MAG IK U EVEN VOORSTELLEN AAN DE PCOB Zuidplas?

                

Historie             

Op 12 april 1988 kwam er een groep inwoners in “de Bron” bij elkaar omdat zij meenden dat de belangen van ouderen meer behartigd moesten worden. Zij hadden het idee opgevat om een afdeling te gaan vormen van de Protestants Christelijke Ouderenbond die toen het hoofdkantoor in Zwolle had en nu, samen met de KBO, in Utrecht is gehuisvest. In deze vergadering werd tot de oprichting overgegaan. Vanaf die tijd bestaat er een afdeling van de PCOB in Nieuwerkerk a/d IJssel. Er werd een bestuur gevormd van 7 personen. Namen als Rechtuyt, Mian, Markus, de Kwaadsteniet, Mast, de Kovel en Vianen herinneren ons er aan dat dat al flink wat jaren geleden is.

Nadat in 2010 de gemeenten Nieuwerkerk, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle zijn samengevoegd tot de gemeente Zuidplas is onze naam veranderd in PCOB Zuidplas. Vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed zien we om naar elkaar en zetten we ons in voor de belangenbehartiging van senioren in onze gemeente. Senioren vormen met hun kennis, ervaring en betrokkenheid de ruggengraat van onze vereniging; allemaal op vrijwillige basis. Nu, bijna 30 jaar later, is er veel veranderd, mensen worden ouder, de belangen van ouderen op het gebied van zorg & welzijn, wonen en financiën vragen meer aandacht. Actuele maatschappelijke thema’s staan op de agenda. De PCOB veranderde ook maar blijft gemeenschappelijk actief, betrokken en dichtbij.

Inmiddels werken we ook meer samen met de KBO en kunnen we zo nóg beter uw belangen behartigen. Reden te meer om lid te zijn van onze plaatselijke afdeling van de grootste landelijk ouderenbond : KBO-PCOB. Samen staan we sterk! VOOR, DOOR en MET ELKAAR is ons motto. Met elkaar zijn we actief op vele fronten. Leest u daarover nog veel meer op deze website.

Namens het bestuur : Truus Burger, Secretaris