht zijn iemand van het thuisfront kunnen raadplegen. Wilt u een week vóór vertrek bij uw apotheek een lijst opvragen van medicijnen die u op dat moment gebruikt? U kunt hiervoor bij de balie van uw eigen apotheek terecht. Dus niet nu al maar pas een week voor dat we vertrekken. Het duurt nog wel even voor het zover is, maar wij kijken er vol verwachting naar uit.

ATTENTIE VOOR DE SAUERLANDGANGERS!

Let u er wel op dat u een geldig identiteitsbewijs meeneemt als we op reis gaan?

Willy Grönefeld, tel. 0180-314923.   Truus Burger, tel. 316725 of 0653305366

Jaargids

 

          

Bij de nieuwsbrief en het KBO/PCOB magazine treft u nu ook de nieuwe jaargids aan. Ik kreeg daar al vragen over. Er waren nog zoveel onduidelijkheden dat eind november niet haalbaar bleek. Arie Vreeburg heeft hem weer gemaakt evenals de kalender die u in november kreeg. Het is geweldig dat hij deze klussen weer heeft geklaard voor en met ons. Zelf heeft het bestuur deze kwaliteiten niet. We zijn Arie heel erkentelijk voor zijn vrijwillige bijdrage en hopen dat u de gids met plezier zult lezen.

 

Boottocht

Wat betreft de boottocht…. De Rederij is overgenomen door een andere maatschappij. Het personeel kon blijven maar onze reservering kon niet worden gehandhaafd. In overleg met PCOB Capelle, die dit jaar de organisatie op zich neemt, is besloten de boottocht te verplaatsen naar woensdag 26 juni. Wijzig dit aub op uw kalender en in uw agenda. Nadere berichtgeving volgt later.

BASISTRAINING VEILIGHEID

Wilt u samen met KBO/PCOB senioren langer veilig thuis laten wonen? Geef u dan op voor de basistraining veiligheid op 21 februari a.s. In de basistraining vergaart u kennis over veiligheid in en om het huis. Een getrainde kan dan eventueel een huisbezoek afleggen als daar om wordt gevraagd en signaleren wat er kan worden verbeterd aan de veiligheid in huis. De training vindt plaats in het kantoor van KBO/PCOB in Utrecht en duurt van 10.00 - 15.30 uur op donderdag 21 februari 2019. Er wordt voor een lunch gezorgd. Heeft u belangstelling om deze training te volgen en wilt u verdere informatie, bel dan Truus Burger, tel. 0180-316725 of 0653305366. Meld u gerust aan, het is van groot belang dat we als afdeling van de PCOB onze leden goed van dienst kunnen zijn!                     

Truus Burger

 

 

                                 

                

 

                                                                                                         -4-

                                                                                                             

 

Grote belangstelling voor Open Dag Computer Leercentrum

Een groot aantal belangstellenden kwamen op 19 januari een kijkje nemen tijdens de Open Dag in het Computerleercentrum. Diverse bezoekers hebben zich opgeven voor een van de cursussen of workshops.

Toch zijn er nog verschillende plaatsen vrij voor de komende cursusperiode.

 

Dus belangstellenden, die zich nog op willen geven voor een cursus of workshop, waaronder Windows 10-Basis, Windows 10-Extra, Fotoboek maken, fotobewerking Tablet, Startcursus iPad en iPhone, Opfriscursus i-Pad of cursus Excel, kunnen contact opnemen met één van de volgende vrijwilligers:

- Willy Grönefeld, 0180-31 49 23 (tussen 19.00 - 20.00 uur), /Word/PCOB-leercentrum/cursussen/2014/Roosters%202014/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Gerth Westmaas, 0180-31 48 39 (tussen 19.00 - 20.00 uur), /Word/PCOB-leercentrum/cursussen/2014/Roosters%202014/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voor de meest actuele informatie over cursusdata e.d. : www.pcob-nieuwerkerk.nl

Goerami ICT Professionals nieuwe sponsor voor PCOB-leden.

Goerami geeft voor PCOB leden op vertoon van een geldige PCOB ledenpas op een aantal artikelen en diensten korting namelijk: 10% korting op muizen, toetsenborden en tassen. 25 % korting op Veilig Internet Check. 15 % korting op arbeid. Eerste twee maanden gratis bij afsluiten van een service-abonnement voor één jaar. Gratis installatie bij aanschaf nieuwe desktop of notebook (excl. overzetten van data van oud naar nieuw systeem)

 

Wandelen? Altijd gezellig

 

“Ans, kunnen we 4 december naar de molen wandelen? Dan hebben ze lekkere gevulde speculaas voor ons”, zei Nel. Dus, bij de speeltuin aan de Hitlandselaan stond een gezellige groep wandelaars in een kring te wachten, alles leek normaal. Tot we van de ’s-Gravenweg de dijk naar de molen opliepen. “Ans, zullen we deze keer onderlangs via de Vijfboeken gaan?”, zei Jan-Egbert. “Ja, dat lijkt mij een goed idee, want ze zijn aan het werk op de dijk, zie ik.” En zo liep ik met mijn ogen open een grote verrassing in. De molen hebben we die middag niet gezien, want de koffie met taart stond in de Garage, een leuk automuseum, klaar. De vierde verjaardag van Door De Weeks Wandelen hebben we tussen de auto’s en motorfietsen gevierd. Van de PCOB kreeg ik een bos bloemen en een gevuld mandje, erg leuk. Van de wandelaars, sommige wandelen ook al vier jaar mee, een mooie VVV bon. Allemaal hartelijk dank, zo kunnen we weer een jaar gezellig door wandelen. Elke dinsdag wandelen we tussen de 7km en 10 km met halverwege een pauze. Door De Weeks Wandelen begint om 13.15 uur en de startplaats kunt u via de wekelijkse mail krijgen. Informatie 0180 314285.Indien de afstand van DDWW u te lang is, dan start elke maandag om 13.30 uur een kortere wandeling van 4.5 km bij de Batavier. Na een uur wandelen drinken we nog even koffie of thee in de Batavier. Informatie 0180 314285

                                                                                                                  -5-

Na een prachtige zonsopgang en de belofte voor een prachtige winterdag, stonden we met 10 wandelaars klaar op de parkeerplaats.

 

 

We vertrokken voor een kort ritje en parkeerden de auto’s bij de pont op Ver-Hitland en staken over naar Ouderkerk aan den IJssel. Een van onze trouwe wandelaarsters kwam rechtstreeks met de fiets naar de pont en voegde zich daar bij ons, vanuit Stolwijk was dit beter te bereiken voor haar. We liepen door het dorp en dronken onze start-koffie bij het leuke tuincentrum. We liepen verder om vervolgens  het fietspad te gaan volgen richting Loetbos. Het was koud, maar heerlijk wandelweer, wel oppassen met lopen want op het fietspad was niet gestrooid en vooral op schaduwplekken onverwacht glad. Heelhuids kwamen we aan bij de Loet, waar we heerlijk in de zon in de buitenserre genoten van koffie of thee of warme chocolademelk, want daar was het echt weer voor!

We zochten weer de richting Ouderkerk op en liepen nu over wandelpaden die beter begaanbaar bleken. Het was super om hier te lopen middenin de prachtige Krimpenerwaard, een heel zacht windje in de rug, in de volle zon en met smienten, ganzen, zwanen, meerkoeten, waterhoentjes om ons heen èn wat een rust, we genóten. Weldra linksaf en via een woonwijk waren we weer snel bij de pont. We namen afscheid van onze fietsster, stapten op de pont, en vervolgens in de auto’s en reden weer op huis aan. We hadden 10 km op de teller staan.

De volgende wandeldata zijn: 16 februari [dit is de winterwandeling van BRAVO! waaraan we als wandelclub gaan deelnemen], 23 februari, 6 april en 11 mei.

Starten als altijd vanaf de parkeerplaats achter de Saffier om 10.00 uur [dit geldt ook voor de BRAVO! wandeling]. Denk aan goede wandelschoenen en een lunchpakket.

Opgaves bij: Rian de Zoete-Roosen, via tel.: 0180318173 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Ja, mensen, de tijd staat niet stil

De uitnodiging van de Belastingdienst tot het doen van aangifte Inkomstenbelasting 2018 zal u binnenkort wel op de deurmat zien liggen. U kunt uw aangifte in de regel zelf verzorgen als u in het bezit bent van een DigiD-nummer. U logt in bij de Belastingdienst en ziet dan, dat deze dienst reeds de meeste informatie in de aangifte heeft verwerkt. Controleer deze gegevens zorgvuldig en vul eventueel aan met de bij u bekend zijnde aftrekposten voor zorgkosten en eventuele via de bank en/of giro gedane giften. Daarna kan u het aangiftebiljet uitprinten en met gebruikmaking van uw DigiD-nummer deze aangifte ondertekenen en verzenden.

Maar wat als u niet zo digitaal vaardig bent? Of niet goed weet hij het allemaal werkt. Dan kunt u bij onderstaande personen terecht, die de mogelijkheid hebben om deze belastingaangifte voor u te verzorgen. Zij kunnen d.m.v. de bij de Belastingdienst door hen aangevraagde machtigingscode het aangiftebiljet digitaal voor u controleren, informatie toevoegen en daarna digitaal verzenden naar de Belastingdienst. Met gebruikmaking van de u toegezonden machtigingscode kan de HUBA uw gegevens digitaal oproepen en na invulling digitaal inleveren met gebruikmaking van hun eigen DigiD-nummer. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande HUBA’s :

Jan van der Voorden, Zevenhuizen, tel. 0180-632094.

Piet v.d. Spek, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-634112,

Willy Grönefeld, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel. 0180-314923 (’s-Avonds tussen 19.00 – 20.00 uur)

 

                                                                                            -6-

 De uitzendingen van de "MUZIEKSLEUTEL"

Iedere donderdagavond kunt u van 19.03 tot 20.00 uur luisteren naar dit radio-programma. De Muzieksleutel is een programma van de gezamenlijke kerken met muziek, koor, samenzang en een korte overdenking door een predikant of pastor. Het programma is te beluisteren via de radio op 107.3 en via de kabel en 102.4 FM. Wilt u later de uitzending nog eens beluisteren, dan kan dat via internet www.omroepzuidplas.nl: met klik op radio en terugluisteren.

De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting. De zaak

is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen en chocolade.

Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

Vishandel: Michel Heinen. U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden

Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a. De koffie staat klaar.

Onderstaande nieuwe leden heten wij hartelijk welkom en wij stellen hen graag aan u voor:

Fam. v.d. Gaag                                              Oudersvrucht 4           Moordrecht

Dhr. N. C. Langbroek /            Mevr. R. Ruslaxi          De Els 42                    Nieuwerkerk a.d. IJ.

Kerstviering op 12 december 2018.   

 

                                                                                                

Deze middag werd geheel verzorgd door de ons bekende schrijfster Joke Verweerd. Joke vertelde en las gedichten voor geheel uit eigen werk met daarnaast het voorlezen van gedeelten uit Lucas 2. We zongen daarbij ook prachtige liederen begeleid door organist Alfred van Mourik.  Het was een warme middag en iemand zei tegen mij: het hoeft van mij verder geen Kerst meer te worden ik heb het al zo intens beleefd!

Oplossing kerstpuzzel

De oplossing is: “Een helpende hand toesteken” Op de ledenmiddag werden de prijzen getrokken uit alle goede oplossingen. De winnaars zijn: De fam. J. Vuerhart, Hans Oster, en Lijni Stolk. Zij werden allen verrast met een bloemenbon van v.d. Dussen.

   

Verslag contactmiddag 9 januari

De middag werd, met dia’s en mondelinge toelichting, verzorgd door de ons bekende Kees Terlouw uit Vianen, het was de negende keer dat hij door ons werd uitgenodigd.

Deze keer vertelde hij over de rondreis van 3500 km die hij met zijn vrouw maakte door West-Afrika, hierbij werden de landen Ghana, Togo, Burkina Faso en Mali aangedaan.

In dit gebied zijn veel Franse en Portugese invloeden te herkennen, de voertaal is overwegend Frans. De Islam wordt hier belangrijker, ten koste van het Christendom. Gestart en geëindigd werd in Accra, de hoofdstad van Ghana, op de markt wordt veel mooi houtsnijwerk verkocht. Verder zijn hier forten uit de zeventiende eeuw die gebruikt zijn voor de slavenhandel, ook door onze landgenoten. In de buurt zijn veel vissersdorpjes waar op de traditionele manier zwaardvissen, haaien, roggen en andere vissoorten worden geland.

Met de bus naar Togo, hier ligt een enorm groot stuwmeer waar de elektriciteit voor het gehele land wordt opgewekt. Er zijn in dit land enorme termietenheuvels te zien.

De reis ging verder naar Burkina Faso in de Sahel. In dit land worden op markten veel veelkleurig bedrukte stoffen verkocht uit Nederland. Er staan enorme Baobab bomen van 25-30 meter hoog, sommige zijn 1000 jaar oud. In Mali is de belangrijkste rivier de Niger. Er staan hier schitterende lemen moskeeën. Hier is een grote verscheidenheid van rassen te zien, naast een groot aantal Soedan negerstammen zijn hier ook Peulen en Toearegs. In de Dogon zijn oude rots woningen te zien.

Het was een mooie middag met veel schitterende en kleurige dia’s van mensen, gebouwen en natuur.

 

 

 

-7-

JAARVERSLAG 2018 VAN DE PCOB ZUIDPLAS

Afgelopen jaar zijn er 26 van onze leden overleden. Hieronder volgen hun namen:

5 januari                  Dhr. D. Verboom                                                              85 jaar

9 januari                  Dhr. L. Jongeneel                                                              93 jaar

10 januari                Dhr. C. Schellevis                                                              92 jaar

19 februari              Mevr. J. Suurland                                                             82 jaar

26 februari              Mevr. A.C. Alderliesten-Verdoorn                                91 jaar

8 maart                    Mevr. P.C. Verburg-Bregman                                        88 jaar

9 maart                    Dhr. S. v.d. Hoek                                                              80 jaar

13 maart                  Dhr. C. Verwaal                                                                83 jaar

31 maart                  Dhr. W. van Dieren                                                         85 jaar

4 april                      Dhr. J. Dudok                                                                    84 jaar

21 april                     Mevr. G. Verhoef-Post                                                  82 jaar

13 mei                      Mevr. A. Polderman-Hanse                                          90 jaar

15 mei                      Mevr. E. Stam-Houweling                                             74 jaar

1 juli                         Mevr. H. de Jong-Oosterom                                          60 jaar

8 augustus              Dhr. J. Klink                                                                       96 jaar

9 augustus              Dhr. J.C. Lobbes                                                               88 jaar

15 augustus            Dhr. P. Janse                                                                     84 jaar

30 augustus             Mevr. A. Steenbergen-Kelder                                       92 jaar

6 september          Mevr. W.P. van Arnhem-Spaans                                    83 jaar

8 september          Mevr. C.H. Nieuwenhuizen-Koolhaas                           94 jaar

10 september         Dhr. T. den Ouden                                                          75 jaar

3 oktober                Mevr. L.C. Blok-Boer                                                       81 jaar

10 oktober              Dhr. H. Twigt                                                                    88 jaar

17 oktober              Dhr. A. van Vliet                                                               88 jaar

30 oktober              Mevr. J.F.J.H. Dekker-Wien                                            87 jaar

20 december          Mevr. A. Kuiper-v.d. Linden                                           83 jaar

Op 14 december overleed op 85-jarige leeftijd dhr. Henny vd Kleij, oud bestuurslid.

De familie vd Kleij was verhuisd naar Zoetermeer en Henny is aldaar begraven.

Dat allen mogen rusten in vrede.

-8-

           Dit jaar hebben we weer mogen genieten van 10 themamiddagen over diverse onderwerpen.

 • Op 10 januari maakten we een boeiende reis door het land van de Farao’s aan de hand van de inmiddels bekende Kees Terlouw. Er waren 115 belangstellenden.

 • Op 14 februari hielden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze verliep weer vlot zoals vanouds. Daarna was wethouder Daan de Haas onze gast en konden we met hem in discussie over de vraag “Hoe seniorvriendelijk onze gemeente wil zijn en wat daarop is ingezet voor de verkiezingen bij de verschillende partijen”. Er werden hem diverse vragen gesteld die hij later heeft beantwoord via onze Nieuwsbrief. Deze middag werd bezocht door 100 personen.

 • Op 21 maart hield Arjan Breukhoven een lezing over Bachs Matthäus Passion. Arjan wist een ieder te boeien en het was een mooie middag waar we stil van werden. Van deze prachtige middag hebben 135 gasten genoten.

 • Op 10 april werd voorafgaand aan onze jubileumviering eerst de middag gevuld met gastspreker Arend Hoogeveen. Zijn presentatie over o.a. het Hitlandgebied en de Eendragtspolder was erg interessant en trok 175 belangstellenden. Deze presentatie gaf ons weer eens een andere kijk op ons buitengebied.

 • Op 9 mei kwam dhr. Krijn v.d. Ham vertellen over het ontstaan van de Bijbel en de komst van het geloof. Met een prachtige expositie was het een zeer leerzame middag waarbij 65 personen aanwezig waren.

 • Op 13 juni was er geen spreker maar gingen we met z’n allen varen met Rederij Fortuna. Deze jubileum-boottocht voerde ons naar de Maasvlakte met onderweg veel bruggen en havens. We kregen een geheel andere kijk op Rotterdam, de stad die we nu vanaf het water bekeken. Een prachtige vaarroute. We hadden ook de KBO en afdeling Capelle van de PCOB uitgenodigd met ons mee te varen. Een geweldige happening.

 • Op 12 september gingen we weer van start na de vakantie. Die middag was dhr. Jan van der Ent uitgenodigd te spreken over zijn fietstocht langs de Maas en de Loire. Wat is hij toch een begenadigd spreker die steeds weer boeit met zijn verhalen en wetenswaardigheden. Er waren 95 gasten.

 • Op 10 oktober nam dhr. Chris Vennix ons mee langs de oude Rotterdamse stadshavens. De meeste gasten bleken banden te hebben met de stad en was er heel veel herkenning . 120 Personen hebben genoten van deze wandeling langs de havens.

 • 14 November zijn we uitgebreid geïnformeerd door de Rabobank en de Politie over de financiële veiligheid en de veiligheid in en om ons huis. Een erg leerzame middag die erg goed werd geleid. Er waren 115 personen aanwezig.

 • Op 12 december hielden we met 140 gasten de jaarlijkse Advents- en Kerstmiddag. Joke Verweerd wist op haar geheel eigen wijze er weer een geweldige en sfeervolle viering van te maken. Alfred van Mourik begeleidde ons op het orgel bij de samenzang. Dat was fijn zingen en dat was ook duidelijk te horen.

Alle middagen werden de gasten verwend met koffie/thee en altijd heerlijke traktatie door het PCOB-koffieteam. Koster Bert v.d. Wouden en Carel Heine waren gastheer.

Dat was al een hele lijst van activiteiten door het jaar heen. Maar er is nog veel meer te vermelden. Als eerste onze jubileumviering op 10 april. Er is door een aantal mensen heel veel werk verzet. We hebben middenpagina-breed in Hart van Holland kenbaar gemaakt dat we 30 jaar bestonden. Op die pagina is ook een puzzel geplaatst waarmee mooie prijzen te winnen waren. Er kon ook een slagzin worden ingediend en de winnende slagzinnen waren “Een eigentijdse seniorenorganisatie heeft de toekomst ….. omdat we zo jong zijn als we ons voelen” en “……… omdat niet alleen de jeugd de toekomst heeft”. Met medewerking van de door ons benaderde lokale bedrijven werd het een groot succes. 30 Jaar PCOB! Wat een happening!

 

 

Na een borreluurtje op 10 april was er een warm- en koud buffet besteld voor de aangemelde leden.

         

Ook burgemeester Kats en de directeur van de PCOB Manon Vanderkaa waren aanwezig.

-9-

De burgemeester heeft de prijzen getrokken van de jubileumpuzzel en Manon heeft bekend gemaakt wie de slagzinwedstrijd hadden gewonnen.

Al met al een dag waar nog met veel genoegen op wordt teruggekeken.

 

         

 

 

De spellenmiddagen werden ook weer maandelijks gehouden, ook in de zomervakantiemaanden. Schaken en dammen, wandelen en fietsen, quilten, schilderen, allemaal activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers van de PCOB. Ook het Computerleercentrum (CLC) vierde een jubileum, 20 jaar! Het CLC voorziet in een grote behoefte onder ouderen. Er zijn dit jaar weer veel cursussen gegeven waaraan 115 cursisten hebben deelgenomen. Het is geweldig dat er zoveel vrijwilligers les willen geven. Zonder hen zou de PCOB deze activiteiten allemaal niet kunnen aanbieden. Het bestuur is deze mensen dan ook zeer dankbaar. Eens per jaar wil zij dat dan ook laten blijken door hen uit te nodigen voor een “Chineesje”. Ook de Commissie Lief en Leed was weer volop actief. We hebben 200 leden die ouder zijn dan 82 jaar. Kunt u nagaan hoeveel kaarten er zijn geschreven en hoeveel bezoekjes zijn afgelegd. En niet te vergeten onze Huba’s. Zij hebben met zijn drieën ruim 200 belastingbiljetten ingevuld dit jaar!! Het is ieder jaar weer een hele klus om alles op tijd bij de Belastingdienst in te dienen! We nemen graag onze hoed of pet af voor deze kanjers!

De 19 fietstochten, zowel de middag-, dag-, als trekhaaktochten, waren georganiseerd door Henk vd Heuvel en Aad Vis. Enkelen gingen wegens weersomstandigheden niet door maar de belangstelling blijft al jaren zeer groot en zo is fietsen een kwaliteitsactiviteit die ‘voor de wind’ gaat. 30 Juni werd ook weer meegedaan met de Rabo-bank sponsorfietstocht. Hier werd geld bijeen gefietst voor onze vereniging. Op 14 juli werd met 75 deelnemers gefietst én gewandeld met ons logo en motto :“Zuidplas in Beweging”. Dit jaar werd gestart in Moordrecht bij “Vivere” en wat hadden we een prachtig weer. De bezoeken aan het Abram Kroesgemaal, Jomajole, de Bovenstee en de Moordrechtse Oudheidkamer waren een succes. Door deze dag te organiseren én de opbrengst van de RABO sponsor-fietstocht werd een gift van € 750 overgemaakt aan de Stichting Molen Kortenoord. Eind augustus genoten 15 fiets-liefhebbers van een stralende midweek-fietsvakantie in Stevensbeek, georganiseerd door Rian de Zoete.

Een andere kwaliteitsactiviteit die Zuidplas in beweging zet is het wandelen. Ans de Koning organiseert Door-De-Week-Wandelen [DDWW] en startte in juni ook het Batavier-wandelen. Ze organiseerde ook 2 maal een ‘Cultuur Wandeling’. Met haar en de wandelaars werd in december feest gevierd i.v.m. 200 x DDWW. Rian de Zoete wandelt vanaf het jaar2000 elke maand zaterdags buiten de regio. Haar zorgvuldige organisatie van die wandelingen werd in november gevierd : 200 x zaterdags wandelen!

Op 19 november organiseerden NPV en PCOB in samenwerking met Welzijn Zuidplas een avond met als thema “Samen tegen eenzaamheid”. Met meer dan 100 gasten een goed bezochte en zinvolle avond in Swanla in Zevenhuizen. Ook de kerken waren vertegenwoordigd.

Er zijn dit jaar ook weer kilo’s doppen gespaard voor het opleiden van zorghonden.

Dit jaar zijn we begonnen met de organisatie van een midweekvakantie naar het Sauerland in mei 2019. De bus was snel vol geboekt en we hopen dat het een goede en fijne vakantie mag worden.

Wat een geweldig jaar hebben we achter de rug met 4 jubilea en mooie belevenissen. Al met al bruist de PCOB nog steeds van de activiteiten. We hopen dat deze ook het komende jaar kunnen worden voortgezet met behulp van onze vrijwilligers. Zonder hen zou het allemaal niet kunnen. Bovenal bidden we om de onmisbare Zegen van onze God over ons werk.

Nieuwerkerk a/d IJssel, 8 januari 2019

Truus Burger, Secretaris PCOB Zuidplas

Verslag van de op 14 februari 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering van de PCOB Zuidplas

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Romeinen 8 over de hoop van Gods kinderen. Daarna gaat hij voor in gebed.

 1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 februari 2017

  Deze worden ongewijzigd goedgekeurd en akkoord bevonden onder dankzegging aan de secretaris.

 2. Ingekomen stukken

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 3. Jaarverslag van de secretaris over 2017

  De namen van de overleden leden in 2017 worden door Hea genoemd. Daarna is er 1 minuut stilte. Hea sluit deze herdenking af met het gedicht “Herinnering"

-10-

 

Samen in de zachte regen,   

Samen in de warme zon,

k wilde dat j’er onbevangen

Nog eens van genieten kon.

Langzaam wandelen in de avond,

’n windvlaag, spelend met je haar,

Woorden die verwonderd kleurden

Wat we voelden voor elkaar.

 Samen luisteren naar concerten

 Zwijgend lezen in een boek,

 Even naar elkander kijken

 Uit een zo vertrouwde hoek,

 Onverwacht elkander kussen

 In verlangen naar elkaar,

 Diep, vergroeid door veel gevoelens

 En ….. dat al zo menig jaar …..

Samen voor het slapen, praten

Over dingen van de dag

Soms met pijn om ’t niet-begrijpen,

Soms bevrijdend in een lach.

‘K leg mijn handen op je kussen

‘k mis je warmte, ‘k mis je zoen

‘k weet dat “samen kunnen delen”

Niet meer over is te doen ……

 

           Het jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.

 

4. Jaaroverzicht 2017 van de penningmeester

Er is een positief saldo over 2017. Een mooi resultaat en prima werk. Dank aan de penningmeester.

5. Goedkeuring financiën en benoeming lid Kascontrolecommissie 2018

       Dhr. v.d. Voorden doet verslag van de kascontrole 2017. De boeken zijn akkoord bevonden en hij stelt voor de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beheer.

       Hijzelf treedt  af  als commissielid. In zijn plaats wordt mevr. Van Erk benoemd. Zij zal samen met dhr. J. Ligchaam de boeken over 2018 gaan controleren.

 

6. Beleid 2018

 

    .   Begroting 2018. Deze wordt goedgekeurd.

 •   Contributie 2018. Deze zal niet worden verhoogd.

7. Bestuursverkiezing

        Thea van Vliet en Willy Grönefeld zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar. De vergadering verleent hen echter dispensatie, zodat zij nog een jaar kunnen aanblijven.

          Piet van der Spek en Truus Burger zijn aftredend en  herkiesbaar. Zij worden met algemene stemmen herkozen. Er is nog een vacature voor de functie van 2e voorzitter .

        Hea is bereid ad interim als 2e voorzitter te functioneren.

8. Rondvraag

        Diny Vijn vraagt hoe het met de bezorging van Perspectief zal gaan. Er is nog geen zekerheid of ze vroeger of later gaan komen nu de KBO en PCOB één gezamenlijk ledenblad krijgen.

9.  Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met een hamerslag!

8 januari 2019,

Truus Burger, Secretaris PCOB Zuidplas

-11-

 

Benefietconcert voor ‘De Weduwen van Srebrenica’ op 16 maart in de Dorpskerk van Moordrecht. Wie heeft er nu niet van gehoord van het drama wat zich daar heeft afgespeeld? Onder mandaat van de Verenigde Naties was Nederland verantwoordelijk voor de veiligheid voor de veiligheid van duizenden vluchtelingen maar met fatale afloop; meer dan 8500 mannen v.a. 14 jaar en ouder zijn toen vermoord

.

  Als enige wereldwijd heeft Stichting Proplan zich het lot van deze weduwen aangetrokken en ook die worden oud en hebben zorg nodig.

Daarom  begint dit voorjaar de bouw van een zorgcentrum nabij Srebrenica. Stichting Proplan helpt mee met 200.000 euro en Wilde Ganzen vermeerdert dit dan tot 300.000 euro. Op  16 maart a.s. wordt voor dit doel een benefietconcert georganiseerd door Stichting Proplan waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd om daarmee ook uw steentje te kunnen bijdragen aan de bouw ervan.  

 

 

Kom daarom op 16 maart 2019 een prachtige muziekavond o.l.v. Mark Brandwijk die ook achter de piano zit en steun gelijk het goede doel. U gaat gegarandeerd een onvergetelijk concert beleven in de historische Dorpskerk met medewerking van een groot samengesteld koor: Christelijk Gemengd Koor Delfshaven, Interkerkelijk koor Sparkling Voices

De muzikale medewerking is van: Kees Dorst, orgel Jantine Kalkman, trompet Trudi Bos, fluit Willemijn de Munnik, solozang Jaap klootwijk slagwerk en percussie

De kerk is open vanaf 19.00 uur  en de aanvang is 19.30 uur.                                  

Toegangskaarten bestelt u via de website www.stichtingproplan.nl

of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doel is dat u geniet en er een mooie opbrengst is. Voor een dergelijke avond betaal je al gauw tussen de 15 en 25 euro en soms zelfs meer.

Als een experiment mag u voor deze avond zelf bepalen wat de prijs is van een toegangskaart. Voor sommigen mensen is 15 euro het maximum en voor anderen iets wat makkelijk te doen is.

Indien nog voorradig aan de kerk kost een kaart 15 euro en tot 12 jaar 10 euro.

Ook zijn kaarten voorradig bij De Baanderij aan de Industriestraat 1  te Gouda.

Hebt u een vraag, ook dan kunt mailen of een belletje naar 0624 905140, het nummer van Willem Pronk, voorzitter van de stichting en tevens lid van onze vereniging.

Commissie “Lief en Leed”.

Helaas moesten we op 20 januari plotseling afscheid nemen van ons trouwe commissielid Sjacky Bakker. Zij was degene die de kaartjes naar de 83-en 84-jarigen verstuurde en samen met haar man Jan de jarigen van 85 jaar en ouder buiten Nieuwerkerk met een bezoek vereerden. Wat zullen wij haar missen als trouwe medewerkster in onze commissie!

Wij wensen Jan en zijn gezin heel veel sterkte toe en Gods voelbare aanwezigheid.

 

-12-

 

Bestuurssamenstelling:                

                                                                                                                    

Voorzitter                                  Siem van Loon           Alb. v.’t Hartweg 9     2913LE             0180-313506

2e Voorzitter a.i.                        Hea Snoek                 Troelstrastraat 46                               0182-372643*

Alg. Bestuur/ Lief & Leed                                             Moordrecht               2841CP          

Secretaris                                 Truus Burger              Boslaan 22                2912PA             0180-316725*

Penningmeester                       Piet v.d. Spek             Middenmolensing.28 2912PK            0180-634112

2e Penningmeester                   Willy Grönefeld           Kleine Vinkstraat 14 2912AG            0180-314923

Alg. Bestuur / P.R. Redactie    Nel Oudijk                   Pr. Beatrixstraat 14   2911AL             0180 315839

Alg. Bestuur/ Nieuwsbrief         Thea van Vliet-Nell     Westringdijk     28     2913LK             0180 313174

Medewerkers                                                                    

Administratie Computercursussen  Willy Grönefeld           Kleine Vinkstraat 14 2912AG   0180 314923

   Ledenadministratie / Distributie bladen Nelie Ligchaam Italiaanse zoom 6       2912GH   0180 314535**

Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, voor 1 december.

                                      *ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten.

**ook vragen over de bezorging van het magazine KBO-PCOB

E-mail: Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                  

Administratie Computercursussen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                   

Rabobank nr. NL47 RABO 0396 2092 89 t.n.v. PCOB, Nieuwerkerk a.d. IJssel

Volgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren: vóór 22 februari 2019.

Redactieadres: Westringdijk 28, 2930 LK, Nieuwerkerk aan den IJssel.

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO-PCOB magazine en de Nieuwsbrief verschijnen 28 februari 2019.

IK WORD LID VAN DE P.C.O.B.

Naam:                                                                           O m.  O v. 

Roepnaam:                                Voorletters :                  Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:                                 Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam:                                                                           O m. O v.

Roepnaam:                                Voorletters:                   Geboortedatum:

Datum:                                    Handtekening:

Contributie : Individueel lid € 28,50                            Partnerlidmaatschap € 45,00

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of schriftelijk naar: Ledenadministratie PCOB, Italiaansezoom 6, 2912 GH Nieuwerkerk a/d IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten. Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?